NPA punitive actions vs Mabini Police, 71st IB, a revolutionary justice for children victims

Ka Daniel Ibarra
ComVal-Davao Gulf Sub-Regional Command, NPA-Southern Mindanao
26 April 2013

To enforce revolutionary justice for the brutal killing of eight-year old Roque Antivo, the New People's Army (NPA) launched a series of punitive actions against the 71st Infantry Battalion-10th Infantry Division of the Philippine Army and the Mabini Police Station.

As the fascist soldiers denied culpability in its appalling attack versus Antivo and two other children, the police planted false evidence at the crime scene to cover up the military's atrocious act.

Red fighters took as Prisoner of War(POW) 71st IB member Pfc Jesus Tomas Jr. (Serial No: 879223), 23 at 6AM, April 24, 2013 in Barangay Elizalde, Maco town, Compostela Valley. He was part of three-man supply team when accosted by the NPA.

POW Tomas is currently undergoing investigation for his involvement in counterrevolutionary and anti-people activities.

Ipanghingusog ang pampolitikanhong gahom sa mga base ug sonang gerilya

Isabel Santiago
Herminio Alfonso Command, NPA-Southern Mindanao
26 Abril 2013

Isip rebolusyonaryong Hukbo sa masa ug katawhan, ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) mahugtanong migunit sa iyang responsibilidad ug mga tahas aron iasdang ang gubat sa katawhan sa mas taas nga ang-ang ug kompletohon ang politikanhong rekisitos alang sa pag-asdang sa malungtarong gubat sa katawhan gikan sa estratehikong depensiba padulong sa estratehikong patas-patas.

Tungod niini, prinsipal nga tahas sa BHB nga ipanghingusog ang pampolitikanhong gahom sa masa ug katawhan pinaagi sa paglunsad og subsob, igting ug kusganong hampak nga mga taktikal nga opensiba batok sa kaaway sa tanang base ug sonang gerilya sa tibuok kapupud-an

1002nd Bde persistent military operations, bristled with more NPA tactical offensives


Ka Efren
NDFP - FarSouth Mindanao Region
April  26,2013

AFP’s 1002nd Brigade continues to be a mercenary and protector of agribusiness plantations and large-scale mining companies owned by multinational corporations (MNC) and local big businessmen in Far South Mindanao. In defense of its masters, the 1002nd brigade persistently conducts military operations within or near the area owned, controlled and dominated by these foreign and local big businesses. This clearly showed the puppetry and subservience of the AFP to the foreign monopoly capitalists and to the big comprador bourgeoisie and landlords on one hand, and its trickery, brutality, fascism and terrorism against the people on the other hand.

3 sundalo ng 76th IB sugatan sa TO ng NPA sa San Jose, Occidental Mindoro!


Ka Higom Maragang
Lucio de Guzman Command – NPA Mindoro
Abril 25, 2013


Umalingawngaw  na naman ang mga putok sa pagsalubong ng Lucio de Guzman Command- NPA Mindoro sa pagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ng NDFP.  Tatlong sundalo ang sugatan sa isang operasyong haras na inilunsad ng isang tim ng NPA sa nag-ooperasyong tropa ng 76th IB, PA sa  Sitio Naibuan, Brgy. Batasan, San Jose, Occ. Mindoro noong Abril 24, 2013 alas siyete ng umaga.

Ginagamit ni Aquino ang pinakamababang uri ng mga anti-BHB na propaganda--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 25, 2013

Translation: Aquino is engaging in the cheapest form of anti-NPA propaganda--CPP

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rehimeng Aquino sa "paggamit ng pinakawalang-prinsipyong anyo ng anti-BHB na propaganda sa imbing pagsisikap na bigyang-matwid ang pagkabigo nitong seryosong harapin ang mga rebolusyonaryong pwersa sa negosasyong pangkapayapaan at pagtakpan ang hindi nito pagharap sa mga sosyo-ekonoikong suliranin ng mamamayan na siyang ugat ng umaalimpuyong armadong tunggalian sa Pilipinas."

