[VIDEO] Ipagdiwang ang 45 taon ng PKP!

Ang Bayan
21 December 2013Ipagdiwang natin ang ika-45 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Disyembre 26 para itanghal ang malalaking tagumpay na nakamit sa 45 taon ng puspusang rebolusyonaryong pakikibaka at pagsasakripisyo at muling mapagtibay ang determinasyong isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon.

Alalahanin natin, bigyang-pugay at pasalamatan ang libu-libong mga bayani at martir na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang talino, lakas, kakayahan at buhay para matamo ang hangaring pambansa at panlipunang pagpapalaya ng buong sambayanan. More...

http://youtu.be/ZJC9E8JZTY8