Menasahe ng Pakikiramay sa pagkamatay ni Kasamang Igor Urrutikoetxea Bilbao

Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
Disyembre 01, 2013

Translation: Message of condolences on the death of Comrade Igor Urrutikoetxea Bilbao

Si Igor Urrutikoetxea Bilbao, Kalihim sa Ugnayan Internasyunal ng sentral na unyon sa paggawa ng Basque, ang Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB, Nationalist Workers’ Committees), Pangkalahatang Kalihim ng Trade Union International Metal & Mining at ang upisyal ng World Federation of Trade Unions, ay biglaang pumanaw sa edad na 38, noong 28 Nobeyembre sa Brazil. Ipinaaabot ng National Democratic Front of the Philippines ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya, mga kasama at kaibigan ni Kasamang Igor.

Sumasaludo kami kay Kasamang Igor bilang isang proletaryong internasyunalista, at ikinararangal ang kanyang naging ambag bilang isang mandirigma puspusang nag-ukol ng kanyang buhay para sa makabayang kilusan sa Basque at sa mulat-sa-uring kilusang unyon sa paggawa. Damang-dama ang kanyang pagkawala subalit nakatitiyak kami na ang pamana ng kanyang gawain at paninindigan ay ipagpapatuloy ng kanyang pamilya, mga kasama at mga kaibigan hanggang tagumpay ng ating komun na pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya.

Mabuhay ang pamana ni Kasamang Igor Urrutikoetxea Bilbao!
Tagumpay sa makabayang pakikibaka sa Basque!
Mabuhay ang internasyunal na anti-imperyalistang solidaridad!