CPP denounces Aquino regime for extending access in support of US war against DPRK

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 13, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the Aquino regime for proposing greater US military presence in the Philippines should armed conflict break out in the Korean peninsula.

"The Filipino people demand a stop to US interventionism, provocation and aggression against the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) and denounce the Aquino regime for blindly supporting US warmongering and for allowing the Philippines to be used as a military outpost and instrument of US hegemonism in the Asia-Pacific region," said the CPP.

Bagong batalyon ng Phil. Army sa Occidental Mindoro na 76IB—walang ipinagkaiba sa mga dating pasistang batalyon ng PA sa isla ng Mindoro


Ka Higom Maragang,
Lucio de Guzman Command- NPA Mindoro
Pebrero 24, 2013

Muling sinaklot ng labis na takot at pangamba ang mga mamamayang Mindoreno nang pumarada sa mga mayor na kalsada nito ang ilampung trak ng PA-AFP sakay ang mga pasistang tropang 76IB at kagamitan nito noong huling linggo ng Enero 2013. Ang 76IB ang ipinalit sa  80IB na inalis  matapos ang halos walong taong destino sa lalawigan ng Occidental Mindoro.  Ang 76IB ay ilang dekada nang nakapakat sa mga bayan ng Lopez, Gumaca, Tagkawayan at Calauag sa Quezon at sa bayan ng Sta. Elena sa Camarines Norte sa Bicol at  may mahabang listahan ng mga krimen at paglabag sa karapatang pantao  tulad ng masaker sa Tagkawayan 8, iligal na pag-aresto at pagdetine at pagtortyur sa mga magsasaka at mga aktibistang nagtataguyod ng karapatang pantao, pagtatanggol sa interes ng mga dayuhang magmimina at mga konsesyon sa lugar  katulad din ng 80IB na kanyang pinapalitan sa Mindoro.

Mensahe ng Pagbati at Pakikiisa ng National Democratic Front-Cavite sa Ika-44 Anibersaryo ng Bagong Hukbong BayanNDFP-ST
March 29, 2013

Walang kaparis na ligaya ang nararamdaman ng lahat ng rebolusyonaryong organisasyon ng manggagawa, mala-manggagawa, magsasaka, maralita, kababaihan at kabataan ng National Democratic Front-Cavite sa araw ng ika-44 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)!

Patuloy na nagiging inspirasyon ang armadong pakikibaka sa ating bayan hindi lamang sa sambayanang Pilipino kundi sa mga mamamayan sa iba’t ibang dako ng daigdig.

Napakainam ng okasyong ito upang taimtim na alalahanin at bigyang-pugay ang buhay-at-kamatayang pakikibaka ng libu-libong martir ng rebolusyong Pilipino. Dahil sa kanilang ipinamalas na katapangan, higit tayo ngayong nagiging matatag upang sumulong sa hinaharap na punung-puno ng pagsasakripisyo alang-alang sa pagkamit ng demokratikong mithi ng sambayanang api at pinagsasamantalahan.

Aquino is dragging the country into a US war of aggression, and must be opposed

Editorial
Ang Bayan
April 7, 2013

Download PDF Here...


The Aquino regime acted like the true-blue puppet that it is when it made assurances two days ago that the reactionary Philippine state would assist and support the US’ looming attack on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).
With not even a hint of advocating or forging an independent foreign policy, the Aquino regime declared it an “obligation” on the part of the Philippines to side with and support US warmongering under the RP-US Mutual Defense Treaty (MDT) of 1951.
The Filipino people must take a stand and resist the Aquino regime’s puppetry to US imperialism and for dragging the Philippines into intervening in the Korean Peninsula and the Asia-Pacific. Such a policy endangers the Filipino people. Worse, the Aquino regime has been allowing itself to be used as a pawn in a war against a sovereign country that has been asserting its own independence.