Reaksyon ito ng PKP sa naunang pahayag ng Malacañang na nagsasabing hindi interesado ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa usapang pangkapayapaan at nawala na diumano ang ideolohiya at "natulak na sa panunulisan".

Ikinalulungkot ng NDFP Negotiating Panel ang insidente sa Gingoog at nakikidalamhati kina Mayor Guingona at sa kanyang pamilya

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel
Abril 24, 2013

Translation: NDFP Negotiating Panel deplores Gingoog incident and expresses sympathy for Mayor Guingona and family

Kami, sa Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at mga konsultant ay nalulungkot sa pangyayari na naiulat na gumanti ng putok ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa mga badigard ni Mayor Ruth de Lara Guingona ng Gingoog City na nagresulta sa malalang pagkasugat niya at sa pagkamatay ng dalawa sa kanyang armadong badigard.

Ipinapahayag namin ang pagsimpatya kay Mayor Guingona at sa kanyang buong pamilya, umaasa sa kanyang pinakamabilis na paggaling sa kanyang mga tinamong sugat at pagkasindak, at ang pakikiramay sa mga pamilya ng dalawang namatay na badigard na dapat ay kabahagi ng pagtitiyak ng kanyang kaligtasang ibinibigay sa kanyang pamilya ng rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan.

Ipagdiwang ang ika-40 anibersaryo ng NDFP! Itakwil/Ihiwalay at labanan ang rehimeng US-Aquino!


Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 24, 2013

Translation: Celebrate the 40th anniversary of the NDFP! Isolate and fight the US-Aquino regime!

Ipinaaabot ng pamunuan at buong kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan ang pagbati ng pakikiisa sa kanilang mga alyadong organisasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa okasyon ng ika-40 anibersaryo ng NDFP.

Sa pamamagitan ng editoryal ng Abril 21 ng publikasyon nitong Ang Bayan, nanawagan ang PKP ang ibayong pagpapalawak ng NDFP upang magsilbing sentro ng ibayong pagbubuo ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino laban sa mga imperyalista, sa malalaking burgesya kumprador, mga panginoong maylupa at burukrata kapitalista at sa pagsusulong ng digmang bayan sa isang kalitatibong mas mataas na antas sa mga susunod na taon.

Mensahe ng Tagapangulo ng Pambansang Konseho ng NDFP na si Kasamang Mariano Orosa hinggil sa ika-40 anibersaryo ng NDFP

Mariano Orosa
NDFP National Council
Abril 24, 2013

Translation: Message of the Chairperson of the NDFP National Council, Comrade Mariano Orosa on the 40th Anniversary of the NDFP

Sa ngalan ng Pambansang Konseho, ipinaaabot ko ang pinakamaalab na rebolusyonaryong pagbati sa pamunuan at kasapian ng labimpitong alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa ika-40 anibersaryo ng ating pagkakatatag noong Abril 24, 1973. Gayundin, ipinararating namin ang pagbati sa mga alyadong organisasyon ng NDFP na kumikilos sa ibang bansa at sa ating mga kababayan at iba pang dayuhang kaibigan at tagasuporta sa ibayong dagat.

Ipinagmamalaki namin sa NDFP National Council ang mahahalagang nakamit ng lahat ng alyadong organisasyon ng NDFP. Kinikilala namin ang malalaking sakripisyo ng rebolusyonaryong masa, ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika, at ng mga kasapi kapwa sa kanayunan at kalunsuran. Sa isang ispesyal na paraan, pinararangalan natin ang ating mga bayani at martir na nagsakripisyo ng kanilang mga buhay sa ating walang humpay na pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya.

