Pamahayag alang sa ika-44 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan

March 29, 2013

 

Pursigidong kab-oton ang dagkung tikang sa paglambo, pakyason pag-usab ang Oplan Bayanihan sa tuig 2013!

Marso 29, 2013 atong gisaulog ang ika-44 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan dala ang mga kadaugan nga nakab-ot sa niaging katuigan ug puno sa kadasig nga molantaw sa umaabot nga hingpit nga kadaugan sa rebolusyon. Ang BHB ang nag-unang hinagiban sa Partido Komunista sa Pilipinas nga magpatuman sa nagkadaiyang gimbuhaton diha sa paglunsad sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan.

Bag-ong CO sa 3rd SF PA igo lang nag-sorry sa nahimong kalapasan sa tawhanong katungod!

Logo.ndfpMarch 09, 2013

Ang operasyong militar sa 3rd SF PA ug 402nd Brigade nagresulta na usab sa dislokasyon sa ekonomiya sa katawhan nga nanimuyo sa kabukiran sa Anticala, Butuan City, ilabina na sa tulo ka bukirong sityo sa Dogyaman, Sumoloy ug Patagon. Nagbakwit karon ang kapin 200 ka mga mag-uumang lumad sa Sityo Tagkiling, Anticala, Butuan City. Atubang sa maong kalapasan sa tawhanong katungod sayon ra kaayong nagsulti sa kahanginan si Col. Potenciano Camba ang commanding officer sa 3rd SF PA, og “sorry” sa gidangatan sa mga mag-uumang lumad. Igo lang diay mangayo og dispensa sa mga kalapasan sa tawhanong katungod nga ilang mahimo ngadto sa mga mag-uumang lumad sa kabukiran.

Able nga sulat para kang Mr. Carlito Canoy, 402nd Brigade ug 4th ID

Logo.ndfp
Usa kini ka able nga sulat alang kang Mr. Carlito Canoy nga nagdala sa rebolusyonaryong koda nga Ka Bom ug sa iyang mga amo sa 402nd Brigade sa Caraga ug 4th ID Army
Ang NDFP-NEMR nabalaka sa nahitabo sa imong kinabuhi nga nagtodo-baliktad sa kawsa sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Sa katapusang higayon, nag-awhag kami kanimo nga maghunahuna’g maayo ug mag-usab sa imong baruganan karon. Kahibalo na man ka unsay imong buhaton. Apan kung ugaling nakalimot ka na unsa ang angay nimo buhaton aron makalingkawas sa imong delikado nga kahimtang karon, nia ang akong sugyot: mohunong ka na sa imong pagpangtuis, pagpamakak ug pagpakaylap sa sayop nga mga impormasyon ug mohawa ka dinhi sa Caraga. Manginabuhi ka sa ubang dapit ug magbag-o na. Ayaw na gyud pagkooperar ug pagpagamit sa kaaway sa katawhan. Sa ingon lamang niini nga paagi maluwas ka.

Mr. Carlito Canoy, wala ka nay katungod nga mogamit sa koda o ngalan nga Ka Bom. Una sa tanan, dili ka na rebolusyonaryo ug anaa na ka sa han-ay sa mga reaksyonaryo ug mersenaryong AFP/PNP. Gipadayon nimo paggamit ang Ka Bom aron maka-ilad nga gikan ka sa kalihokan aron naay maminaw kanimo. Gitangtangan ka na sa imong rebolusyonaryong koda. Gamita ang tinuod nimo nga ngalan o koda nga gihatag kanimo sa kaaway sa katawhan nga mao ang AFP/PNP uban sa ilang amo nga rehimeng US-Aquino. Ayaw na pagpaka-aron-ingnon nga kabus ka ug nagdapig sa kabus nga katawhang Pilipino kay sa kaaway sa katawhan ka na midapig.

Aniay pipila ka pagpatin-aw sa imong mga pamakak ug pagpangtuis. Kining imong pagtagawtaw sama na sa plakang guba nga nagbalik-balik aron salipdan ang kapakyas nimo sa dili-malalis nga kamatuoran ug kongkretong basehan nganong dunay nagrebolusyon.

