Protest permanent presence of US military forces in the Philippines--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 23, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today urged the Filipino people to raise their voices in protest against the increasing frequency of US warship dockings in the Philippines that have resulted in the permanent presence of US military forces in the country in total disregard of Philippine sovereignty.

The CPP issued the call following the simultaneous docking yesterday of three US warships in Manila, Subic and Cebu which it described as "a triple slap on the face of Philippine sovereignty." The USS Decatur naval destroyer docked at Manila Bay, while the USS Ohio submarine docked at Subic and the USS Frank Cable submarine tender at Cebu.

Paghuhugas-kamay ni Aquino sa pagkamatay ng estudyante ng UP, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 21, 2013


Translated from: CPP denounces Aquino for washing hands over death of UP student

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa paghuhugas-kamay nito ng "katapusang pananagutan" sa pagpapatiwakal ng isang estudyante ng UP sa pamamagitan ng pagtatakip sa patakaran nito ng pag-abandona sa pampublikong edukasyong tersaryo at sa pagsasabing itinaas nito ang inilaang badyet sa edukasyon noong nakaraang taon.

"Sa katuus-tuusan, ang patakaran ni Aquino ng pag-abandona ng estado sa pampublikong edukasyon sa kolehiyo ang nagtataboy sa daan-daang libong estudyante sa kawalan ng pag-asa," anang PKP bilang reaksyon sa pahayag ng Malacañang noong isang araw na ang pagpapatiwakal ng estudyante ng UP Manila na si Kristel Tejada ay isang "panloob na usapin" ng Unibersidad ng Pilipinas.

Reyd sa PNP Kababayan Center sa T'boli

Dencio Madrigal
Valentine Palamine Cmd, NPA Far South Mindanao 

March 20, 2013

Gidayeg sa Valentine Palamine Command, NPA Far South Mindanao Guerrilla Front 73 sa ilang malampuson nga pag-reyd sa PNP Kababayan Center nga nahimutang sa Brgy Sinolon, T’boli, South Cotabato kaniadtong Marso 20, 2013 sa alas 11:30 ngadto sa alas 12:00 sa kaudtohon. Sa maong aksyon nakakumpiska ang BHB og 1 ka .45 ug mga lohistika, ug uban pang mga himan pangmilitar. Adunay duha ka personahe sa PNP ang nasamdan samtang ang uban hilabihan ang pagbahag sa ikog ug naglumba og panagan palayo.

Ang aksyong military nga gilunsad sa BHB batok sa maong yunit sa PNP kabahin sa pagsilot sa Dole Philippines ug Sumifru. Kining duha ka multi-nasyunal nga kompanya mao ang mga nag-unang reponsable sa pagpangilog og kayutaan sa mga mag-uuma sa mga lungsod sa Polomolok, Tupi, Banga, T’boliug Surallah, South Cotabato pinaagi sa pagpanglingla ug kabangis gamit ang mga ahensyang sibilyan ug military sa reaksyunaryong estado. Daghang mga mag-uuma ang nawad-an og yuta ug panginabuhian nga nagpasang-at sa iling reklamo sa rebolusyunaryong gobyerno. Ilang gipangayo ang hustisya pinaagi sa pagsilot ug pagpalagpot sa maong mga langyaw’ng kompanya aron sa ingon ilang mabawi ang mga kayutaan nga giilog gikan kanila.

The GPH is sabotaging the peace talks

Editorial, ANG BAYAN
21 March 2013
PDF available in Pilipino
PDF available in Pilipino

In the US-Aquino regime's desire to entrap both the Moro Islamic Liberation Front (MILF) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) into entering unjust peace agreements, Malacañang feigned interest in the "special track" which involves calling for an immediate ceasefire based on a general declaration of national unity and just peace signed by both the Government of the Philippines (GPH) and the NDFP.

The NDFP has long been offering the "special track" in response to repeated demands by the Aquino regime for an immediate ceasefire. In line with the "special track," the two parties may enter into a ceasefire agreement if an accord could be reached on further advancing national freedom, democracy and human rights; an alliance could be formed between the Aquino regime and the NDFP in the form of a Committee for National Unity, Peace and Development; and genuine agrarian reform, rural development and national industrialization are implemented. These form the bases for a temporary ceaesefire to be entered into by the New People's Army (NPA) and its militia and the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) and their paramilitary forces.

Sinasabotahe ng GPH ang usapang pangkapayapaan

Editorial
Ang Bayan
Marso 21, 2013

Sa kagustuhan ng rehimeng US-Aquino na sunud-sunod na bitagin kapwa ang Moro Islamic Liberation Front (MILF) at ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagpasok sa mga di makatarungang kasunduang pangkapayapaan, kunway nagpakita ang Malacañang ng interes sa "special track" o pagpapairal ng kagyat na tigil-putukan batay sa pangkalahatang deklarasyon ng pambansang pagkakaisa at makatarungang kapayapaan na pipirmahan kapwa ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at NDFP.

