Hinggil sa kinahinatnan ng midterm elections

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 17, 2013

Translation: On the outcome of the 2013 elections

1. Walang ipinagkaiba ang katatapos pa lamang na midterm elections sa mga dating eleksyon sa ilalim ng mahigit kalahating siglo ng neokolonyal na reaksyunaryong paghahari. Mula sa pambansa hanggang sa lokal na antas, ang eleksyon ay pinagharian ng mga partido pulitikal na pinopondohan at kumakatawan sa interes ng malalaking kumprador at panginoong maylupa at yaong mga nangangayupapa sa malalaking dayuhang negosyo.

Sa inisyal na resulta ng eleksyon, ipinakikita na 75% ng mga magiging kinatawan ng House of Representative (Kongreso) ay nabibilang sa tinatawag na tradisyunal na mga pamilya ng pulitiko o mga dinastiya. Lahat ng mga nangunang tumakbong kandidato sa Senado ay pawang nagpapalawig ng sariling karera sa pulitika, o ng sa kanilang magulang o mga pamilya. Wala ni isa sa kanila ang nagmula sa hanay ng masang anakpawis.

No Hope in the Bourgeois Elections

Fortunato Magtanggol
RCTU-Southern Tagalog
May 13, 2013

May 13, 2013 Southern Tagalog - Early morning today, polling precincts all over the country have been swelling with hundreds and thousands of voters trying to take their chance on having their voices heard through the national elections. As early as now, the Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog, an allied organization of the National Democratic Front, strongly denounces the failure of the national bourgeois elections in bestowing upon millions of Filipinos the right to vote and choose their leaders for the next three years. It is clear and undeniable: the elections are in no way the real solution to our crises-stricken country, but a mechanism controlled and used by the ruling class to maintain the status quo.

On the outcome of the 2013 elections

Communist Party of the Philippines
May 16, 2013

1. The just concluded 2013 election is clearly no different from previous elections under more than half a century of neo-colonial reactionary rule. From the national to the local levels, the elections were dominated by political parties funded by and representing the interests of big compradors and landlords and subservient to foreign big business.

Initial results of the elections show that 75% of the incoming members of the House of Representatives belong to so-called traditional political families or dynasties. All the top-running contenders of the Senate will either extend their own or their parent's or family's political careers. Not a single one of them come from the ranks of the toiling masses.

Parusang kamatayan, ipinataw sa elemento ng CAFGU

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, NPA-Sorsogon
Mayo 14, 2013

IPINATUPAD ng Celso Minguez Command ng Bagong Hukbong Bayan ang malaon nang hatol na kamatayan ng Hukumang Bayan kay Adan Fermanes, elemento ng CAFGU. Ang pagpaparusa ay isinagawa nitong Mayo 13 sa Barangay Casili, Gubat, Sorsogon.

Ang hatol kay Fermanes ay ibinaba ng Hukumang Bayan noong 2006 matapos siyang litisin sa kasong pagpapakubkob sa isang yunit ng hukbong bayan na nakahimpil sa Barangay Marinas, Sorsogon City kung saan maraming mahahalagang kagamitan at dokumento ng rebolusyonaryong kilusan ang nasamsam ng reaksyunaryong militar.

Rebolusyonaryong hustisya, iginawad ng BHB kay Rudy Abella

Jose Agtalon
NPA Central Luzon Regional Operations Command (Josefino Corpuz Command)
May 07, 2013

Hindi naibabaon sa limot ng masa at rebolusyonaryong kilusan ang mga krimen at utang na dugo ng mga pusakal at taksil sa masa at bayan tulad ni Rudy Abella. Si Abella, kapitan ng Bgy Burgos at kandidato sa pagka-alkalde sa San Jose, Tarlac ngayong 2013 ay ginawaran ng parusang kamatayan ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Nelson Mesina Command kahapon, Mayo 6.

Dating pulis si Abella, pero mas higit siyang kilala bilang lider ng kilabot na Monkees sa Gitnang Luzon, laluna sa Tarlac noong dekada ’70. Ang Monkees ang pusakal na privare army ni Eduardo “Danding” Cojuangco sa Central Luzon sa panahon ng diktadurang US -Marcos. Sangkot ang naturang grupo sa mga pagpatay, masaker, panggagahasa, pananakot, pagnanakaw, pangalabaw, at iba pang krimen laban sa masa.