1. Bahin sa isyu sa anak sa spokesperson sa NDFP-NEMR. Duha ra ang among anak, ang babae nakahuman og nursing nga nanarbaho sa US ug naminyo na. Ang lalaki nanarbaho didto sa Cebu ug bisan wala makahuman og kurso, nahimong regular nga empleyado. Gipasakahan siya sa AFP/PNP sa daghan ug sunod-sunod nga mga kaso aron makabalos ang usa ka gobernador sa kaulaw sa pagkaguba sa Tag-anito Mining Corp, THPAL ug PGMC nga mga dagkung minahan ug planta sa nickel sa Surigao del Norte. Napugos kini karon sa pag-undang sa trabaho kay dili gusto mapriso sa krimen nga wala niya mahimo.

Kaparyentehan ang nagpa-eskwela sa duha namo ka anak ug wala sila nangayo og suportang pinansya sa organisasyon sa PKP dinhi sa NEMR. Giseguro namong mga ginikanan nga makasabot ang among duha ka anak nganong dunay rebolusyon ug nga angay nila ikapasigarbo ang mga rebolusyonaryo. Nag-eskwela sila nga matarong, nanarbaho aron mabuhi ug wala makadesisyon nga magrebolusyon. Gi-respetohan namo ang ilang desisyon ug gikalipay gihapon namo isip mga ginikanan ang ilang naabot sa kinabuhi.

Sa imo, Mr. Carlito Canoy, wala gihikaw sa organisasyon sa imong mga anak nga maka-eskwela unta, makakaon ug mabuhi, uban usab sa paningkamot nila nga manginabuhi, samtang ikaw usa ka pultaymer nga rebolusyonaryo. Ang prinsipyo sa BHB sa pagbuhi sa pamilya mao ang pagbarog sa kaugalingon uban sa abag/tabang sa organisasyon. Dili man pwede nga ang tanan ihatag ug dili na sab sila molihok/motrabaho aron mabuhi. Basin gituyo nimo nga kalimtan na lang ang kanhi suportang pinansyal sa imong pamilya kay mibaliktad ka na. Natural lamang nga ang kaaway na sa katawhan nga AFP/PNP ang magbuhi sa imong pamilya karon.

2. Bahin sa imong awhag sa pagsurender. Sukad sa pagkatukod-balik sa PKP niadtong 1968 diin ang napalagpot nga Diktador Ferdinand Marcos pa ang presidente hangtud sa kasamtangan, walay nakapasurender sa tanang rebolusyonaryo. Ang diktador pa gani ang napalagpot sa katawhan. Sa tanang nangagi hangtud kasamtangang rehimen gikan kang Marcos hangtud kang Benigno Aquino III, walay nakapasurender ug nakapuo sa BHB, PKP ug NDFP. Kinsa man taraw ka ug ang imong mga amo sa AFP/PNP nga makapangumbinsi sa pagpasurender?

Mr. Carlito Canoy, nakit-an pa nako si Presidente Marcos sa akong kabatan-on. Namatay nalang siya ug ako nagpadayon sa rebolusyon. Ang madala lamang sa inyong awhag nga magsurender mao ang mga tawo nga daan nang palingpaling ug huyang ang baruganan. Gamay ra nga bahin sa katilingban ang palingpaling ug dili lig-ong mobarog sa rebolusyon. Kahibalo ka niini, kana kung wala ka makalimot o gibalewala na nimo ang mga kamatuoran sa mga pagtuon nga imong naapilan.

3. Nganong mangguba sa mga makinaryas sa mga minahan, mga negosyante sa plantasyon ug uban pang negosyante nga kini sila naay mga mamumuo nga adunay gibuhing pamilya. Una sa tanan kini nga mga kapitalista/negosyante igo lang naghakot sa bahandi sa nasud, labaw sa tanan nagguba sa kinaiyahan ug wala mag-ila sa awtoridad sa rebolusyonaryong gobyerno. Gamay ra kaayo ang sweldo sa mga trabahante itandi sa ilang gikawat nga bahandi sa nasud. Tinuod mabalda ang panarbaho sa mga mamumuo, apan bisan walay BHB nga magguba sa mga negosyo nila, mabalda gihapon ang ilang panginabuhi kay dili man regular ang ilang panarbaho. Ang paghikaw sa suhulan sa kompanya panahon sa pagkaguba sa makinaryas nagpakita sa kawalay pagtagad niini sa mga mamumuo tungod kay padayon unta nga makadawat sila og suhulan bisan ang makinaryas maguba kun regular pa silang trabahante sa kompanya.

