Deklarasyon sa hunong-buto aron isaulog ang ika-45 anibersaryo sa PKP ug ang tradisyon sa Kapaskuhan ug Bag-ong Tuig

Komite Sentral
Partido Komunista sa Pilipinas

18 Disembre 2013

Translation: Declaration of ceasefire to celebrate the 45th anniversary of the CPP and observe holiday traditions

Gipagula sa Komite Sentral sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) kini nga deklarasyon sa hunong-buto ngadto sa tanang komand ug yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug milisyang bayan. Mahimong epektibo kini sa

    0000 Hours sa 24 Disembre 2013 taman 2359 Hours sa 26 Disembre 2013

ug sa

    0000 Hours sa 31 Disembre 2013 taman 2359 Hours sa 2 Enero 2014

Sa maong panahon, mohunong ang tanang komand sa BHB ug milisyang bayan sa paglunsad og mga opensibong operesyon batok sa mga armadong yunit ug personel sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) ug tanang uban pang pwersang paramilitari nga dugtong sa Gobyerno sa Republika sa Pilipinas.Kusganong gipahinumduman sa KS-PKP ang mga komand ug yunit sa BHB ug milisyang bayan nga samtang anaa sa modang depensibo, kinahanglang mabinantayon gihapon sila batok sa pagsulod sa reaksyonaryong armadong pwersa ug mga dugtong niining armadong grupo sa teritoryo sa demokratikong gobyerno sa katawhan. Apan atubangan sa tin-aw ug hinanaling peligro, adunay opsyon ang BHB ug milisyang bayan nga makig-away isip pagdepensa sa kaugalingon ug aron pugngan ang kaaway nga buhian ang kamangtas niini sa katawhan.

Gipagula kini nga deklarasyon sa hunong-buto isip pakighiusa sa tradisyonal nga pagsaulog sa katawhang Pilipino sa Kapaskuhan ug Bag-ong Tuig.

Dugang pa niini, ang deklarasyon sa hunong-buto gipagula usab aron kahatagag-higayon ang katawhang Pilipino ug ilang mga rebolusyonaryong pwersa nga mosalmot sa mga pangmasang pagsaulog sa ika-45 anibersaryo sa subling patukod sa PKP sa Disembre 26. Sigurohon sa mga Pulang manggugubat sa BHB ang seguridad sa daghang lumulupyo nga laumang modagsang sa nagkalain-laing tapokanan sulod sa mga sonang gerilya aron mosalmot sa mga pagsaulog.

Gilugwayan og duha ka adlaw niining deklarasyona ang hunong-buto nga naglangkob sa mga rehiyonal nga komand sa BHB sa Eastern Visayas, Panay Island, Central Visayas ug Negros Island, kundiin ang mga pwersa gimobilisa aron tabangan ang lumulupyo sa mga erya nga gigun-ob sa bag-o lang nga superbagyong Yolanda (internasyonal nga ngalan: Haiyan).

Apan tungod sa walay pugongpugong nga mga operesyong mapanumpuon sa AFP sa nga nagun-oban nga erya, dili mahimo nga palugwayan pa og dugang kini nga deklarasyon. Paghuman niini, ang mga nahingtungdang yunit sa BHB ug milisyang bayan kinahanglang mosulod gilayon sa modang opensibo ug sakmiton ang inisyatiba aron i-asdang ang interes sa katawhan batok sa mga pasistang pagpangataki sa AFP.