Pinahihirapan ni Aquino ang mamamayan sa pagtataas ng presyo ng kuryente at langis--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 12, 2013

Translation: Aquino burdening people with power rate, oil price increases—CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino hindi lamang sa pagpapahintulot ng sunud-sunod na pagtataas ng presyo ng kuryente at langis, kundi maging sa pakikibahagi sa tubo ng mga kartel sa langis at mga burgesya kumprador sa pamamagitan ng kaalinsabay na paglaki ng kinukulekta nitong buwis. Ang pinakabagong serye ng mga pagtaas ay nakatakdang magpalala sa sosyo-ekonomikong pagdurusa na binabata na ng sambayanang Pilipino.

Noong Lunes, inianunsyo ng Department of Energy na pinayagan nito ang Manila Electric Company (Meralco) na ipataw ang mabigat na pagtaas ng bayad sa kuryente na P4.15 kada _kilowatt hour_ na uutay-utayin sa susunod na tatlong buwan, na magbubunsod ng 70% pagtaas sa mga bayarin sa kuryente ng mga karaniwang konsyumer pagkatapos ng tatlong buwan. Ang bayarin sa kuryente ng isang pamilya na may abereyds na 200 kilowatts na konsumo ay nakatadang tumataas ng dagdag na halos P900 sa unang buwan ng pagpapatupad.Ang Meralco ay isang kumpanyang nagmomonopolisa ng distribusyon ng kuryente sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at nagdodomina sa iba pang kanugnog na lugar. Mayoryang inaari ito ng malaking burges kumprador at kaalyado ni Aquino na si Manuel V. Pangilinan, na siya ring nagmamay-ari ng mga kumpanya sa telekomunikasyon na PLDT at Smart, ng telebisyon at kumpanyang multimediya na TV5 at ng Philex Mining Corp.

Matapos payagan ang pagtataas ng bayarin sa kuryente, pinagtibay din ng rehimeng Aquino ang desisyon ng mga kumpanya ng langis na magpatupad ng panibagong bugso ng malaking pagtaas sa presyong mga produktong petrolyo. Ang presyo kada kilo ng _liquefied petroleum gas_ (LPG) ay tumaas nang P14.30 (o P157 kada 11-kilong tangke), habang ang presyo ng krudo ay tumaas nang P1.65/litro, ang kerosin (gaas) ng P1.20/litro at gasolina ng P0.35/lito. Bago ito, tumaas na ang presyo ng krudo ng hindi bababa sa P4/litro sa kasalukuyang taon.

"Sa pagbubulag-bulagan sa dobleng pahirap na ito, nakatakda pang tumiba ang rehimeng Aquino sa anyo ng 12% _value-added tax_ sa lahat ng mga binayarang produktong petrolyo at serbisyong pangkuryente na tinaasan ng presyo. Ito ay ganap na pagbalewala sa malalang kalagayang sosyo-ekonomiko ng mamamayan na kinatatampukan ng malawakang kawalang-hanapbuhay, mababang sahod, pumapaimbulog na presyo ng mga bilihin at ng pangkalahatang pagtaas ng halaga ng pamumuhay."

Sa pinakahuling sarbey na ginawa ng Ibon Databank, ipinakikita na mayorya ng mga Pilipino ay dumaranas ng kahirapan sa pagbabayad ng saligang mga yutilidad gaya ng kuryente at tubig, maging ng iba pang esensyal na pangangailangan tulad ng edukasyon at kalusugan.

Ang sunud-sunod na pagtaas sa bayarin sa kuryente at presyo ng langis ay inaasahang ibayong magtutulak sa pagtaas ng halaga ng mga saligang serbisyo at produkto, maging ng halaga ng transportasyon, kabilang yaong gastos sa paghahatid ng mga suplay na pan-_relief_ sa mga lugar na sinalanta ng kamakailang superbagyo at lindol.

Nanawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na puspusang iprotesta ang pinakabagong bugso ng pagtaas ng presyo ng kuryente at langis at papanagutin ang rehimeng Aquino sa kanilang malalang sosyo-ekonomikong kundisyon. "Matapos ang mahigit isang dekada ng liberalisasyon, kitang-kita ngayon ng sambayanang Pilipino na hindi nagbunga ng ipinangakong kumpetisyon at mababang presyo ang deregulasyon ng industriya ng langis at ng sektor ng kuryente."

Diniregularisa ang industriya ng langis noong 1998 sa pamamagitan ng Oil Deregulation Law (Batas sa Deregulasyon ng Langis) habang ang sektor ng kuryente ay diniregularisa sa pamamagitan ng EPIRA Law na isinabatas noong 2001.

"Nagresulta lamang ang deregulasyon ng industriya ng langis at ng sektor ng kuryente sa pagpatibay ng pwesto ng mga kartel sa langis maging ng mga nangingibabaw na tagasuplay ng kuryente upang tiyakin ang presyo ng langis at kuryente sa kapinsalaan ng sambayanang Pilipino," anang PKP. "Kaya't determinado ang mamamayang Pilipino na labanan at wakasan ang EPIRA law at ang Oil Deregulation Law."

CPP 2002 Primer on Epira Law on On Oil Deregulation