The revolutionary movement in Southern Tagalog will frustrate the US-Aquino regime’s intensified war of suppression

Patnubay de Guia
NDF-Southern Tagalog Region

January 14, 2013


The National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog Region (NDFP-ST) denounces the unceasing military operations of the Armed Forces of the Philippines (AFP) in Southern Tagalog despite ceasefire and suspension of military and police operations (SOMO/SOPO).


After the AFP declared its yuletide truce from December 16 to January 2, battalion-size operations continue in the town of Rizal in Laguna. Moreover, military operations carried out by the joint forces of the 1st Special Forces Battalion (SFB) and 202nd Infantry Brigade persist in San Pablo City, particularly in the barangays of San Antonio, Santisimo, San Miguel, San Bartolome and Santa Monica. Regular combat operations have also commenced in the nearby towns such as Victoria and Pagsanjan.

Pagpasok ng US sa Tubbataha Reefs at pagkapinsala ng kalikasan, nagpapatampok sa pangangailangang ibasura ang VFA--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
 

Enero 18, 2013

(Translated:
US incursion in Tubbataha Reefs and damage to wildlife underscore demand to abrogate VFA--CPP)

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang militar ng US sa pagpasok nito sa Tubbataha Reefs Natural Parks sa Sulu Sea na naging dahilan ng pagkasira ng yamang-dagat matapos mabalaho ang barkong pandigma nito sa wildlife protected area (pinangangalagaang pook-dagat na tahanan ng mga halaman at hayop).


Sa ulat kahapon, sumadsad ang USS Guardian, isang barkong pangotra-atake US, bandang 2:30 n.u. sa Tubbataha Reefs, isang marine park na hinirang ng UNESCO noong 1993 bilang isang World Heritage Site. Hinarang ng mga sundalong Amerikano ang mga tagapagbantay ng liwasan na makalapit sa sumadsad na barkong pumasok nang walang paunang awtorisasyon.


US incursion in Tubbataha Reefs and damage to wildlife underscore demand to abrogate VFA--CPP


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 18, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemned the US military for its incursion into the Tubbataha Reefs Natural Park in the Sulu Sea causing damage to the corals after the marooning of its naval warship within the wildlfe protected area.

Reports yesterday indicate that the USS Guardian, a US naval countermeasure ship, ran aground at around 2:30am within the Tubbataha Reefs, a marine park designated in 1993 as a UNESCO World Heritage Site. US naval personnel barred Park rangers from approaching the grounded ship which entered the heritage park without prior authorization.

Worsening crisis, a favorable condition to revolt to achieve genuine peace and development


Fr. Frank Fernandez
NDFP-Negros
January 18, 2013

[Audio clip] At the onset of 2008 until now, the CENTCOM-AFP Visayas and the 3rd ID Phil Army has made Negros a priority area for their counter-revolutionary campaign. If we are to base on their press statements and media interviews on their political and military accomplishments, the NPA forces are described to be fast dwindling and the Negros revolutionary movement as weakening. However the truth speaks otherwise because every year the revolutionary forces accumulate strength.  Furthermore every year, more and more AFP and PNP troops including the para-military are added for deployment in Negros. In the midst of the militarization  of the countrysides, urban communities, school campuses in Negros island , fascist crimes are also on the rise along with human rights violations committed by members of the reactionary army and police.

NPA takes prisoners of war, defeats military raid vs AFP operations in Typhoon Pablo-ravaged towns


Rigoberto F. Sanchez
Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao Regional Operations Command
18 January 2013

As the AFP and the US-Aquino regime resumed its fascist counterrevolutionary campaign in typhoon-ravaged countryside, the New People's Army (NPA) secured two Prisoners of War and defeated a military raid against a detached team of NPA political officers in Compostela Valley and Davao Oriental provinces.  This, after the Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command-NPA has directed all its units to take active military offensive stance after it lifted its temporary ceasefire last January 15.

Bibiguin ng BHB ang panunungkulan ng hepe ng Oplan Bayanihan--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 17, 2013

Translation: NPA to frustrate Oplan Bayanihan chief's AFP term--CPP

Tiniyak ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na matatapos ng bagong talagang chief of staff ng AFP na si Lt. Gen Emmanuel Bautista ang kanyang termino na bigo dahil siguradong lubusan siyang mauunsyami sa kanyang idineklarang layunin na "gawing hindi na makabuluhan" ang Bagong hukbong Bayan (BHB) sa mga susunod na taon. Si Bautista ang itinuturing na siyang utak ng Oplan Bayanihan, ang kasalukuyang planong pang-operasyon sa kontra-insurhensya ng AFP.