Malaon nang iniaalok ng NDFP ang "special track" bilang tugon sa paulit-ulit na paggigiit ng rehimeng Aquino ng kagyatang tigil-putukan. Alinsunod sa "special track," maaaring pumasok ang dalawang partido sa tigil-putukan kung magkakaroon ng kasunduan hinggil sa ibayong pagtataguyod ng pambansang kalayaan, demokrasya at karapatang-tao; mabubuo ang alyansa ng rehimeng Aquino at NDFP sa anyo ng Committee for National Unity, Peace and Development; at magpapatupad ng tunay na repormang agraryo, pagpapaunlad ng kanayunan at pambansang industriyalisasyon. Ang mga ito ang batayan ng papasuking pansamantalang tigil-putukan ng mga pwersa ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga milisya nito at ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at mga pwersang paramilitar nito.

CPP denounces Aquino for washing hands over death of UP student


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 21, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today denounced the Aquino regime for washing its hands of "ultimate responsibility" for the suicide of a UP student by covering up its policy of abandoning public tertiary education and claiming to have increased budgetary allocations to education last year.

"In the final analysis, it is Aquino's policy of the state abandonment of public tertiary education that is driving hundreds upon hundreds of thousands of students to despair," said the CPP in reaction to a statement by Malacañang the other day that the suicide of UP Manila student Kristel Tejada is an "internal concern" of the University of the Philippines.

NPA raid in Sinolon, a big slap on AFP’s


Ka Efren
NDFP - Far South Mindanao Region
March 21, 2013

The most recent tactical offensive launched by the Red fighters under the Junito Banda Command of NPA Guerrilla Front 73 against PNP troops in Brgy. Sinolon of T’boli town, South Cotabato is an additional proof of the inexorable resurgence of the revolutionary armed struggle in the province. This newest successful raid of NPA Red fighters against a fully armed squad of the T’boli PNP lambasted the propaganda offensives of the 27th IB and 1002nd Brigade of the Philippine Army that the province of South Cotabato is “free” from their so-called communist-insurgents. This also proves the futility of Noynoy Aquino regime’s Oplan Bayanihan.

Palagsikon ang Rebolusyonaryong Kalihukan sa Kabatan-onan-Estudyante!


Cesar Renerio
NDFP-Northcentral Mindanao region
March 21, 2013


Nakigduyog ang National Democratic Front- North Central Mindanao Region sa pakigbisog sa mga estudyante sa mga eskwelahan sa lain-laing dapit sa kapupud-an. Ang pag-ulbo sa kasuko sa mga kabatan-onan ug estudyante, nga gihalingan sa paghikog sa usa ka kabus nga iskolar nga walay ikabayad sa matrikula, nagbutyag sa kagrabehon sa pagkaunlod sa sistema sa edukasyon sa Pilipinas karon.

Ang nagkadaiyang mga lihok-protesta nagbandera sa pagkundena ug pagpaningil sa rehimeng US-Aquino sa wala paghatag og prayoridad sa edukasyon diha sa nasudnong badyet, pagpribatisa sa mga unibersidad ug kolehiyo nga gipanag-iyahan sa estado, ug pagpadayon niini sa komersyalisado, maki-langyaw ug pasistang sistema sa edukasyon sa Pilipinas.

6 AFP troops killed, 4 firearms seized in a series of armed encounters


Allan Juanito
NPA-Northcentral Mindanao Region
March 18, 2013

The New People’s Army – North Central Mindanao Region meets the forthcoming celebration of the NPA’s 44th Anniversary this March 29 with a series of military actions killing 16 reactionary troops and seizing four firearms.

Afternoon of March 13 – an NPA unit put up a checkpoint in Brgy. Bonbon, Butuan City and disarmed PNP officials SPO1 Walter Suralta and PO3 Romulo Lagarde. A 9mm pistol was confiscated from the police officers.

Binatikos ng PKP ang pagbalik ng barkong US na may toxic waste

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 19, 2013

Translated from: CPP denounces return of US naval toxic ship

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagbalik ng USS Emory S. Land, isang submarine tender ng US, na dumaong noong Byernes sa Subic Bay ilang buwan lamang matapos itong maibwelto sa pagtatambak ng nakalalasong basura ng isang defense contractor na nagsisilbi sa US.