Ibayong ipursige ang pagbigo sa Oplan Bayanihan; sikaping makapag-ambag sa lahatang panig na pagsulong

JB Regalado
NPA Central Negros Front Operations Command (Leonardo Panaligan Command)
March 30, 2013

Matagumpay na idinaos ng Leonardo Panaligan Command (LPC)-BHB Central Negros ang ika-44 taon ng Bagong Hukbong Bayan mula ng maitatag ito noong Marso 29, 1969. Signipikanteng idinaos ito ng may lubos na kagalakan dahil sa naani nating mga tagumpay sa bawat taon. Kasama sa pagsulong na ito, tayong mga rebolusyonaryo ay lubos na nagpapahayag ng ating pulang pagsaludo sa mga rebolusyonaryong martir dahil sa naiambag nilang talino laluna ng kanilang buhay sa pag-unlad ng ating armadong rebolusyon. Sila ang ating mga inspirasyon sa pagrebolusyon.

Bilang tanging sundalo ng masa ng mamamayan, lubos itong inaaasahan sa pagbigay ng tunay na hustisya sa mahigit apat na dekadang paghihirap dulot ng mapang-api, mapagsamantala at permanenteng krisis ng sistemang malakolonyal at malapyudal na bayang Pilipinas kung saan mapapatupad ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon sa walang alinlangang pagsali at pag-ambag sa katuparan at tagumpay ng Demokratikong Rebolusyon ng Bayan na may Sosyalistang Perspektiba tungo sa Komunismo.

Matingkad na pagkakaiba sa pagtrato sa pagpasok sa Tubbataha ng mga sasakyan ng US at Tsino, tinukoy ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 11, 2013

Translation: CPP cites stark differences in handling Tubbataha incursions by US and Chinese vessels

Idiniin ng Partido Komunista ng Pilipinas ang matingkad na pagkakaiba sa pagtrato ng rehimeng Aquino sa magkakasunod na pagpasok ng militar ng US at mga mangingisdang Tsino mula Enero sa Tubbataha Reef Wildlife Area. Sa isang banda, ipinakita ni Aquino ang subordinasyon sa militar ng US sa paglilibres sa kanila pananagutan. Sa kabilang panig, mahigpit na ipinupursige nito ang pagkakaso sa mga tripulante ng sasakyang Tsiso na kasalukuyang nakadetine at naghinintay ng imbestigasyon.

NPA and PNP clash in Talakag, Bukidnon

ALLAN JUANITO
NPA--North-Central Mindanao Regional Command
April 11, 2013

The New People’s Army – North Central Mindanao Regional Command confirms that there was a firefight between an NPA guerrilla unit under sa Mt. Kitanglad Sub-regional Command and the Regional Police Public Safety Battalion in Sitio Liburon, Brgy. Sagaran, Talakag, Bukidnon yesterday, April 10, at about 3:00 PM.

The media has partially reported that three policemen were wounded in the firefight. It was also reported that two Red fighters died in the clash. Until now however, we are yet to receive an official report from the field.

CPP cites stark differences in handling Tubbataha incursions by US and Chinese vessels

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 11, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today pointed out the stark difference in the Aquino regime's handling of the successive incursions since January by the US military and Chinese fishermen at the Tubbataha Reef Wildlife Area. On the one hand, the Aquino government exhibited subordination to the US military, allowing their exoneration. On the other hand, it is vigorously pursuing the filing of charges against the crew of the Chinese vessel who are currently detained and awaiting inquest.

Last Monday, a Chinese fishing vessel ran aground at Tubbataha, damaging the coral bed. The Tubbataha reefs, declared a World Heritage Site by the United Nations, is a protected wildlife area where large sea vessels are prohibited from entering. The grounding last Tuesday comes less than two weeks after the last piece of the US naval minesweeper USS Guardian was removed. The USS Guardian had illegally entered the area more than two months and run aground at the southern part of the reefs. Close to 3,000 square meters of coral were damaged.

Aquino is dragging the country into a US war of aggression, and must be opposed


Editorial
Ang Bayan
April 10, 2013

The Aquino regime acted ike the true-blue puppet that it is when it made assurances two days ago that the reactionary Philippine state would assist and support the US’ looming attack on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).

With not even a hint of advocating or forging an independent foreign policy, the Aquino regime declared it an “obligation” on the part of the Philippines to side with and support US warmongering under the RP-US Mutual Defense Treaty (MDT) of 1951.