4. Kanang imong giingon nga mga lugar o nasud nga walay Partido Komunista walay gubot. Pastilan pagtan-aw sab og balita sa TV kung dili ka makabasa og newspaper! Adto kita magtuki sa mga Arabong nasud sa Middle East. Dakung bahin niini walay Partido Komunista apan nganong daghang nagprotesta ug nag-alsa batok sa ilang mga presidente ug gobyerno? Liboang katawhan ang nag-rally ug naghimo og uban pang mga porma sa protesta aron pagpalagpot sa ilang presidente ug monarkiya. Kini nga mga kalihokan gitawag og Arab Spring.

Sa Estados Unidos ug sa ubang nasud sa Europe nga gituohang malinawon, daghang espontanyong protesta batok sa ilang gobyerno ang nahitabo sa nangagi ug karon tungod sa kasuko sa katawhan sa nagkagrabeng kawalay trabaho, daghang dili na maka-eskwela ug wala mapatambali. Dili ba diay kagubot ang pagpangbunal sa mga pulis sa mga nagprotestang katawhan? Hinuon, ang mga nasud sa Europe ug Estados Unidos naay mga Partido Komunista busa dili makapasar sa giingon nimo nga walay Partido didto.

Ang akong hugot nga sugyot sa imo, Mr. Carlito Canoy, kun dili ka katan-aw o kapaminaw og balita, kombinsihon nalang nimo si Lt. Martinez nga motan-aw kamong duha og salida nga “Inside Job” ni Charles Ferguson nga si Matt Damon ang narrator aron makasabot kamo unsay nahitabo sa ekonomiya sa Estados Unidos nga naka-apekto sa katawhan didto. Segurohan lang nimo nga dili kini tuison sa pag-esplikar sa imo.

Kini lang usa ang akong matubag sa imo Mr. Carlito Canoy ug sa imong mga handler.

Alang sa mga tigpanimaw sa Radio Bombo salamat sa pagpaminaw niining taas nga sulat.

Salamat kaayo sa Radio Bombo Butuan sa pagbasa niini.

Dole Phils nasilotan taliwala sa mga operasyon militar sa AFP

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter 


February 21, 2013

Ang sustinidong operisyong militar sa AFP wala makapugong sa mga gerilya platun sa BHB sa NEMR sa paglunsad sa iyang mga aksyon militar. Taliwala sa walay hunong nga presensya sa reaksyunaryong kasundaluhan malampuson gihapon ang BHB sa pagsilot sa multinasyunal nga kompanyang Dole Philippines sa Tago, Surigao del Sur.

Entrada pa lang sa tuig 2013 miarangkada na ang mga sustinidong operisyong militar sa AFP/PNP nga nagtumong nga puohon gyud ang BHB karong tuiga. Niadtong petsa 15 sa Enero ang 36th IB PA uban sa 4th SRC sa Army, anaa sa kabukiran sa Tandag, San Miguel, Carmen ug Lanuza sa Surigao del Sur aron paggukod sa mga platun gerilya sa BHB sa maong lugar. Samtang sa ubang bahin sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur nga eryang langkob sa 29th IB PA, dunay gilunsad nga operisyong sibil-militar nga _community organizing for peace and development_ (COPD). Nagtumong kini sa pagguba sa rebolusyonaryong kahiusahan sa katawhan sa kabaryohan. Gigamit nila ang pagpanglingla ug pagpanghadlok aron mapugos sa pagsurender ang mga lumolopyo. Ang 30th IB PA sa Surigao del Norte ug ang 3rd SF BN PA sa Agusan del Norte walay puas sa ilang mga operisyong militar ug mga COPD.

AFP twists NPA actions to deny culpability on child’s killing


Ka Daniel Ibarra

ComVal-Davao Gulf Sub Regional Command-NPA - Southern Mindanao

April 5, 2013

No matter how the military conceals the stench of its latest atrocity, hard evidence points to the fact that the 71st Infantry Battalion was not in an encounter with the New People's Army at Kidaraan, Brgy. Maskareg, Mabini town on April 3, 2013.  The fascist troops led by one Lt. Urca rained a haze of bullets against helpless children who came from a nearby farm, instantly killing 9-year old Roque Antivo, and wounding Earl Antivo and 13-year old Jefrey Hernan.