Message of the Chairperson of the NDFP National Council, Comrade Mariano Orosa on the 40th Anniversary of the NDFP

Mariano Orosa
Chairperson, National Council, NDFP
24 April 2013

On behalf of the National Council, I extend the warmest revolutionary greetings and congratulations to the leadership and entire membership of the seventeen allied organizations of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) on the 40th anniversary of our founding on April 24, 1973. We likewise extend such greetings to our NDFP allied organizations working abroad and to our compatriots and other international friends and supporters abroad.

We in the NDFP National Council are proud of the outstanding achievements of all the NDFP allied organizations. We recognize the great sacrifices offered by the revolutionary masses, the organs of political power, and the members in the rural and urban areas. In a special way we honor our many heroes and martyrs who sacrificed their lives in our unceasing struggle for national and social liberation.

Further Broaden and Consolidate the NDFP against the People’s Enemies! Defeat US Imperialism and the US-Aquino Regime!


Patnubay De Guia
NDFP Southern Tagalog Chapter
April 24, 2013

The National Democratic Front-Southern Tagalog Region (NDF-ST) warmly greets all the allied organizations of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and its friends in the struggle in celebrating its 40th founding anniversary. The NDFP exists and continues to grow in the midst of its hard and bitter struggle against the present semi-colonial and semi-feudal system in the country dominated by the US imperialist power and the local ruling class. Led by the proletariat through the Communist Party of the Philippines (CPP) with the basic alliance of the peasants and workers as its foundation, the NDFP is resolved to win the national democratic revolution with a socialist perspective.

Aquino is engaging in the cheapest form of anti-NPA propaganda--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 25, 2013
 

The Communist Party of the Philippines (CPP) today castigated the Aquino regime for "engaging in the cheapest form of anti-NPA propaganda in the vain effort to justify its failure to seriously engage the revolutionary forces in peace negotiations and cover-up its failure to address the socio-economic problems of the people that are at the root of the raging armed conflict in the Philippines."

The CPP issued this statement in reaction to the statements issued earlier by Malacañang claiming that the New People's Army (NPA) is not interested in peace negotiations and has supposedly lost all ideology and "resorted to banditry".

"If the leaders and members of the NPA were driven only by the selfish aim of enriching themselves, they would instead simply join the government and allow themselves to be used by the criminal scalawags posing as politicians, officers of the military and police, judges and big bureacrats," said the CPP.

NDFP Negotiating Panel deplores Gingoog incident and expresses sympathy for Mayor Guingona and family

Luis G. Jalandoni
Chairperson, Negotiating Panel, NDFP
24 April 2013

We, the Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and its consultants, deplore the incident in which a unit of New People's Army reportedly fired back at the security escorts of Gingoog City Mayor Ruth de Lara Guingona, resulting in serious injuries to her and the death of two of her armed escorts.

We express sympathy for Mayor Guingona and her entire family, wish her the quickest possible recovery from her wounds and shock, and condolences to the families of the two killed escorts who should have shared with her the assurances of safety accorded to the Guingona family by the revolutionary movement of the people.

The NDFP and all the revolutionary forces that it represents, including the Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People's Army (NPA), hold the Guingona family in the highest regard because of its steadfast stand for national independence and democracy during the struggle against the US-supported Marcos fascist dictatorship and thereafter against the anti-national and anti-democratic policies and acts of the successors of Marcos.

NDF-EV gives ultimatum to reactionary die-hards Evardone and Zacate over crimes against the people and the revolution

Fr. Santiago Salas
NDFP-Eastern Visayas
Abril 25, 2013

The National Democratic Front-Eastern Visayas today issued a final warning to reactionary die-hards Ben Evardone and Javier Zacate over their counterrevolutionary and anti-people crimes that are being investigated by the people's democratic government, otherwise they will surely face the full force of revolutionary justice. Evardone, the previous governor of Eastern Samar and the incumbent congressman of the province, is running for reelection while Zacate is gunning for governor after formerly serving as mayor of Sulat town. “Evardone and Zacate are partners both in politics and in crime,” said Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas, NDF-EV spokesperson. “They both enriched themselves in office as well as through masterminding criminal activities. The Evardone-Zacate tandem also violates the guidelines for electoral access in revolutionary areas by bringing along soldiers to secure and support their campaign sorties. Despite the many opportunities the people's democratic government gave them to change their rotten ways, these hoodlums persist with impunity. Enough is enough.”

