Eleksyon dili tubag sa gutom! ANg paggtuo sa PKM-Sentral NegrosKA JULIAN MABINI
PKM-Sentral Negros

Enero 26, 2013

National Democratic Front of the Philippines
PAMBANSANG KATIPUNAN NG MGA MAGBUBUKID NG PILIPINAS
Sentral Negros

Ang reaksyunaryong eleksyon mao ang pinakahugaw nga aktibidad sa katilingban. Kini ang sugal sa tunga sa mga nagharing hut-ong agalong yutaan ug burgesya komprador. Pag-ilogay sa poder aron sa pagpabakod sa pagpanalipod sa tagsa nila ka mga intereses ug interes usab sa ilang agalon nga imperyalista pinaagi sa paggamit sa goons, guns and gold (3G’s). Sa malawig nga panahon ang eleksyon wala nagtubag sa suliran sa katawhan nga mao ang yuta, trabaho, katungod ug serbisyo sosyal.

CPP denounces US big capitalist interventionism in push for "chacha"

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 25, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the interventionism of US big capitalists in pushing for amendments to the 1987 Philippine constitution that would remove provisions defining limits to foreign ownership of Philippine enterprises.

The proposal to amend the 1987 constitution was expressed by American big businessmen in a meeting yesterday with Aquino in Malacañang. The American capitalists recently attended a forum and tour of the Philippines initiated by the US-Philippines Society co-sponsored by the Aquino government and the US embassy to attract US capitalists to invest in the Philippines.

Magkaisa at igiit ang katarungan para sa lahat ng krimen ng imperyalistang US laban sa sambayanang Pilipino--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 23, 2012

Translations: Unite and demand justice for all US imperialist crimes against the Filipino people--CPP

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng patriyotiko, progresibo at demokratikong pwersang Pilipino na iangat ang bandila ng pambansang soberanya ng Pilipinas upang igiit hindi lamang ang bayad-pinsala sa pagkasira ng Tubbataha reef kundi maging ang katarungan sa lahat ng krimeng ginawa ng imperyalistang US sa sambayanang Pilipino.

Nanawagan ang PKP sa mga makabayang mag-aaral, propesor, syentista, mga nagtataguyod sa kalikasan, manggagawang pangkalusugan, propesyunal, mamamahayag at mga personahe na pangunahan ang pambansang debate laban sa nagpapatuloy na paniniil ng US sa Pilipinas. "Tawag ng pagkakataon na maglunsad ng tunggalian ng mga ideya upang ilantad at ibasura ang mga saligang kabalighuan ng patakaran ng pangangayupapa ng rehimeng Aquino sa US maging ang sinasabing 'pagkakaibigan' ng mga imperayalistang US at ng sambayanang Pilipino."

Laparo sa 57thIB ang ambus sa Brgy. Cabilao

Dencio Madrigal
Valentin Palamine Command, NPA-FarSouth Mindanao Region
24 Enero, 2013

Giambus sa New People’s Army ilalom sa Front 72 – FarSouth Mindanao Region ang usa ka kolum sa Alpha Coy sa 57thIB  sa bukirong bahin nga sakop sa Bgry. Cabilao, Makilala, North Cotabato pasado 1:00 sa hapon niadtong Enero 22.  Nakahiagom og 3 ka kaswalti ang tropa sa 57thIB.

Usa ka Pfc. Rodolfo Limlaud ang namatay, ug 2 ang nasamdan.  Ginganlan sa 57th IB ang usa sa mga nasamdang sundalo nga si Cpl. Batotin Ebat, ug ang lain pang usa nga nagdumili silang hinganlan sa pamahayag sa lokal nga midya gikatahong usa ka tenyente sa Army.

Intensify political struggles and the national-democratic propaganda movement

Editorial
ANG BAYAN
21 January 2013

Download PDF here...

The Filipino people are fed up with Aquino's lies and false promises of change which they have been hearing for the past three years. As time passes, his "righteous path" and "clean governance" shibboleths repeated ad nauseum are being exposed as empty slogans. His "kayo ang boss ko" (you are my boss) is pure blarney. Obviously, Aquino's real bosses are his friends in big business, foreign capitalists and the US government and military.

It is plain to see that the solution to poverty, hunger and the exploitation and oppression of the toiling masses and the petty bourgeoisie lies neither in Aquino nor in his florid but empty speeches. No matter how much gimmickry, spectacle or tales about the "good news" Aquino resorts to, he can never conceal the real conditions of the people.

NPA campaigns against 84th IB's environmentally-disastrous schemes

Simon Santiago
NPA-Southern Mindanao Regional Command. Regional Political Department
January 23, 2013

In a punitive action against the protector of environmentally-destructive capitalist incursions, Red fighters hit one of the elements of the 84th Infantry Battalion in a sniping operation in sitio Tabak, Brgy. Tawan-tawan, Baguio district, Davao City, on January 22 at 2 pm.  The 84th IB withdrew two of its platoons and used as human shield Tabak's tribal leader Datu Sito Saman.

The NPA offensive is only one of the many region-wide punitive actions in the last three days as the revolutionary forces escalate the campaign to protect the environment and against its plunderers.

NDF slams continuing puppetry in Tubbataha damage

Rubi del Mundo
National Democratic Front - Southern Mindanao Region
January 22, 2013

As climate change bring about continuing heavy floods that batter thousands of poor families in Davao city and elsewhere in Southern Mindanao, the National Democratic Front Southern Mindanao urges the people to struggle against its root cause: US imperialism and US military intervention in the country.