Unable to defend itself from this gross violation of human rights and international humanitarian law, the military twisted the facts to save face by giving the barefaced lie that the children were victims of crossfire. The military distorted the events on April 3 to pass the blame on the NPA to cover up the military's gross human rights abuse.

Statement of support for the Korean People against US provocations and nuclear threats


Prof. Jose Maria Sison
International League of Peoples' Struggle
April 5, 2013

We, the International League of Peoples' Struggle, are in firm solidarity with the Korean people and the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) and support their current struggle in defense of national sovereignty and territorial integrity against the war provocations and nuclear threats being made by US imperialism.

We condemn in the strongest terms the continuing US military control over South Korea, the constant nuclear weapons in US military bases and aircraft carriers and the joint military exercises of the US and the South Korean puppet government.  All these violate the national sovereignty of the Korean people, threaten the DPRK and run counter to the desire of the Korean people for peaceful reunification.

Pahayag sa ika-44 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan-Panay


Concha Araneta
PKP - Panay
Marso 29, 2013

Translation: Pahayag sa ika-44 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa

Mula pa noong nakaraang mga taon, ikinakasa na ng rehimeng US-Aquino, ng 3rd Infantry Division at ng 301st Brigade ang sabayang pang-aatake sa mga larangang gerilya ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Panay, laluna sa sentral at kanlurang bahagi ng bundok Madyaas. Bukod sa dalawang regular na batalyon, ipinangreimpors nila ang dagdag na batalyon ng 6th Special Action Force at iba pang detached units. Isinabay ito sa balak ng rehimeng Aquino na pahigpitin ang hawak sa poder sa pamamagitan ng pagmaniobra ng eleksyon pabor sa ibayong paghahari ng Partido Liberal. Ikinasa rin ang mapang-akit pero inutil na proyekto ng 4Ps, BPO, turismo at iba pa para makuha ang suporta ng nagugutom na mamamayan.

Anong "Rising Tiger" ang pinagsasasabi ng World Bank at ng rehimeng Aquino?

Alan V. Jazmines
Konsultant, NDFP
Abril 02, 2013


Translation: What “Rising Tiger” are the World Bank and the Aquino regime talking about?
 

Nagpupuri sa sarili ang rehimen ni Benigno Aquino III kaugnay ng estadistika ng gubyerno na nagpapakita ng di karaniwang pagtaas (6.6%) ng paglago ng Gross Domestic Product ng bansa noong 2012 na nagsimula sa 6.3% noong unang hati hanggang 7.1% sa huling bahagi ng taon. Mas lalong nakiliti ang rehimen ng gayong resulta, nang biglang tawagin ni Motoo Konishi, Direktor sa bansa ng World Bank, ang Pilipinas na isa nang "rising tiger" (bumabangong tigre). Iniuugnay ng rehimen ang gayong "magandang grado" bilang resulta ng isinusulong nitong "matuwid na daan" at "mabuting pamamahala."

Pagdating ng 4,000 armadong tropa ng US sa Pilipinas, tinuligsa ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 04, 2013


Translation: CPP denounces arrival of 4,000 armed US troops in Philippines

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang planong pagpasok ng hanggang 4,000 armadong tropa ng US sa Pilipinas sa susunod na ilang araw na "pagpapakita ng tahasang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas at pagpapakita ng pwersa sa harap ng pinaigting na paghahanda ng US para sa gera sa Korean peninsula."

Hanggang 30 jet fighter ng US at isang naval carrier ng mga Amerikano, ang USS Tortuga ang nakatakdang ideploy sa Maynila, Central Luzon at iba pang lugar mula April 5 hanggang 17 kaugnay ng 2013 Balikatan military exercises (ehersisyong militar na Balikatan sa para sa 2013) sa pagitan ng militar ng US at ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Makakaladkad ang Pilipinas sa tensyong militar sa Korean Peninsula dahil sa presensya ng US sa bansa--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
March 3, 2013


Translation: US presence may drag Philippines to military tensions in Korean peninsula--CPP

Nagbabala ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang palagiang presensya ng mga barkong pandigma ng US at ng tropang Amerikano sa Pilipinas ay maaaring magkaladkad sa bansa sa tensyong militar sa Korean peninsula at sa isang posibleng gerang agresyong pangungunahan ng US laban sa mamamayan at gubyerno ng Demokratikong Republikang Bayan ng Korea (DPRK) at nanawagan ng dagliang pagpapahinto sa "all-out access policy" ng pagpapahintulot sa walang rendang pagpasok ng mga dayuhang tropang pinangungunahan ng US sa teritoryo ng Pilipinas.

CPP denounces arrival of 4,000 armed US troops in Philippines


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 04, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the planned entry of up to 4,000 armed US troops in the Philippines over the next few days "which is a display of extreme contempt against Philippine sovereignty and a show of force in the face of heightened US war preparations in the Korean peninsula."

Up to 30 US jet fighters and an American naval carrier, the USS Tortuga, are also set to be deployed in Manila, Central Luzon and other areas, from April 5 to 17, in line with the 2013 Balikatan military exercises between the US military and the Armed Forces of the Philippines (AFP).

Makakaladkad ang Pilipinas sa tensyong militar sa Korean Peninsula dahil sa presensya ng US sa bansa--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 03, 2013

Translation:  US presence may drag Philippines to military tensions in Korean peninsula--CPP

Nagbabala ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang palagiang presensya ng mga barkong pandigma ng US at ng tropang Amerikano sa Pilipinas ay maaaring magkaladkad sa bansa sa tensyong militar sa Korean peninsula at sa isang posibleng gerang agresyong pangungunahan ng US laban sa mamamayan at gubyerno ng Demokratikong Republikang Bayan ng Korea (DPRK) at nanawagan ng dagliang pagpapahinto sa "all-out access policy" ng pagpapahintulot sa walang rendang pagpasok ng mga dayuhang tropang pinangungunahan ng US sa teritoryo ng Pilipinas.

Ibagsak ang bulok na sistema! Isulong ang digmang bayan sa panibagong antas! Kabataang Makabayan, masiglang isikad ang Ka Roger Enlistment! Humungos, malawakang sumapi sa BHB!


Maria Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
Marso 29, 2013

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapapaabot ng Kabataang Makabayan sa ating mga pulang mandirigma, mga pulang kumander sa ika-44 pagdiriwang ng anibersaryo ng ating Bagong Hukbong Bayan (BHB).  

Sa lahat baseng gerilya, kanugnog na kabundukan, at mga pagdiriwang sa lahat ng dako ng kapuluan, dinakadila natin ang mahal na mga martir ng pambansang demokratikong rebolusyon. Kinikilala natin ang kanilang ambag sa ating patuloy na pagsulong ng digmang bayan. Inspirasyon din sila sa ating bawat hakbang para maibungad ang rebolusyon sa mas mataas na antas.

US presence may drag Philippines to military tensions in Korean peninsula--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 03, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) warned that the constant presence of US naval warships and armed American troops in the Philippines may drag the country to military tensions in the Korean pensinsula and a possible US-led war of aggression against the people and government of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) and called for an immediate end to the "all-out access policy" of allowing US-led foreign troops unrestricted intrusion to Philippine territory.

At the same time, the CPP echoed the demand of the Korean people to lift the economic blockade against the DPRK and respect the country's right to self-determination, including the country's right to develop nuclear, rocket and space technology for economic progress.

What “Rising Tiger” are the World Bank and the Aquino regime talking about?

Alan Jazmines
Consultant, NDFP 

02 April 2013

The Benigno S. Aquino III regime is self-congratulatory about government statistics portraying an unusually high (6.6%) growth rate of the country’s Gross Domestic Product in 2012 building up from to 6.3% in the first half to 7.1% in the later part of the year. The regime is even more titillated that with such a showing, the World Bank’s Country Director Motoo Konishi now all of a sudden calls the Philippines a “rising tiger”. The regime attributes such “good grades” as a result of its promotion of the “straight road” and of “good governance”.

Closer and more objective and truthful analysis and presentation of data, however, reveal that the supposed “outstanding growth rate” of the country’s GDP, the mass of the people have all the more been suffering amidst many prettifying cover-ups,and the country’s economic base have only been continuing to get worse and worse especially at the ground level.

Kinakandili ni Aquino at ng AFP ang mga dumukot kay Burgos at mga umaabuso sa karapatang-tao

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 01, 2013

Translation: Aquino, AFP is coddling Burgos’ abductors and human rights abusers--CPP

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa patuloy na pagkandili at pagtataas ng ranggo sa mga dumukot sa aktibistang magsasakang si Jonas Burgos noong 2007 at sa iba pang susing upisyal sa militar at depensa na responsable sa mga paglabag sa mga karapatang-tao at iba pang krimen.

Sa desisyong inilabas ilang araw na ang nakaraan, tinukoy ng Court of Appeals ang pananagutan ng AFP at mga elemento ng Philippine Army sa pagdukot noong 2007 kay Burgos sa Quezon CIty. Malaon nang iginigiit ito ng pamilya ni Burgos at ng mga organisasyon sa karapatang-tao subalit patuloy na itinatatwa ng AFP ang pananagutan nito.

Patatagin ang Ating Hanay! Iwaksi ang Bagahe at Paandarin ang Makina upang Sumulong ang Rebolusyonaryong Kilusan!

Ka Antonio Medina
Balangay Zeny “Ka Lily” Cadiang, Kabataang Makabayan – Gitnang Luzon
Marso 29, 2013

Pahayag ng Balangay Zeny “Lily” Cadiang
Kabataang Makabayan-Gitnang Luzon
Para sa ika-44 Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

Isang mataas na pagpupugay sa lahat ng Pulang Mandirigma, mga Kumander at Milisyang Bayan ng Gitnang Luzon at ng buong Pilipinas sa ika-44 na taon ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan!

Ang Bagong Hukbong Bayan ay ang ating pinakamataas na organisasyong masa na dapat nating tularan! Upang mas mapag-igting natin ang ating rebolusyonaryong hanay, narito ang dapat nating kamtin:

Sumusulong ang Digmang Bayan sa Lalawigan ng Rizal sa Gitna ng Brutal na Kampanya ng Panunupil at Pandarahas ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Arman “Ka. Arms” Guerrero
NDFP-Rizal
March 29, 2013


Ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Rizal ay tuloy-tuloy na sumulong sa paglulunsad ng Digmang Bayan sa gitna ng brutal at malaganap na pandarahas at panunupil ng Oplan Bayanihan ng  Rehimeng US-Aquino. Lalong lumalakas ang Bagong Hukbong Bayan, ang baseng masa at organisadong masa ay lumalaki, lumalawak ang rebolusyonaryong pampulitikang impluwensya at lalong tumatatag at malalim na nakaugat sa masa ang Partido na namumuno sa pakikibaka ng sambayanan. Malinaw ang aming pagsulong tungo sa pagkumpleto n gaming mga tungkulin na itinakda ng rebolusyonaryong kilusan.

Aquino, AFP is coddling Burgos’ abductors and human rights abusers--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 01, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the Aquino regime and the Armed Forces of the Philippines (AFP) for "continuing to coddle and promote the abductors of peasant activist Jonas Burgos in 2007 and other key military and defense officials who are responsible for violating human rights and committing other crimes."

In a ruling issued a few days ago, the Court of Appeals found the AFP and elements of the Philippine Army accountable for the 2007 abduction of Burgos in Quezon City. Burgos' family and human rights organizations have long maintained this assertion but the AFP has persistently denied its responsibility.

Dugang nga ipursige ang pagpaslaw sa Oplan Bayanihan... Magtinguha sa pag-amot sa tanan nga bahin sg pagsulong!

JB Regalado
Leonardo Panaligan Command, NPA Central Negros 

March 30, 2013

Ang LPC-NPA Central Negros madina-lag-on nga nagaselebrar sg ika-44 ka tuig nga pagsukat sg New People’s Army halin sa pagkatukod sini sadtong Marso 29, 1969. Signipikante nga ginahiwat naton ini sg puno sg kalipay bangud sg aton na-angkon nga mga kadalag-an sa kada tuig. Upod sini nga pagsulong lubos kita nga mga rebolusyonaryo nga nagapahayag sg aton pula nga pagsaludar sa mga rebolusyonaryong martir sa ila mga naamot sg ila kina-alam ilabe na sg ila kabuhi sa pag-uswag sg aton pagsulong sg Armadong Rebolusyon serbe aton mga inspirasyon sa pagrebolus-yon.