Gidakop, dayon gibuhian ang PNP-TMG sa 1st PBB-NPA

Simon Santiago, Regional Political Director
NPA-Southern Mindanao Regional Command
Mayo 13, 2013

Pito ka myembro sa Police Regional Office (PRO)-XI Traffic Management Group ang gidakop sa 1st Pulang Bagani Battalion-New People's Army (NPA), *Mayo*11, 2013 @ 4pm didto sa Brgy. Paquibato, Davao City, tungod sa paglapas sa rebolusyonaryong palisiya sa eleksyon.

Ang 7 nga mao silang Edgardo Butad, Erald James M. Cajeras Sr., Vincent M. Dela Torre, Abdul Azis A. Ali Jr., Ariel Carbule, Edmond O. Trenidad ug Rusalito C. Caranguit giagi sa imbestigasyon,edukasyon ug hugot nga pagpanghimangno sulod sa hapit usa ka oras, ayha sila gibuhian.

Matagumpay ang 40 taong masikhay na pakikibaka ng NDF para isulong ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan!

Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP)
May 13, 2013

Nagpupugay ang Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) sa National Democratic Front (NDF) sa masikhay at magiting nitong ambag sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan (DRB) sa loob ng 40 taon mula sa pagtatatag nito noong Abril 24, 1973. Ang NDF ang pormal na organisasyong nagkakaisang prente ng mga rebolusyunaryong pwersa na nagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan sa balangkas ng Matagalang Digmang Bayan. Ang NDF ang isa sa sandata ng Partido Komunista ng Pilipinas upang makamit ang tagumpay.

Ang National Democratic Front ang lumalaban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo – ang ugat ng kahirapan ng mamamayang Pilipino. Patuloy ang paglawak at paglakas nito mula nang ilunsad ang Ika-2 Dakilang Kilusang Pagwawasto. Ito ay nasa pamumuno ng uring proletaryado - ang  Partido Komunista ng Pilipinas.

Reply to Aquino's termination of the peace talks

Logo.cppEditorial,
7 May 2013


The Communist Party of the Philippines and all the revolutionary mass organizations under the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) assail the US-Aquino regime's unilateral termination of the peace negotiations. At the end of April, MalacaƱang officials declared that the Government of the Republic of the Philippines (GPH) under Aquino was no longer interested in talking with the representatives of the NDFP.

To justify their decision, they claimed that the NDFP's demand to release its 14 peace talks consultants is an unjust and impossible "precondition." The NDFP clarified that this was not a "precondition" because it is an obligation on the part of the GPH stipulated under the JASIG (Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees). The JASIG provides guarantees to the safety and security of persons involved in the talks against arrest, detention, surveillance or prosecution by the other party.

Bigwasan ang mga yunit ng AFP na nagsasagawa ng mapanupil na operasyon sa tabing ng "pagtugon sa tungkulin sa eleksyon"--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 12, 2013


Translation: Strike at AFP units carrying out suppression ops under guise of "election duty"--CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines sa paggamit sa nakatakdang pambansang eleksyon bukas bilang tabing upang paigtingin ang militarisasyon sa mga komunidad sa kanayunan kaugnay ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan nito.

Puri ng PKP ang matagumpay na paglulunsad ng Bagong Hukbong Bayan ng amubus sa prubinsya ng Kalinga noong Mayo 8 sa Sityo Patiking, Bagumbayan, Tabuk laban sa 17th IB na nasa ilalim ng 5th ID. Dalawang sundalo ang napaslang habang anim na iba pa ang nasugatan. Nakakumpiska ang yunit ng BHB ng isang ripleng M-16 at iba pang kagamitan.

Strike at AFP units carrying out suppression ops under guise of "election duty"--CPP


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
May 12, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today blasted the Armed Forces of the Philippines (AFP) for using the scheduled national elections tomorrow as a camouflage to intensify the militarization of rural communities in line with its Oplan Bayanihan war of suppression. The CPP called on the NPA to seize the initiative and strike at AFP units engaging in intimidation against the people.

The CPP lauded the New People's Army in the Kalinga province for successfully launching an ambush last May 8 against the 17th IB under the 5th ID in Sitio Patiking, Bagumbayan, Tabuk. Two soldiers were killed while six others were wounded. The NPA unit seized an M-16 rifle and other logistics.