International groups call for release of NDFP personnel


Liberation International
April 06, 2013

An international group of human rights and liberation movements recently demanded president Benigno Aquino III of the Philippines to release consultants and staff of the National Democratic Front of the Philippines who are being held as political prisoners by the Manila government. The personnel of the underground NDFP were abducted and detained while performing their duties for the peace negotiations between the NDFP and the Manila government.

The demand was contained in the Final Declaration of the 10th International Symposium Against Isolation held in Berlin, 15-17 March, and released to the media on 2 April.

AFP's berserk posturing claims high civilian casualties

Ka Simon Santiago, Political Director
Reg'l Pol. Dept, NPA-Southern Mindanao
9 April 2013

Members of the 10th Infantry Division-AFP were responsible for the spate of civilian killings in April, in the areas of Mabini, Comval; Baguio District, Davao City; and Dalisay, Panabo City.  To cover up its culpability for these recent gross human rights abuses, the AFP has not only accused the New People's Army for these criminal acts; it lambasts, time and again, the NPA for using command-detonated explosives against its troops.

On April 6, at 9:30 pm, Nomer Ogaw, a vigilante Blackfighter and member of the military intelligence battalion shot and injured a civilian, Gary Rautraut, 32, and other unnamed civilian, near the packing house of Dole Philippines banana plantation in Brgy. Baguio, Baguio District, Davao City. Ogaw was with the 84th Infantry Battalion Special Operations Team.

VIDEO: Ang Bayan, 7 April 2013Watch on youtube: http://youtu.be/qc-unZeLqcE

________________________________ 

TUTULAN ANG PAGPAPAKALADKAD NI AQUINO SA GERANG AGRESYON NG US
 

Asal-tuta ang rehimeng Aquino nang tiyakin nito noong isang araw ang tulong at suporta ng reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa nagbabadyang pananalakay ng US sa Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).

Kahit gahibla’y walang ipinamalas na pagtataguyod at pagpapasya ng sariling patakarang panlabas ang rehimeng Aquino nang sabihin nitong “obligasyon” ng Pilipinas na pumanig at sumuporta sa panggegera ng US sa ilalim ng RP-US Mutual Defense Treaty (MDT) ng 1951.

Two fascist soldiers killed and one wounded in Apatan, Pinukpuk, Kalinga

Ka Tipon Gil-ayab
Lejo Cawilan Command - NPA-Kalinga
April 8, 2013

The Lejo Cawilan Command warmly congratulates the Marcial Daggay Front, its Red Commanders and Red Fighters, in outmaneuvering one platoon of the fascist troops in an encounter yesterday at exactly 9 A.M. in Mount Koldingon in Sitio Tamiing, Barangay Apatan, Pinukpuk.  The firefight resulted in the death of 2 reactionary Philippine army and the wounding of another one.  With no casualty, the NPA team retreated safely.

On the 3rd week of March, 2013, a turn-over  ceremony was held at HQ of the 501st IBde at Calanan, Tabuk.  The 17th IB and the 21st IB swapped areas of responsibility, the former now assigned to Kalinga and the latter has been transferred to the province of Cagayan.  Right after Holy Week, the 17th IB began company-sized operations in the municipalities of Balbalan and Pinukpuk, which are still ongoing.

Limang sundalo ng 76IB- sugatan sa dagliang aksyon ng NPA sa Calintaan, Occidental Mindoro

Ka Higom Maragang, Tagapagsalita
Lucio de Guzman Command- NPA Mindoro
Abril 7, 2013

Limang sundalo ng 76IB ang malubhang nasugatan sa dagliang aksyong inilunsad ng 7-kataong tim ng NPA laban sa umaatakeng kumpanya ng 76IB sa bahaging Lumintao, Bgy. Tanyag, Calintaan, Occidental Mindoro noong Abril 4, 2013 bandang alas 9 ng umaga.

Dalawang Huey helicopter ang agad na dumating para sa ebakwasyon ng mga sugatang sundalo at para itago sa mga masa ang pinsala sa kanilang tropa.

Ilantad at itakwil ang mga bulok, korup at antimamamayang pulitiko sa Mindoro!