Ang Glenn Defense Marine Asia, kontraktor ng US defense, ay natuklasang nakakolekta ng dalawang daang libong litro ng langis at dumi ng tao mula USS Emory S. Land noong Oktubre ng nakaraang taon at itinambak malapit sa baybayin ng Subic Bay, na saklaw pa ng sonang pang-ekonomya at pangisdaan ng Pilipinas.

CPP denounces return of US naval toxic ship


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 19, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemned the return of the USS Emory S. Land, a US submarine tender, which docked last Friday at Subic Bay several months after it was involved in the dumping of toxic waste by a US defense service contractor.

A US defense contractor, the Glenn Defense Marine Asia, was found to have collected two hundred thousand liters of oil and human waste from the USS Emory S. Land in October last year and dumped these off the coast of Subic Bay, well within the Philippine economic zone and fishing grounds.

16 ka Sundalo Patay, 4 ka Armas Nasakmit sa sunod-sunod nga Panagsangka tali sa NPA ug AFP


Allan Juanito
NPA-Northcentral Mindanao Region
Marso 19, 2013

Gisugat sa New People’s Army- North Central Mindanao Region ang taliabot nga kasaulogan sa ika-44 nga Anibersaryo sa NPA karung Marso 29 pinaagi sa sunod-sunod nga mga aksyong militar nga nagresulta sa pagkamatay sa 16 sa reaksyunaryong tropa, ug pagkasakmit sa upat ka armas.

Marso 13 sa hapon - nagpahigayon og tsekpoynt ang yunit sa NPA sa Brgy. Bonbon, Butuan City ug gidis-armahan ang duha ka opisyal sa PNP nga sila SPO1 Walter Suralta ug PO3 Romulo Lagarde. Nasakmit gikan sa mga pulis ang usa ka 9mm nga pistola. Giambush gilayon sa mga Pulang manggugubat ang reimporsment gikan sa 58th IB ug Regional Mobile Group. Walo ang napatay sa mga nagrespondeng tropa, tulo niini ang mga sundalo ug lima ang mga pulis. Samaron ang lain pang pulis. Sa pikas bahin, organisadong nag-withdraw ang mga NPA sa luwas nga dapit nga walay kaswalidad.<1-- --="" more="">

Marso 14- gidis-armahan sa laing yunit sa NPA ang bata-bata sa kapitan sa Brgy. Cahayagan, Carmen, Agusan del Norte. Nasakmit gikan sa maong pagdis-arma ang usa ka shotgun ug usa ka .22 rifle.

Marso 15 alas 6 sa buntag - laing pagdis-arma ang napahigayon sa Sityo Mahayahay, Brgy. Lunotan, Gingoog City. Nasakmit sa maong operasyon ang armas ni Cesar Labitad nga usa ka NBI agent. Nakuha gikan sa mga kamot sa iyang sinaligang ex-CAFGU nga si Toto Torion ang usa ka .38 rebolber, ug lain-laing bala. Daghan ang nagmulo kang Torion sa pagpabuto ug pagpanion gamit ang armas ni Labitad.

Marso 15 sa alas 3 sa hapon - na-engkwentro sa usa ka yunit sa NPA ug tropa sa 58th IB sa Sityo Minlangit, Rojales, Carmen, Agusan del Norte. Sa sinukliay sa bala, 5 sa mga sundalo ang napatay. Pagka-ugma, gipugos sa mga sundalo ang mga motorista sa pagkarga sa katig sa ilang motor sa mga patay nga medyo nag-decompose na. Walay namatay o samaron sa bahin sa NPA gawas sa nabilin niini nga 20 ka paresan sa mga militar nga uniporme, eksplosibo ug 8 ka bag sa mga personal nga mga gamit.

Marso 17, alas 8 sa buntag - gitagbo og harassment sa NPA ang mga nag-operasyong sundalo gikan sa 58th IB didto sa Sityo Alicapawan, Brgy. Manoligao, Carmen, Agusan del Norte. Tulo ang patay sa mga reaksyunaryong sundalo. Sa laing bahin, walay kaswalti ang yunit nga nangharas.

Ang magkasunod nga mga aksyong militar sa NPA sa Amihanang Sentral Mindanao kabahin sa pagtubag niini sa nasudnong panawagan sa pagpasubsob sa gubat sa katawhan aron makab-ot ang yugto sa estratehikong pagkapatas sa gubat sa katawhan.
Pinirmahan

(pinirmahan) ALLAN JUANITO
Tigpamaba
New People's Army- North Central Mindanao Regional Command (NPA-NCMRC)

Struck by command-detonated explosives, AFP resorts to desperate measures

Rigoberto F. Sanchez
NPA-Southern Mindanao Regional Operations Command
March 18, 2013

People's militia stealthily operated command-detonated explosives March 15 in Elizalde, Maco town, Compostela Valley killing four fascist troops belonging to the 71st Infantry Battalion, and wounding several others. Today (March 18), Red fighters belonging to the Guerilla Front 27 Operations Command ambushed troops from the 66th Infantry Battallion 9:30am in Brgy. Cabidianan, Nabunturan town.

