AFP sa Central Negros Padayon sa Ila Linubid nga mga Kabutigan

Ka JB Regalado
Leonardo Panaligan Command-NPA Central Negros
Nobyembre 29, 2013

Lubos ginapanginwala sg Leonardo Panaligan Command - New People's Army (LPC-NPA) Central Negros ang isa naman ka linubid nga kabutigan sg AFP, 11thIBPA Bravo Coy nga may enkwentro sa tunga sg AFP kag NPA sa Barangay Pitogo, La Libertad, Negros Oriental sadtong Nobyembre 24, 2013, alas 5:00 sg hapon.

Sa interview sa Bombo Radyo sadtong Nobyembre 25, 2013, halos indi mauntat ang paghinambog ni Maj. Gargar sg 3ID PA angot sa amo kuno nga enkwentro kun diin may isa (1) nga napatay kuno sa NPA, nakakumpiska sila sg 1 Carbine, 1 M16, subersibong dokumento kag mga backpacks. Kag ini kuno nga engkwentro nagtapna sa mahimo paglunsar sg NPA sg military action panahon sg gindiklarar sg CPP-NPA-NDF nga ceasefire.Base sa inisyal nga pagpang-usisa sg NPA sa natabuan sg engkwentro, engkwentro ato sa tunga sg AFP kag possible mga grupo sg “Panatikong Greenan” ukon, sa tunga mismo sg mga AFP nga nagaupod sg mga “Greenan” panahon sg ila operasyon.

Antes ang hitabo, Nobyembre 22, 2013, Biyernes nag adlaw, may masobra 100 ka katapu sg AFP ang nagaoperasyon sa mga bukiran sg La Libertad, Binalbagan, Guihulngan kag Isabela. Sa pila ka kolum nga ini sg AFP, may 15-19 ka katapu sg “Greenan” ang nagaupod sa pagsulod sa kalasangan sg Sabado. Kag pagka-Dominggo natabo ang engkwentro.

Ang mga “Panatikong Greenan” nga pumuluyo nga gintukod sg AFP panahon ni Cory Aquino para sa kontra-insurhensya o batuk sa rebong kahublagan. Tubtob karon, padayon ini ginatukod, ginapalig-on o ginasuportahan sg Gobyerno sg Pilipinas kag mga LGU katulad ni Limkaichong sa La Libertad.

Indi bala lapas ini sa probisyon sg Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) nga nagadumili sa pagpa-armas kag pagpaupod sa mga sibilyan panahon sg military operation?

Ikaduha, ang pagmentinar sa mga “Greenan” isa ka maayo nga negosyo sg pipila nga may kaangtanan sa AFP kag LGU, katulad ni Retired MSgt. SoreƱo nga suportado sg mga Limkaichong. Sila ang naganegosyo sg armas kag “anting-anting” sg mga panatiko nga ginapapati nga paagi sa ila “anting-anting” indi sila madutlan sg bala.

Mabaskog ginakundenar sg rebong hublag ang engkwentro nga nagtuga sg kamatayon sg isa (1), pagsamad sg tatlo (3) ka AFP, perwisyo kag kakugmat sa pumuluyo.

Gusto lamang magka “Pogi Points” ang mga desperadong AFP dira sa ila “ama kg amo” nga ang La Libertad hilway sa NPA. Gani nanari-sari nga black propaganda kag psywar batuk sa NPA ang ila ginapalapnag.

Ginaengganyo sg rebong hublag ang pamilya sg mga biktima nga magsampa sg nagkaigo nga mga reklamo agud mahatagan sg hustisya ang mga biktima. Andam ang rebong hublag sa pagbaton o pag-asister sa inyo.

Sa grupo sg mga “Panatiko”, handa makig-abyan sa inyo ang rebong hublag, handa makig-istorya agud makigbuligay sa inyo. Wala sg polisiya ang rebong hublag nga halitan kamo, ilabe na kun kamo ang napilitan lang sa pagpatapu.

Sa mga may krimen sa pumuluyo kag hublag nga mga panatiko, andam gihapon ang rebong hublag sa pagpakig-istoryahanay sa inyo. Apang, kun sa pihak sg aton pag-istorya – hanay sa pag-amigohay, magpadayon kamo sa paghimo sg krimen batuk sa rebong hublag, indi magpangduha-duha ang NPA sa pagpatuman sg pamatbat sg Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo.

Bungkagon ang grupo sg mga panatiko!

Pabayron ang Armed Forces of the Philippines kg Government of the Philippines sa pagpaarmas sa pumuluyo!