Respect the people's electoral struggle, stand up for genuine change

http://www.philippinerevolution.net/statements/20130425_respect-the-people-s-electoral-struggle-stand-up-for-genuine-change


Fr. Santiago Salas

NDFP-Eastern Visayas
Abril 25, 2013

The National Democratic Front-Eastern Visayas calls on all to respect the people's electoral struggle and stand up for genuine change. We do not expect meaningful changes through the elections, because it is an instrument of the ruling system and US imperialism to maintain the semifeudal and semi-colonial system in the Philippines. But we do respect that a significant number of the people still believe in the elections, thus we challenge that we all stand up for genuine change.

US imperialism itself introduced the bourgeois elections when it colonized the Philippines and up to now, to make it seem that there is a peaceful and honest way towards change and to calm the grievances of the people. In truth, through the automated elections in place since 2010 and backed by US imperialism, cheating has become simpler and faster while retaining the essentially vicious competition between political rivals till the shedding of blood.

On the 40th Anniversary of the NDFP: Revolutionary forces must redouble its efforts to advance the people's war to a higher phase


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP- Mindanao
24 April 2013

On the occasion of the 40th founding anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), we greet with utmost joy all revolutionary allied organizations, all 18 of them, allies and the entire revolutionary forces for having effectively and enthusiastically carried out the united front policies and programs in advancing the people’s democratic revolution.

Through the political leadership of the Communist Party, hundreds of thousands of organized masses in millions of mass bases in the whole of Mindanao have been aroused, organized, expanded and mobilized to advance their class and sectoral interests along the national democratic line.

Ang Bayan in Video

Ang Bayan, April 24, 2013 issue in video....

Celebrate the 40th anniversary of the NDFP! Isolate and fight the US-Aquino regime!


Communist Party of the Philippines
April 24, 2013

The leadership and entire membership of the Communist Party of the Philippines (CPP) and all Red fighters and commanders of the New People's Army extends its greetings of solidarity with their ally organizations in the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) on the occasion of the 40th anniversary of the NDFP.

Through the April 21 editorial of its publication, Ang Bayan, the CPP has called for the further expansion of the NDFP to serve as centerpoint in further building of the Filipino people's unity against the imperialists, the big bourgeois compradors, landlords and bureaucrat capitalists and in advancing the people's war to a qualitatively higher stage in the next few years.

Statement on the Recent Clash between the NPA and Gingoog City Mayor Ruthie Guingona’s Escorts


Fortunato Magtanggol
Spokesperson, RCTU-ST
April 23, 2013

The Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front-Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) expresses its solidarity with the New People Army-North Central Mindanao Command (NPA-NCMC) in conveying their most heartfelt apologies regarding the unwanted recent encounter with Gingoog Mayor Ruthie Guingona’s armed escorts.

The incident resulted to the injury of Guingona and the death of Bartolome and Nestor Velasco, both bodyguards of Guingona.

Expand and strengthen the NDFP and the unity of the Filipino people!


Editorial
Ang Bayan
April 24, 2013

The Filipino people will be celebrating the 40th founding anniversary of the National Democratic Front of the Philippines on April 24th. This celebration is especially significant as the armed revolutionary movement all over the Philippines continues to gain strength and advance.

From the establishment of the NDF Preparatory Commission in 1973, the NDFP is now composed of 16 revolutionary mass organizations. It represents millions of people under the emergent organs of new democratic people’s government.