In fact, the recent damage caused by the US Navy's USS Guardian in the country's precious Tubbataha Reef and the Aquino government's clemency, if not,kid's glove treatment is revealing. It highlights the latter's puppetry to the worst destroyers of our environment and culprit of global warming --transnational corporations led by US along with Japan and European Union that brought about the roughly 80% of the carbon dioxide build-up in the atmosphere.

AFP in Rizal Province brazenly violated the ceasefire! NPA-Rizal successfully defended itself against attacking AFP troops!


Arman "Ka Arms" Guerrero
National Democratic Front of the Philippines–Rizal
January 17,  2013

The whole revolutionary movement in the Province of Rizal led by the NDFP-Rizal vehemently condemn the brazen violation by the Armed Forces of the Philippines (AFP) of the synchronized declaration of ceasefire between the CPP-NPA-NDFP and the  AFP-PNP-GPH from  December 20, 2012 until January 15, 2013. While the revolutionary movement seriously implemented the ceasefire, the AFP troops disregarded and brazenly violated their own declaration of  Suspension of Offensive Military/Police Operation (SOMO/SOPO). This forced the NPA-Rizal to engage in battle and fought the AFP attacking troops to defend themselves.

Unite and demand justice for all US imperialist crimes against the Filipino people--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 23, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today urged all Filipino patriotic, progressive and democratic forces to raise the banner of Philippine national sovereignty to demand not only reparation over the damaging of the Tubbataha reef, but also to demand justice for all the crimes committed by the US imperialists against the Filipino people.

The CPP called on nationalist-minded students, professors, scientists, environmentalists, health workers, professionals, journalists and personalities to lead the national debate against the continuing US subjugation of the Philippines. "The times call for waging a war of ideas to expose and reject the basic presumptions of the Aquino regime's policy of subservience to the US as well as claims of 'friendship' between the US imperialists and the Filipino people."

Ambush ng NPA–Rizal laban sa Division Reconnaissance Company, matagumpay na nailunsad

Macario Liwanag
Narciso Antazo Aramil Command – NPA – Rizal
Enero 21, 2013

Matagumpay na nailunsad ng isang platoon ng NPA – Rizal ang ambush laban sa nagpapatrulyang mga kagawad ng Division reconnaissance Company ng 2nd ID na pinamumunuan ni Lt. Guzman noong umaga ng Enero 18, 2013 sa Sitio Nayon Brgy Sta Inez, Tanay, Rizal.  Tumagal ng isang oras ang labanan na nagresulta ng pagkamatay ng isang (1) myembro ng sundalo at pagkakasugat ng dalawa (2) pa nilang kasamahan, ang DRC na kinabibilangan ng mga pinakapiling sundalo na mahuhusay sa labanan at sa paglulunsad ng combat at strike operation ay bahag ang buntot na nagtakbuhan pabalik sa kanilang kampo, samantalang nakaatras naman ang mga kagawad ng NPA nang ligtas at walang ni-isa mang nasugatan.

An Interview: The Philippines between two greedy giants


Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
January 22, 2013

Interview
By John Toledo
Features Editor, Philippine Collegian

I am John Toledo, features writer of the Philippine Collegian. I am again writing another article on geopolitcs and its implications in the Philippines specifically on the West Philippine Sea conflict. The article will be published on January 22, 2012 next week Tuesday in the Philippine Collegian. Here are the following questions:

1. Historically, who are the original claimants of the West Philippine Sea? Where did this dispute come from? Who are the claimants today?

Jose Maria Sison (JMS): Let us first put into context what you refer to as the West Philippine Sea. The Spratlys are a group of 250 islets plus the shoals and reefs spread over 265,542 square kilometers. They are claimed entirely by China, Taiwan and Vietnam and in part by Malaysia, Brunei and the Philippines. The part of the Spratlys claimed by the Philippines is what it calls the Kalayaan group of islets located in the West Philippine Sea.

Benigno Aquino III carries on with the bloody tradition of the Mendiola Massacre


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP- Mindanao
22 January 2013

Twenty-six years past the 1987 massacre at Mendiola, justice continues to be elusive for the families and friends of the victims of one of the bloodiest crackdown on peasants in Philippine history.  Even until her death, Corazon Cojuangco Aquino was never held accountable for her hand, being the highest Philippine official then and AFP Commander-in-Chief, on the massacre. Even her cohorts, who continue to wield power, have escaped justice.

ANG BAYAN, 21 Enero 2013

Editoryal: Paigtingin ang mga pampulitikang pakikibaka at ang pambansa-demokratikong kilusang propaganda

20130121pi
Sawang-sawa na ang mamamayang Pilipino sa tatlong-taon nang pambubuladas at pangangako ni Aquino ng pagbabago. Habang nagtatagal, lalong lumilinaw ang kahungkagan at kawalang-saysay ng kanyang sirang-plakang "matuwid na daan" at "malinis na gubyerno." Klarong-klaro na ang "kayo ang boss ko" ay pambibilog ng ulo. Lantad na lantad na ang tunay na amo ni Aquino ay ang mga kaibigan niyang malalaking negosyante, dayuhang mga kapitalista at ang gubyerno at militar ng US. Malinaw na hindi si Aquino...

PASA BILIS, December 2012

201212bi December 2012 Gunitan ang opensiba
Download PDF: Bisaya

AFP's desperate measures vs. NPA POWs, revolutionary struggle

Ka Aris Francisco
Comval-North Davao South Agusan Sub-regional Command
New People's Army-Southern Mindanao
January 21, 2013

The prisoners of war currently under the custody of the New People’s Army Comval North Davao South Agusan Sub-regional Command are legitimate military targets who were on active duty when apprehended in an NPA checkpoint January 17, 2013.