BHB at mamamayan ng Tarlac naglunsad ng relief operation para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda

NPA-Tarlac Provincial Operations Command
December 5, 2013

Kaisa ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan, pinamunuan ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Tarlac ang isang relief operation para sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan. Sumaklaw ang naturang aktibidad ng 21 barangay sa 4 na bayan sa isang larangang gerilya sa naturang probinsya. Nagtagal ng isang linggo ang pangangalap ng tulong sa layuning agad na makapagpadala sa mga apektadong probinsya[1].

Sa gitna ng kanilang pagrekober sa bagyong Santi noong Oktubre kung saan maraming bahay ang nawalan ng bubong, maraming pananim ang nasira at mayroon ding mga nasawi, naging mahigpit na kalahok ang mamamayan sa pagpaplano ng naturang relief operation.Bilang mga kapwa biktimang hindi nakatanggap ng tulong mula sa gobyernong Aquino para sa relief at rehabilitasyon, naintindihan nila ang matinding pangangailangan ng mamamayan sa Kabisayaan para sa materyal na ayuda, moral na suporta, at mahigpit na pakikidalamhati at pakikipagkaisa.

Nagpamahagi ng mga polyeto at naglunsad ng talakayan ang mga organisasyong masa upang mabilis at malawak na maipalaganap ang kalagayan ng mga nasalanta at kung paano ito pinalalala ng mabagal na pagtugon at kainutilan ng Rehimeng US-Aquino. Bilang tugon sa panawagan, dumagsa ang mga volunteer para sa pangangalap ng mga relief goods na karaniwan ay isang gatang hanggang isang salop ng bigas kada pamilya at ilang pirasong damit.

Ang mga hindi nakasama ay nag-ambag para sa sasakyan, gasolina at pagkain para sa mga volunteers. Nag-iwan sila sa mga naturang relief packs ng mga mensahe ng pag-asa at pagpapatuloy ng paglaban sa gitna ng kahirapan.

Lumahok sa aktibidad ang ilang lokal na yunit ng gobyerno tulad ng mga opisyales ng barangay at ng munisipyo. Ipinanawagan din ang paghingi ng suporta sa mga misa at pagtitipon ng iba't ibang relihiyosong grupo. Nagsilbing-aral ito kung paano kagyat na nakatutulong ang kilusang masa para sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan sa gitna at pagkatapos ng isang kalamidad.

Nakalikom ng ilampung sako ng mga damit, bigas, noodles, delata, kape, nakaboteng tubig at iba pang pantulong. Sa kasalukuyan, dumaragsa pa din ang mga relief goods at patuloy ang pakikiisa ng mamamayan ng Tarlac sa mga nasalanta ng bagyo.
 

[1]. _Hindi naisaad ang eksaktong petsa ng ginawang relief operations - PIB_