Muling ipinag-utos ng PKP sa BHB na ipagbawal ang mga armadong badigard


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 23, 2013

Translation: CPP reiterates order for NPA to prohibit candidates with armed escorts

Muling ipinag-utos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Bagong Hukbong Bayan na ipatupad ang pagbabawal sa pagdadala ng armas ng mga kandidato sa eleksyon at kanilang mga badigard habang nangangampanya sa mga lugar na nasa hurisdiksyon ng demokratikong gubyernong bayan bukod sa iba pang patakarang kaugnay ng kondukta ng reaksyunaryong eleksyon upang tiyakin ang proteksyon sa mga karapatan at kagalingan ng mamamayan.

Paglilinaw Kaugnay sa Paglikas ng mga Sibilyan sa Brgy Vicente, San Andres Catanduanes


Gregorio "Ka Greg" Bañares

NDF-Bicol
Abril 20, 2013


Isang malaking kasinungalingan ang ipinapalaganap ng tagapagsalita ng 83rd IB, na mga NPA umano ang nagpapalayas sa mga residente ng Brgy San Vicente (Malidong), sa bayan ng San Andres, Catanduanes.

Bago ang sinasabing "pagpapalayas sa mga tao" noong Abril 13, isang sibilyan ang pinaslang ng mga tropa ng 83rd IB. Alas 3:00 ng madaling araw, nang pagbabarilin ng mga sundalo ng 83rd IB ang sibilyang si Jerico Lucero,

Nangyari ang pamamaslang ng mga tropa ng 83rd IB sa magsasaka at parahagot ng abaka na si Jerico Lucero, matapos ang pamamarusa ng BHB sa kasapi ng CAFGU na si Zaldy Muebla sa Brgy Batong-Bulay, San Andres noong Abril 6, 2013. Si Muebla ay masugid na giya sa mga operasyong militar ng 83rd IB. Nakuha ng BHB mula kay Muebla ang isang kalibre 38 pistola.

CPP reiterates order for NPA to prohibit candidates with armed escorts

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 23, 2013

http://www.philippinerevolution.net/statements/20130423_cpp-reiterates-order-for-npa-to-prohibit-candidates-with-armed-escorts

The Communist Party of the Philippines (CPP) today reiterated its order for the New People's Army (NPA) to enforce the prohibition against the bearing of firearms by election candidates and their escorts while campaigning in areas within the jurisdiction of the people's democratic government as well as other policies concerning the conduct of the reactionary elections to ensure the protection of the people's rights and welfare.

The CPP issued this pronouncement after Benigno Aquino III, president of the Republic of the Philippines, called on the state armed forces and police to dismantle the checkpoints being setup by the NPA in various parts of the country. The CPP said "Malacañang and its cohorts are only deluding themselves in making assertions that there is only one political authority in the country."

Pinaalalahanan ng PKP ang mga kandidato sa patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan

Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 22, 2013
 

Translation: CPP reminds candidates of election policies of People's Democratic Government

Nagpapaabot ng simpatya ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa pamilyang Guingona maging sa mga pamilya at kaibigan ng mga armadong badigard ng mga Guingona na namatay at nasugatan nang makasagupa nila ang isang lokal na yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa isang labanan noong umaga ng Abril 20 sa panabihan ng Gingoog City, Misamis Oriental. May nakatayong tsekpoynt noon ang yunit ng BHB sa lugar.

Naganap ang labanan matapos sagasaan ng komboy sakay ang alkalde ng Gingoog na si Ruthie Guingona, asawa ng dating Bise Presidente Teofisto Guingona, ang itinayong teskpoynt ng BHB at pinaputukan ang mga Pulang mandirigma, na walang nagawa kundi ang gumanti ng putok para ipagtanggol ang sarili. Sugatan si Mayor Guingona sa insidente.

CPP reminds candidates of election policies of People's Democratic Government


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 22, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) commiserates with the Guingona family as well with the family and friends of the armed escorts of the Guingonas who were killed and wounded when they engaged a local New People's Army (NPA) unit in a firefight in the early morning hours of April 20 at the outskirts of Gingoog City, Misamis Oriental. The NPA unit was then manning a checkpoint in the area.

