RCTU: Mensahe ng Pakikiisa

Sine Proletaryo
23 Disyembre 2013


Revolutionary Council of Trade Unions: Mensahe ng pakikiisa sa ika-45 taong anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas.

http://youtu.be/_sW_ArupKYw