NPA to frustrate Oplan Bayanihan chief's AFP term--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

January 17, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) predicted that newly appointed AFP chief of staff Lt. Gen. Emmanuel Bautista will end his term in frustration as he is bound to fail miserably in his declared objective of "rendering irrelevant" the New People's Army (NPA) in the next few years. Bautista is widely regarded as the author of Oplan Bayanihan, the current counterinsurgency operational plan of the AFP.

"General Bautista cannot stop the momentum of growth of the New People's Army," said the CPP.

"The New People's Army continues to grow in number and in terms of firepower and is bound to increase in a more rapid pace in the coming years as the crisis of the ruling system worsens and subjects the mass of workers and peasants and middle class sectors to more intolerable conditions of oppression and exploitation," said the CPP.

Tinatarget ng AFP ang mga biktima ng bagyong Pablo na tinulungan ng NDF


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 15, 2013

Translations: AFP targets Pablo victims aided by NDF

Binatikos ng PKP ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagtarget sa mga biktima ng bagyong Pablo na nakinabang sa tulong na ibinigay ng Bagong Hukbong Bayan at mula sa mga taong pinakilos ng National Democratic Front of the Philippines (NDF) at mga alyadong organisayon nito.

Ayon sa isang ulat mula sa NDF-Southern Mindanao, inaresto at ikinulong ng mga elemento ng 67th IB si Pablito Gubaton, isang purok lider ng Sityo Bangas, Barangay Mainit, Cateel. Inakusahan ng militar si Gubaton na tumanggap na balot ng relief goods mula sa Bagong Hukbong Bayan. Pinalaya lamang siya matapos ang walong oras na taktikal na interogasyon.

Maghanda sa opensiba ng AFP, panawagan ng PKP sa BHB


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 15, 2013

Translations: CPP calls on NPA to gear up against AFP offensive

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (BHB) sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na kagyat na ibalik ang opensibong postura, agawin ang inisyatiba at paghandaan ang inaasahang opensibang militar na ilulunsad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) laban sa BHB at rebolusyonaryong masa sa pagtatapos ng pansamantalang sabayang tigil-putukan ngayong araw.

Ulat ng mga opensibong operasyon ng AFP na pagbalewala sa sabayang kasunduan sa tigil-putukan


Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 15, 2013

Translations: Report of AFP offensive operations in disregard of synchronized ceasefire agreement

Updated nitong Enero 15, 2013
---------------------------------------------------------------------
1. Noong Enero 10, nireyd ng pinagsanib na mga elemento ng 10th Special Forces ng AFP at lokal na pwersa ng CAFGU ang isang platoon ng BHB sa ilalim ng Herminio Alfonso Command (Larangang Gerilya 53) sa Upper Tiwayan, Barangay Badyangan, Arakan, North Cotabato. Naghahanda para sa isang pulong ng mga lokal na magsasaka ang yunit ng BHB upang talakayin ang problema sa lupa sa lugar.

4th ID PA-PNP-CAFGU troops violate ceasefire agreement


Cesar Renerion
NDFP - Northcentral Mindanao Region
January 15, 2013

As the extended bilateral ceasefire agreement between the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Government of the Philippines (GPH) from December 20, 2012 to January 15, 2013 comes to its final countdown, the office of the NDFP-North Central Mindanao Region has so far gathered a partial list of documented violations committed by the AFP-PNP-CAFGU within the period of suspension of offensive actions both parties agreed to undertake.

Ilantad ang lambat na pulitiko-kriminal sa likod ng rubout sa Quezon


Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 15, 2012

Translation: Expose with the politico-criminal web behind the Quezon rubout

Sa simula pa lamang, kitang-kita nang wala talagang gantihan ng putok sa pagpamatay sa pinunong kriminal na si Victorino Siman Atienza Jr. ("VicSiman") at sa 12 iba pa sa isang tsekpoynt ng pulis-militar sa Atimonan, Quezon noong Enero 6. Sa nakaraang ilang araw, lumilinaw na isinagawa ang rubout kaugnay ng ribalan sa pagitan ng dalawang sindikatong kriminal hinggil sa kontrol at ekspansyon ng operasyon ng jeuteng sa Southern Luzon.

AFP targets Pablo victims aided by NDF

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 15, 2013

The CPP denounced the Armed Forces of the Philippines (AFP) for targeting victims of typhoon Pablo who have benefited from the assistance extended by the New People's Army and persons mobilized by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and its allied organizations.

CPP calls on NPA to gear up against AFP offensive

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 15, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the New People's Army (NPA) to immediately assume an offensive posture, seize the initiative and gear up against the anticipated military offensives to be carried out by the Armed Forces of the Philippines (AFP) against the NPA and the revolutionary masses as the temporary synchronized ceasefire agreement expires by the end of the day.

At the same time, the CPP announced that over the past 27 days, the New People's Army has strictly abided by the ceasefire declaration issued by the CPP Central Committee that covered the period December 20 to January 15.