These were the seventh and eighth tactical offensive by the New People's Army using command detonated explosives this year that is directed against the Army's 60th IB, 66th IB, 57th IB, Division Reconnaissance Company, 28th IB and 71st IB -- all butchers and private armies of environmentally destructive large-scale mining and logging companies in the region. The NPA deploys explosives for its annihilative and attritive actions to inflict damage to the enemy and sink its morale.

Pag-abandona ng gubyerno sa edukasyon ang tunay na konteksto ng pagpapatiwakal ng estudyante ng UP

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 17, 2013


Translated from: Gov't abandonment of education is the context behind suicide of UP student

Nakikiramay ang Partido Komunista ng Pilipinas sa pamilya at mga kaibigan ng 16 na taong gulang na si Kristel Tejada na nagpatiwakal noong Byernes matapos siyang pwersahin ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) na lumiban sa eskwelahan dahil hindi maagap na nakapagbayad ng matrikula at iba pang bayarin.

Mula sa pamilyang anakpawis si Kristel na nabubuhay sa bingit ng kahirapan. Isang partaym na drayber ang kanyang ama na kumikita lamang nang sapat para sa pangangailangan sa araw-araw ng kanilang pito-kataong pamilya. Walang hanapbuhay ang kanyang ina. Sa ilalim ng sosyalisadong progama sa matrikula ng Unibersidad ng Pilipinas, nasa kategoryang Bracket D si Kristel na dapat magbayad ng matrikula na P300 kada yunit o hanggang P7,500 kada semestre. Dahil hindi niya kayang mabayaran ang P10,000 utang, batid niyang wala na siyang masusulingan kundi ang tumigil sa pag-aaral sa unibersidad.

Kinukondena ng Tanggapan para sa Proteksyon ng mga Bata ng NDFP ang patuloy na mga paglabag sa karapatan ng mga bata

Coni Ledesma
Pinuno, Special Office for the Protection of Children
16 Marso 2013


Translated from: NDFP Office for the Protection of Children condemns continuing violations of children's rights

Ngayong araw na ito, 15 taon matapos ang paglagda sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Lawe (CARHRIHL), mariing kinukundena ng Special Office for the Protection of Chilren (SOPC) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang patuloy na paglabag ng mga armadong pwersa ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) sa karapatan ng mga bata. Ang mga paglabag na ito ay ang sumusunod:

1. Ang gang-rape o panggagahasa ng grupo sa isang 17 taong gulang na batang babae (na itinago ang tunay na pagkatao para sa kanyang proteksyon) noong Oktubre 11, 2013 sa prubinsya ng Rizal. Inimbita ang batang babae at ang kanyang 13 taong gulong na pinsan ng tatlong sundalo, nina Pfc. Alexander Barsaga, Pfc. Ronnie Castro at PVT Rocky Domingo, para dumalo sa anibersaryo ng 16th Infantry Battalion. Sa loob ng kampo, pinwersa ng mga sundalo ang mga menor de edad na kumain ng cake at uminom ng juice na may droga na naging dahilan para mawalan sila ng malay. Pagkatapos ay ginahasa ng tatlong sundalo ang 17 taong gulang na bata. Nang siya'y magkamalay, hilo-hilo pa siya at nakaramdam ng pananakit ng kanyang pribadong bahagi ng katawan.

Gov't abandonment of education is the context behind suicide of UP student

Communist Party of the Philippines
March 17, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) condoles with the family and friends of 16-year old Kristel Tejada who committed suicide last Friday after she was forced by the University of the Philippines (UP) to go on a leave of absence for failing to promptly pay her tuition and other financial obligations.

Kristel comes from a working class family living on the brink of poverty. Her father, a part-time taxi driver, earns just enough for the daily needs of their family of seven. Her mother is unemployed. Under the so-called socialized tuition scheme of the University of the Philippines, Kristel was categorized under Bracket D where she had to pay P300 per unit of tuition fee or up to P7,500 per semester. With no way of paying her P10,000-debt, she knew she had no recourse but to end her university education.

NDFP Office for the Protection of Children condemns continuing violations of children's rights


Coni Ledesma
Head, Special Office for the Protection of Children
16 March 2013

Today, 15 years after the signing of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Lawe (CARHRIHL), the Special Office for the Protection of Chilren (SOPC) of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) strongly condemns the continuing violation of children’s rights by the armed forces of the Government of the Philippines (GPH).  These violations are the following: