Paghahabol ng 41st IBPA at 503rd Brigade sa mga target ng Oplan Bayanihan, binibigo ng rebolusyonaryong kilusan sa North Abra


Diego Wadagan
Agustin Begnalen Command - NPA-Abra
June 3, 2013

Masyadong desperado ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na makamit ang mga itinakda nilang target ng Oplan Bayanihan (OpB) para sa 2013 na diumano’y wasakin ang rebolusyonaryong kilusan. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa nila ang lahat ng mga pamamaraan upang habulin ito. Kabilang sa mga ito ang pagtatakip sa mga kaswalti ng mga bigo nilang operasyon, pagpapalusot sa kanilang mga ginawang paglabag sa karapatang-pantao, at paglulunsad ng mga gawa-gawang labanan.

ANG BAYAN, 7 Hunyo 2013

Editoryal: Ilantad at tutulan ang muling pagbuhay ng pakanang cha-cha

20130607pi Katatapos-tapos pa lamang ng eleksyon ay agad-agad nang pinalutang ng pangkating Aquino ang charter change (cha-cha) o pag-amyenda sa reaksyunaryong konstitusyon ng 1987. Malinaw na sasamantalahin ng naghaharing pangkatin ang mayoryang kontrol nito sa senado at mababang kapulungan ng kongreso para matuloy na ang cha-cha.
Tulad ng dati, nagsilbing tagatulak ng cha-cha si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Tulad din ng dati, nagkunwang hindi interesado si Aquino sa cha-cha, nang…