Kondenahin ang mga anti-mamamayang patakaran, programa at mga batas na itinataguyod ng Rehimeng US-Aquino at mga lokal na Pulitiko sa Mindoro!
Ilantad at itakwil ang mga bulok, korup at antimamamayang pulitiko sa Mindoro! 

Patricia Andal
NDF- Mindoro
Abril 7, 2013

Ang  pagyayabang ng Pangulong Noynoy Aquino ng “matwid na daan”, mabuting paggugubyerno at pag-unlad daw ng ekonomya ng Pilipinas ay malinaw na pinasisinungalingan ng tunay na kalagayan ng sambayanang Pilipino na patuloy at lalo pang naghihikahos, inaapi at pinagsasamantalahan sa ilalim ng sistemang malakolonyal at malapyudal.  Hindi malulutas ni mapagtatakpan ng mga programa tulad ng 4Ps, PPP’s atbp ang katotohanang ito.

Oppose Aquino's obsequious support for US acts of aggression and war preparations against DPRK

Communist Party of the Philippines
April 7, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the puppet Aquino regime for its obsequious policy of all-out support to the US military's aggression in the Korean Peninsula and preparations for an interventionist war against the Democratic People's Republic of Korea.

The Filipino people oppose the Aquino regime's policy of supporting US war preparations and aggression against the DPRK. It is an unjust war that seeks only to make the freedom-loving people and government of the DPRK kneel to the power of the US imperialists and subject the country to the exploitation and oppression of foreign monopoly capitalists.

ANG BAYAN, Abril 7, 2013

20130407pi
Download PDF

Editoryal: Tutulan ang pagpapakaladkad ni Aquino sa gerang agresyon ng US

Asal-tuta ang rehimeng Aquino nang tiyakin nito noong isang araw ang tulong at suporta ng reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa nagbabadyang pananalakay ng US sa Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).
Kahit gahibla’y walang ipinamalas na pagtataguyod at pagpapasya ng sariling patakarang panlabas ang rehimeng Aquino nang sabihin nitong “obligasyon” ng Pilipinas na pumanig at sumuporta sa panggegera ng US sa ilalim ng RP-US Mutual Defense Treaty (MDT) ng 1951.
Dapat manindigan ang…


The US-Aquino regime’s high-handed approach to the Sabah conflict must be condemned

Jorge KA ORIS Madlos
National Democratic Front Of The Philippines-Mindanao (NDFP-Mindanao)
7 April 2013

The National Democratic Front of the Philippines in Mindanao (NDFP-Mindanao) condemns in the strongest possible terms the continuing crackdown initiated by the reactionary governments of the Philippines and Malaysia against the Sabah-based citizens of Mindanao ancestry, Tausug and other Moro Filipinos in Sabah.  This act of brutally crushing a people’s movement seeking genuine sovereignty and defending the right to self-determination is nothing short of reprehensible.

Over the course of centuries, the Sultanate of Sulu has had asserted its rightful claim over Sabah.  This territorial claim, however, has neither been seriously settled in formal talks between the Sulu Sultanate and the governments of the Philippines and Malaysia, nor has it been tried in any international court.

Ang kamatuoran luyo sa pinusilay atol sa Station of the Cross Sa Anticala, Butuan City

Front Command for Operations
Front 21, North Eastern Mindanao Region
April 7, 2013

Usa kini ka report sa kaugalingong imbistigasyon sa NPA Front 21 Command kalambigit sa pagpusil- patay sa duha ka CAFGU, atol mismo sa prosesyon sa “Way of the Cross” sa kapin 3,000 ka debuto sa Biernes Santo sa Brgy. Anticala, Butuan City.

*Kronolohiya sa Panghitabo*

*Marso 1 hangtud Marso 7.* Nag-operasyon ang 9th SF Coy nga ubos sa 3rd SF Bn sa Mt. Ilong-Ilong niadtong Marso 1 hangtud sa Marso 7. Unom ka beses nga nabirahan kini sa mga snipers sa NPA ug napatyan sa 8 tanan ka sundalo sa militar. Sa duha sa maong unom ka beses nga isnayping, ang giya sa operasyon mao ang usa ka CAFGU nga si Ariel Dawog Anduhuyan, 18 anyos, ulitawo, kung diin napatyan ang tropa sa army.