Mapanlinlang na eleksyon ng mga trapo, reaksyunaryo at naghaharing uri, itakwil! Demokratikong Rebolusyong Bayan, paigtingin at ipagtagumpay!


Fortunato Magtanggol
RCTU - Southern Tagalog
March 30, 2013

Walang maasahang makabuluhang pagbabago ang uring manggagawa at sambayanan sa nalalapit na eleksyon.  Wala itong ibang idudulot kundi ang pagpapatuloy ng bulok na sistemang malapyudal at malakolonyal, na pangunahing dahilan ng paghihirap ng mamamayang Pilipino. Dahil ginagamit lamang ito ng mga naghaharing-uri upang panatilihin ang kanilang mga sarili sa estado poder, marapat lamang na mapagpasyang suungin ng mamamayan ang tunay na makapaghahatid ng pagbabago sa ating lipunan—ang demokratikong rebolusyong bayan.

Paigtingon ang mga taktikal nga opensiba sa bug-os nga pungsod, agumon ang mas daku nga mga kadalag-an sa aton inaway banwa


Komite Sentral
Partido Komunista sg Pilipinas
Marso 29, 2013

Mensahe sang Komite Sentral sa ika-44 Anibersaryo sang Pagkatukod sang Bag-ong Hangaway sang Banwa

Download PDF here...

Ginasaluduhan namon ang tanan nga Pulang kumander kag hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) sa okasyon sang ika-44 anibersaryo sang pagkatukod sini. Ginapanginbulahan namon kamo sa pag-agum sang signipikante nga mga kadalag-an sining nagligad nga tuig kag sa dugang nga pagpabaskog. Nagadayaw kami sa bilog nga hangaway sang banwa sa malig-on kag matutom nga pagbato sa rehimeng US-Aquino kag pagpaslaw sa katuyuan sang Oplan Bayanihan nga paluyahon kag lutuson ang rebolusyonaryo nga kahublagan paagi sa pagpaniplang kag kalakasan.

Ginadayaw namon kamo sa pagsakdag  sang pagpamuno sang Partido kag sa bulawanon nga tradisyon kag mga rebolusyonaryong prinsipyo sang hangaway sang banwa kag sa pagsulong sang demokratikong rebolusyon paagi sa malawigan nga inaway banwa. Pareho sang sadto, ginahatag naton ang pinakamataas nga pasidungog sa aton mga rebolusyonaryong martir kag baganihan. Inspirado kita sang ila mga paghimakas, sakripisyo kag kadalag-an.

Pakusgon ang mga taktikal nga opensiba sa tibuok nasud, kab-uton ang mas dagkong kadaugan sa atong gubat sa katawhan

Komite Sentral
Partido Komunista sa Pilipinas
Marso 29, 2013

Mensahe sa Komite Sentral sa ika-44 nga Anibersaryo sa Pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan

Download PDF here...

Gisaludaran namo ang tanan nga Pulang komander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan sa okasyon sa ika-44 nga anibersaryo sa pagkatukod niini. Amo kamong gipahalipayan sa pagkab-ot sa signipikanteng mga kadaugan niining mi-aging tuig ug sa labawng pagpakusog. Gidayeg namo ang entero hukbong bayan sa lig-on ug matubayon nga pagbatok diha sa rehimeng US-Aquino ug pagpakyas niini sa tumong sa Oplan Bayanihan nga pahuyangon ug pildihon ang rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa pagpanglingla ug kabangis.

Gidayeg namo kamo sa inyong pagpasiugda sa pagpangulo sa Partido ug sa mga magilakon nga tradisyon ug mga rebolusyonaryong prinsipyo sa hukbong bayan ug sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Sama sa nangagi, atong ginahatagan og pinakataas nga pasidungog ang atong mga rebolusyonaryong martir ug bayani. Inspirado kita sa ilang mga pakigbisog, sakripisyo ug kadaugan.