The firefight broke out after the convoy carrying Gingoog Mayor Ruthie Guingona, wife of former Vice President Teofisto Guingona, rammed through a checkpoint set up by the NPA and fired upon the Red fighters, prompting the latter to fire back in self-defense. Mayor Guingona was wounded in the incident.

On Earth Day, the NDFP-Mindanao renews its commitment to defend the environment against imperialist plunder


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
April 22, 2013

The NDFP-Mindanao is one with the entire nation and the world in celebration of Earth Day. Today, we renew our commitment in defending the environment from the ravages of destructive imperialist industries, such as large-scale plantation and mining.

Now more than ever, the revolutionary movement commits itself to aid in the rehabilitation of areas hit by typhoon Pablo, primarily those which are well within the territory where Red political power has already been established.

Walang saysay sa sambayanang Pilipino ang papuri ng Time magazine kay Aquino -- PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 20, 2013

Translation: Time magazine praises for Aquino is worthless to the Filipino people--CPP

Pinawalang-saysay ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagbilang ng Time magazine kay Benigno Aquino III sa listahan ng 100 pinakamaimpluwensyang tao sa daigdig at nagsabing "wala itong halaga sa sambayanang Pilipino na muhing-muhi sa tuta ng US, tapat na tagapaglingkod ng malalaking dayuhang bangko at korporasyon, katuwang ng malalaking kumprador at panginoong maylupa, mapang-aping diyos-diyosan at kasapakat ng mga ismagler at mga tax evaders."

ANG BAYAN, 21 April 2013

Editoryal: Palawakin at palakasin ang NDFP at ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino!

Ipagdiriwang ng sambayanang Pilipino ang ika-40 anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Abril 24. May espesyal na kabuluhan ang pagdiriwang na ito sa harap ng tuluy-tuloy na paglakas at pagsulong ng armadong rebolusyonaryong pakikibaka sa buong Pilipinas.

Mula sa pagkakapundar ng NDF Preparatory Commission noong 1973, ang NDFP ngayon ay binubuo ng 16 na rebolusyonaryong organisasyong masa. Kinakatawan nito ang milyun-milyong mamamayang nasa saklaw…
 


Public apology for the incident in Capitulangan, Gingoog City, Misamis Oriental

Ka. Allan Juanito
NPA-NorthCentral Mindanao Regional Command
Abril 21, 2013

The New People’s Army-North Central Mindanao Regional Command expresses its sincere apology to the Guingonas, the Velasco family and the people of Gingoog City for the unfortunate incident last night, April 20, around 10:20 PM in Capitulangan, Gingoog City, Misamis Oriental. It is confirmed that a firefight took place between the armed escorts of Mayor Ruthie Guingona and an NPA unit where two driver-bodyguards were killed while Mayor Guingona herself and two other civilians were wounded.

We offer condolences and express our deepest sympathy for the bereaved families of Bartolome Velasco and Nestor Velasco, who were both killed in the incident.

Ka Parago on the Davao City district 2 leadership

Ka Parago Sandoval
1st Pulang Bagani Battalion, NPA-Southern Mindanao
21 April 2013

It's high time to change the politics of sheer self-perpetuation and coercive partisanship in the areas of Southern Mindanao and particularly in the rural districts of Davao City. The sordid politics have only resulted in the further exploitation of the masses, more so during the season of elections. Thus, the New People's Army welcomes any opportunity, any development that would puncture the dynastic arrogation of power, particularly in the second congressional district of Davao City.

The NPA finds objectionable the current bullying character of local political campaigning in Davao City's second district. The masses that have temporary relief in the sudden deluge of cash through patronage politics are forced to toe the line of the Garcias. Never mind that this ruling class family has smoothly perpetuated itself to power by whipping into line village and district functionaries, vote buying, military hamletting, employing of excessive number of Garcia "assistors" during election day, and a host of other dirty tricks.