AFP breaks SOMO anew in NCotabato offensive vs NPA


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 12, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the Aquino regime and its Armed Forces of the Philippines (AFP) for violating the temporary synchronized ceasefire by carrying out a military offensive yesterday against the New Poeple's Army (NPA) in Barangay Malire, Antipas, North Cotabato.

Initial reports indicate that elements of the Philippine Army's Special Forces and troops of the 602nd Brigade initiated combat operations after getting wind of the presence of an NPA unit in the area, said the CPP. The AFP offensive resulted in an armed encounter with the local NPA unit.

Pull all stops to block US-designed "chacha" drive this year

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

January 12, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on all patriotic and democratic sectors to exert all efforts to block the US-designed drive to push for neoliberal and antipeople amendments to the 1987 Philippine constitution.

The CPP call came amid pronouncements by House Speaker Feliciano Belmonte that charter change (chacha) will be among the priorities of the reactionary Philippine Congress when it convenes its 16th session after the May 2013 elections. At the same time, the CPP also denounced the pro-"chacha" campaign launched a few days ago by the so-called Centrist Democratic Party calling for the removal of what it claims are "restrictive economic provisions."

The future of the peace talks in the remainder of Aquino's term


Editorial
Ang Bayan
January 7, 2013

Deceitful. A predator waiting to pounce. This is what the Government of the Philippines (GPH) has really been like in entering into a ceasefire agreement with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) until January 15.

The NDFP and the GPH agreed to a ceasefire on December 18 in an effort to push forward the peace negotiations. But the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) have been trampling on the ceasefire by its forward deployment of forces and its relentless conduct of operations against the New People's Army (NPA) and the revolutionary people.

Tuluy-tuloy na paglapastangan ng US sa soberanyang panghimpapawid ng Pilipinas, binatikos ng PKP sa harap ng pagkatuklas ng bumagsak na drone ng USKawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 08, 2013

Translation: CPP denounces persistent US violations of Philippine sovereign airspace amid discovery of crashed US drone

Sinabi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang pagkatuklas kahapon ng isang bumagsak na military drone ng US malapit sa baybayin ng Masbate ay "nagpapatmpok sa tuluy-tuloy at lansakang paglapastangan militar ng US sa himpapawid ng Pilipinas." Anang PKP, "Si Aquino mismo ang lumalapastangan sa soberanya ng bansa sa pagpapahintulot sa US na magpalipad ng mga jetfighter at surveillance drones sa teritoryo ng Pilipinas kailan man nila gustuhin."

NDF slams vilification against Duterte, intrigues by AFP vs independent typhoon donors

Rubi Del Mundo
NDFP-Southern Mindanao
9 January 2013

The Eastern Mindanao Command-AFP is behind the aspersions cast against Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte for donating private funds to the victims of Typhoon Pablo in an NPA camp that he visited last December 26 during the 44th anniversary of the Communist Party of the Philippines.

The fascist generals and the military intelligence community are vilifying Duterte for making an independent, sincere help to Pablo victims in the revolutionary territories of the People's Democratic Government in Southern Mindanao. These warmongering agents in the US-Aquino regime sow the intrigue of revolutionary taxation to malign Duterte, undermine his politics, and indirectly warn other individuals that they would suffer the same intrigue-sowing and defamation should they relate with the revolutionary forces or with the New People's Army.

CPP denounces persistent US violations of Philippine sovereign airspace amid discovery of crashed US drone

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 08, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the retrieval yesterday of a crashed US military drone off the coast of Masbate island "brings to the fore the persistent and gross violations of Philippine airspace by the US military. The Aquino regime no less," said the CPP, "has flouted the country's sovereignty in allowing the US to fly its jetfighters and surveillance drones at will within Philippine territory."

Isang Drone na Ginagamit sa Paniktik ng Tropang US Bumagsak sa Masbate: Walang-Pakundangang Paglapastangan sa Soberanya ng Bansa

Gregorio "Ka Greg" BaƱares
Tagapagsalita ng NDFP-Bicol
Enero 7, 2013

Isang drone o unmanned aerial vehicle (UAV) na ginagamit ng tropang US at Armed Forces of the Philippines ang bumagsak sa Sityo Tacdugan, Bgy. Bagahanglad, San Jacinto sa isla ng Ticao, Masbate nitong Enero 6 bandang alas-9 ng gabi. Ang drone ay may habang 12 piye at 11 pulgada (12 feet, 11 inches), may sukat na 3.94 metro ang lapad ng pakpak nito, at may mga tatak na AERIAL TARGET DRONE BQM-74E Chuckar III Part No. 89500 at iba pang mga detalye.

Kundenahin ang malawakang opensiba at pagtatalaga ng tropa ng AFP sa kabila ng tigil-putukan

Kundenahin ang malawakang opensiba at pagtatalaga ng tropa ng AFP sa kabila ng tigil-putukan

Partido Komunista ng Pilipinas
6 Enero 2012

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa paglulunsad ng malawakang opensiba at sa pagtatalaga ng mga armadong tropa nito laban sa mga rebolusyonaryong base at sa Bagong Hukbong Bayan sa kabila ng pansamantalang sabayang tigil-putukan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH).

Walang kinalaman ang BHB sa pag-ambus sa CAFGU sa Ligao

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Ener0 06, 2013

Translation:

Nilinaw ng Patido Komunista ng Pilipinas (PKP) na hindi sangkot ang anumang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ambus sa isang elemento ng Citizens' Armed Force Georgraphic Unit (CAFGU) noong Enero 2 sa Albay.

Binabagtas nina Arnel Yuson, isang myembro ng CAFGU, at ng kanyang asawang si Sarah Jane ang daan sa Sityo Abulan, Barangay Oma-oma, Ligao City nang sila'y ambusin ng mga di-kilalang mga lalaki. Namatay si Sarah Jane sa naturang insidente.

ANG BAYAN, 7 Enero 2013


Editoryal: Ang hinaharap ng usapang pangkapayapaan sa nalalabing panahon ni Aquino

20130107pi
Download PDF
Doble-kara at bantay-salakay. Ito ang tunay na katangian ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) sa pagpasok nito sa kasunduang tigil-putukan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) hanggang Enero 16. Nagkasundong magtigil-putukan ang NDFP at GPH noong Disyembre 18 sa layunin sanang magsilbing tulak ito sa negosasyong pangkapayapaan. Subalit nilalapastangan ito ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) sa ginagawa ngayong tuluy-tuloy na...


Condemn widespread offensives and deployment of troops by AFP amid ceasefire


Communist Party of the Philippines
6 January 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the Aquino regime for carrying out widespread offensives and deployment of its armed troops against the revolutionary base areas and the New People's Army amid the synchronized temporary ceasefire between the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Government of the Republic of the Philippines (GPH).

Based on reports from field commands of the New People's Army, there is now an emerging a pattern of forward deployment of troops by the Armed Forces of the Philippines (AFP) and police special forces in apparent preparation for an all-out offensive after the expiration of the ceasefire agreement by January 15.

NPA not behind Ligao ambush against CAFGU


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 06, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today clarified that no unit of the New People's Army (NPA) was involved in the the ambush against an element of the Citizens' Armed Force Georgraphic Unit (CAFGU) last January 2 in Albay.

Arnel Yuson, a CAFGU member and his wife Sarah Jane were traversing the road in Sitio Abulan, Barangay Oma-oma, Ligao City when ambushed by unidentified men. Sarah Jane was killed in the incident.

The AFP immediately accused the NPA of staging the ambush and denounced it as a violation of the ceasefire agreement.