Report of AFP offensive operations in disregard of synchronized ceasefire agreement

Communist Party of the Philippines
Updated on January 15, 2013
  1. On January 10, elements of the AFP's 10th Special Forces augmented by local CAFGU forces raided a platoon under the NPA Herminio Alfonso Command (Guerrilla Front 53) in Upper Tiwayan, Barangay Badyangun, Arakan, North Cotabato. The NPA unit was preparing to conduct a meeting with the local peasant masses to discuss the land problem in the area.
  2. On January 9, elements of the 67th IB arrested and detained civilian Pablito Gubaton, a purok chairman of Sityo Bangas, Barangay Mainit, Cateel town.

Expose with the politico-criminal web behind the Quezon rubout

Communist Party of the Philippines
January 14, 2012

At the very outset, it was plain to see that there was no shootout in the killing of criminal lord Victorino Siman Atienza Jr. ("VicSiman") and 12 others at a police-military checkpoint in Atimonan, Quezon on January 6. Over the next few days, it would also become clear that the rubout was carried out in connection with rivalries between two criminal syndicates over the control and expansion of jueteng operations in Southern Luzon.


The Quezon rubout further exposes the widespread politico-criminal network whose far-reaching web includes key officials of the Aquino government. It underscores the fact that rival syndicates use the police and military, including their top officials to advance their criminal interests.

Nilabag muli ng AFP ang SOMO sa opensiba sa BHB sa NCotabato


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 12, 2013

Translation: AFP breaks SOMO anew in NCotabato offensive vs NPA

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang Armed Forces of the Philippines nito sa paglabag sa pansamantalang sabayang tigil-putukan sa pamamagitan ng paglulunsad ng opensibang militar kahapon laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Barangay Malire, Antipas, North Cotabato.

Ipinakikita ng mga inisyal na ulat na sinimulan ng mga elemento ng mga Special Forces ng Philippine Army at tropa ng 602nd Brigade ang operasyong kombat pagkatapos mabalitaan ang presensya ng yunit ng BHB sa lugar, anang PKP. Nagresulta ang opensiba ng AFP sa armadong engkwentro sa lokal na yunit ng BHB.<-- --="--" more="more">

"Isang panibagong akto ng pagbalewala sa pansamantalang sabayang kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang opensibang operasyon ng AFP, pagdidiin ng PKP." Pinagkaisahan ang sabayang kasunduan sa tigil-putukan sa isang pulong ng mga espesyal na kinatawan ng rehimeng Aquino at NDFP noong Disyembre 17-18 sa The Netherlands.

Sinaksihan ang kasunduan ni Ambassador Ture Lundh ng Royal Norwegian Government, nagsilbing ikatlong partidong namamagitan sa usapang pangkayapaan ng NDFP-GPH. Sumasaklaw ang sabayang tigil-putukan mula Disyembre 20, 2012 hanggang Enero 15, 2013.

"Sa nakaraang tatlong linggo simula Disyembre 20, naglunsad ang rehimeng Aquino ng malawakang opensiba at pagdedeploy ng tropa na nagpapawalangsaysay sa sabayang kasunduan sa tigil-putukan at ginagawa itong isang walang kwentang piraso ng papel," anang PKP.

Puspusang labanan upang hadlangan ang kampanyang "chacha" na disenyo ng US ngayong taon


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 12, 2013

Translation: Pull all stops to block US-designed "chacha" drive this year

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng patriyotiko at demokratikong sektor na gawin ang lahat ng makakaya upang hadlangan ang kampanyang dinisenyo ng US upang itulak ang mga neoliberal at anti-mamamayang susog sa 1987 Konstistusyon ng Pilipinas.

Ginawa ng PKP ang panawagan dahil sa mga pahayag ni House Speaker Feliciano Belmonte na nakahanay sa prayoridad ng reaksyunaryong Kongreso ng Pilipinas ang pagbago sa konstitusyon (chacha) kapag nagtipon ang kongreso para sa ika-16 na sesyon nito pagkatapos ng eleksyon sa Mayo 2013. Kaalinsabay, binatikos ng PKP ang inilunsad na kampanyang pabor sa "chacha" noong nakaraang ilang araw ng tinaguriang Centrist Democratic Party na nananawagan para sa pagtatanggal ng anito'y "mahihigpit na probisyong ekonomiko."

NDF hits AFP for successive ceasefire abuses

Rubi del Mundo
National Democratic Front of the Philippines
Southern Mindanao

12 January 2013

In both ends of the Southern Mindanao NPA regional territory, the AFP was on active, combat offensive military posture signifying a serious breach of the self-declared ceasefire of the Government of the Republic of the Philippines (GPH) -- an act that could only imperil the GPH-National Democratic Front of the Philippines peace initiatives.