Bravo Coy, 41st IB Attacks NPA Unit, Suffers Casualties

Diego Wadagan
Agustin Begnalen Command (NPA-Abra)
May 31, 2013

On May 30, 2013 at 6 A.M., soldiers from the 41st IB’s Bravo Coy chanced upon an NPA unit and fired upon the NPA sentry.  A firefight ensued, with the NPA guerrillas retreating for safety, as the soldiers had the initial advantage. At 10 A.M. the NPA unit and the soldiers again clashed, now with the NPA gaining advantage, as they mounted a hasty ambush on the pursuing soldiers of the Bravo Coy, 41st IB.

The 2 incidents left three (3) soldiers killed, with undetermined number still wounded.  The NPA guerrillas retreated safely.  The 2 firefights took place at Mabolo, Gacab, Malibcong, Abra.

Advance People’s War for Fundamental Change not Sham Elections

Simon Naogsan (Ka Filiw)
Cordillera People's Democratic Front
May 31, 2013

The Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) commends the Lejo Cawilan Command (LCC) of the New People’s Army-Kalinga and its Front Operational Commands for heeding the call of the Party to conduct tactical offensives against the mercenary AFP troops. In the three tactial offensives and encounters the LCC conducted from April to May, the military suffered 11 casualties with 9 wounded.

The successful tactical offensives were possible because of the overwhelming support of the masses for the Red fighters, the NPA’s mastery of the terrain and the firm resolve of the revolutionary movement to carry forward the armed struggle to a higher stage until final victory. The oppressed masses cannot be hoodwinked by the illusory pretensions that the recent reactionary political exercises will bring about fundamental change notwithstanding the massive automated electoral frauds commited to insure the victory and domination of the ruling Team Pnoy clique.

Mensahe ng pakikiisa sa mga manggagawa ng Basque sa kanilang Pangkalahatang Welga ngayong Mayo 30, 2013

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
May 30, 2013


Translation: Message of solidarity with the Basque workers on their General Strike on 30 May 2013
Ipinaaabot ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamaalab na pagbati ng pakikiisa sa LAB (Pambansang mga Komite ng mga Manggagawa) at sa iba pang unyon sa paggawa ng Basque at sa mga kilusang panlipunan sa kanilang pangkalahatang welga ngayong Mayo 30, 2013. Iginagawad namin ang rebolusyonaryong pagsaludo sa inyong ikaanim na pangkalahatang welga sa loob ng apat na taon, na nagpapatunay sa matatag na determinasyon ng mamamayang Basque upang itaguyod at ipagtanggol ang saligang demokratikong mga karapatan ng mamamayang Basque.

Matatag kaming nakikipagkaisa sa inyong tuluy-tuloy na pakikibaka para sa kakaibang sistema sa Bansang Basque, sa kapita-pitagang pakikibaka para sa mga karapatang panlipunan at paggawa at sa inyong militanteng paglaban sa mga pagbabawas (sa badyet) at pribatisasyong ipinababata ng gubyernong ng Pamplona-Irunea at Navarre.

Message of solidarity with the Basque workers on their General Strike on 30 May 2013

LUIS G. JALANDONI
NDFP Chief International Representative
30 May 2013

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its warmest greetings of solidarity to the LAB (Nationalist Workers' Committees) and other Basque trade unions and social movements on their general strike on 30 May 2013. We give our revolutionary salute on this your 6th general strike in four years, proving the Basque people's resolute determination to uphold and defend the Basque people's fundamental democratic rights.

We are in firm solidarity with you in your persistent struggle for a different model in the Basque Country, for dignified social and labor rights and your militant opposition to cuts and privatizations being inflicted by the governments of Pamplona-Irunea and Navarre.

Hindi paglabag sa Ottawa Treaty ang paggamit ng command-detonated na mga pasabog

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
Mayo 28, 2013

Translation:Use of command-detonated land mines is not a violation of the Ottawa Treaty

Ang naambus na pangkat ng Special Action Force ng Philippine National Police (PNP) ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) kahapon sa Allacapan, Cagayan ay lehitimong target militar batay sa internasyunal na makatong batas. Bahagi ito ng armadong pwersa ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) na nagsasagawa ng mapanupil na gera laban sa mamamayan upang protektahan at ipreserba ang interes ng mga naghaharing uri ng malalaking panginoong maylupa at kumprador sa ilalim ng di makatarungang malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan.

Use of command-detonated land mines is not a violation of the Ottawa Treaty

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
28 May 2013

The team of Special Action Force of the Philippine National Police (PNP) that was ambushed by the New People's Army (NPA) yesterday in Allacapan, Cagayan Valley was a legitimate military target in accordance with international humanitarian law (IHL). It was part of the armed forces of the Government of the Philippines (GPH) which is pursuing a war of suppression against the people in order to protect and preserve the interests of the ruling classes of big landlords and compradors under the unjust semi-colonial and semi-feudal social system.

The use of command-detonated land mines by the NPA is not a violation of the Ottawa Treaty. It is a legitimate weapon of the NPA against the armed forces of the Aquino government in the revolutionary movement's just war of national and social liberation. It deters enemy combatants from encroaching the territory of the people's democratic government and harming the people with impunity.

Panibagong kaso ng Extra Judicial Killing sa Camalig, Albay

Florante Orobia
Santos Binamera Command, BHB-Albay
Mayo 26, 2013

Mariing kinokondena ng Santos Binamera Command ang panibagong kaso ng extra-judicial killing ng mga death squad ng AFP sa Camalig, Albay. Ito na ang ika-38 kaso ng extra-judicial killing sa Bikol sa panahon ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng Noynoy Aquino.

Ang panibagong biktima ng extra-judicial killing ay si Ricky Nate, isang fish vendor na residente ng Brgy. Cotmon, Camalig Albay. Pinagbabaril ito hanggang mamatay ng mga death squad ng 2nd IBPA gamit ang maiksing baril nitong Mayo 26, 2013, 7:30 ng umaga sa mismong sentrong baryo ng Brgy. Del Rosario, Camalig, Albay.

The 2013 elections were of no use to the people


Editorial
ANG BAYAN, 21 March 2013
May 26, 2013

The Filipino people did not benefit at all from the recently concluded elections of 2013. These polls clearly were no different from elections in the past half century or so under reactionary neocolonial rule. As in the past, the elections were dominated by big political parties funded by the big comprador bourgeoisie and landlords, representing their interests and those of foreign big business.

More that 75% of the newly elected representatives of the reactionary congress belong to traditional political families or dynasties, extending the political careers of their families. Practically none of them come from, and represent, the toiling masses.

May Chacha o wala, labanan ang programang pang-ekonomyang nakaasa-sa-dayuhang pautang- at -pamumuhunan ni Aquino -- PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 22, 2013

Translation: With or without Chacha, oppose Aquino's foreign debt- and investment-dependent economic program--CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na magkaisa at labanan ang pakana ng rehimeng Aquino na magpatupad ng mas maraming patakaran ng liberalisasyon sa susunod na tatlong taon para sa kanyang programang pang-ekonomya na nakasandig sa dayuhang pamumuhunan at pautang sa pamamagitan ng pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas o sa pagtulak ng mga panukalang batas daragdag sa marami nang mga batas na dikta ng IMF-WB na nagliliberalisa ng mga patakaran sa pamumuhunan at kalakalan.