Manindigan para sa demokratiko at makabayang pagbabago sa ekonomya


Editoryal
Ang Bayan
Hunyo 21, 2013


Download PDF here

Para sa mamamayang Pilipino, hungkag ang ipinagmamalaki ng rehimeng US-Aquino na "mabilis na pag-unlad ng ekonomya." Sa pananaw ng anakpawis, malinaw na nalulugmok sa matinding krisis ang ekonomya ng Pilipinas. Hindi ito mapasusubalian kahit ng walang awat na ngawa ni Aquino tungkol sa aniya'y "kaunlarang para sa lahat" at "matatag na pundasyon ng ekonomya."

Ang masidhing krisis panlipunan at pang-ekonomya sa Pilipinas ay kinatatampukan ng papalalang kawalan ng lupa, lalong pagkonsentra nito sa kamay ng iilang panginoong maylupa at may-ari ng malalaking plantasyon, napakalaganap na problema ng kawalan ng trabaho at pangingibang-bayan ng mga manggagawa.

Esperanza AgSur Raid, Victory Against Foreign Landgrabbing


Omar Ibarra
NPA Western Agusan Norte-Agusan Sur Sub-Regional Command
June 19, 2013

The New People’s Army under the Western Agusan Norte-Agusan Sur Sub-Regional Command successfully raided the compound of Shannalyne Plantation Company yesterday, June 18, at around 9:00 AM in Km. 8, Brgy. Hawilian, Esperanza, Agusan del Sur.

Nine equipment, including five bulldozers and four loader trucks were paralyzed by the Red fighters. The NPA also seized six assorted firearms (two shotguns, an Ingram machine pistol, a .45 pistol and two .357 revolvers) from the armed guards of the company. Five of the guards were killed when they resisted the NPA strike force.

Ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa imperyalistang dominasyon at panunupil

Kontribusyon sa 2013 anti-imperyalistang talakayan sa Ireland
Belfast, Ireland
13-15 Hunyo 2013

 

Luis G. Jalandoni
Punong Internasyunal na Kinatawan ng NDFPTranslation: The Filipino peoples' struggle against imperialist domination and repression

Nais pasalamatan ng National Democartic Front of the Philippines ang Republikanong Sinn Fein sa imbitasyong ito upang makilahok sa 2013 Anti-imperyalistang Talakayan sa Ireland, at upang makadalo sa mga aktibidad para tutulan ang pulong ng G-8 na ginagawa sa Fermanagh, sa British Occupied Ireland. Nagagalak kami sa pagkakataong ito na ibahagi sa inyo ang sitwasyon sa Pilipinas, laluna ang panlipunan at pangkapaligirang pangwawasak na ginagawa ng imperyalismo, at ang rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa tunay na pambansang kalayaan at demokrasya.

Nais din naming samantalahin ang pagkakataong ito na ipaabot ang aming pakikiramay sa mga kapamilya, kasamahan at kaibigan ni Ruairí Ó Brádaigh, dating Chief of Staff ng Irish Republican Army at Pangulo ng Republikanong Sinn Fein, na pumanaw noong Hunyo 5. Inilaan niya ang kanyang buhay sa Irish Republican Movement, kapwa bilang isang mandirigma at pulitikal na lider, na nagtakda ng pinakamataas na pamantayan ng paninindigan, tungkulin, at dangal at katapatan sa adhikain ng paglaya ng Ireland. Sinasaluduhan ng mga rebolusyonaryong Pilipinog ang pamana na ipinasa niya sa susunod na henerasyon ng mga Republikano na patuloy na nakikipaglaban para sa pambansang kalayaan at tunay na demokrasya sa Ireland.

Ka VeraAt 57 years old, Ka Vera is among the senior Red fighters of the New People's Army (NPA) in the Southern Tagalog region. Born of a peasant family, Ka Vera joined the NPA in the late 1980s and has fought countless battles. He looks forward to continue his service to the NPA as long as his body will permit or be assigned to some other tasks that will help in advancing the people's war.

NPA declares 5 arrested 60th IB troops as Prisoners of war


Leoncio "Ka Parago" Pitao
1st Pulang Bagani Battalion, NPA-Southern Mindanao Regional Command
19 June 2013

The 1st Pulang Bagani Battalion of the New People’s Army (NPA)-in Southern Mindanao Region is holding as Prisoners of war five members of the 60th Infantry Battalion-1003rd Brigade-10th Infantry Division-Armed Forces of the Philippines (AFP) namely, Cpl. Emmanuel Quezon (Serial No. 827510), Pfc. Vernie Padilla (SN 898234), Pvt. Marteniano Pasigas (SN 901766), Pfc. Ronald Gura (SN 898248) and Pfc. Donato Estandian (SN 893670).

The troops’ ranking official, 1Lt. Neven Canitan, cowardly abandoned his men and evaded the NPA checkpoint that was held on June 17 at 3 PM in Bangkaan, Paquibato Proper, Davao City.  Three .45 caliber pistols and one hand grenade were confiscated from the captives.

The Filipino peoples' struggle against imperialist domination and repressionLUIS G. JALANDONI
NDFP Chief International Representative
June 19, 2013


Contribution to the Irish Anti-imperialist Forum 2013
Belfast, Ireland
13-15 June 2013

The National Democratic Front of the Philippines wishes to thank the Republican Sinn Fein for this invitation to participate in the Irish Anti-Imperialist Forum of 2013, and to join activities countering the G-8 Summit now being held in Fermanagh, in British-Occupied Ireland. We are grateful for this opportunity to share with you the situation in the Philippines, specifically the social and environmental destruction being wrought by imperialism, and the revolutionary struggle of the Filipino people for genuine national independence and democracy.

Sabwatan nina Aquino at ng mga kumpanya ng langis sa bagong bugso ng pagtaas ng presyo langis, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 18, 2013

Translation: CPP denounces collusion between Aquino and oil firms in new round of oil price increases

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagsasabwatan ng tatlong malalaking dayuhang kumpanaya ng langis at rehimeng Aquino sa panibagong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo na umaaabot sa P1 hanggang P1.50 kada litro. Ang bagong bugso ng pagtaas ng presyo ng langis na magiging epektibo ngayon ay pangatlo na sa loob ng kulang-kulang na tatlong linggo.

Itinaas ng tatlong pinakamalalaking kumpanya ng langis, ang Shell, Petron at Chevron, ang presyo ng mga produktong petrolyo ng P1.50 kada litro ng krudo at P1 kada litro ng gasolina. "Ang pinakabagong bugsong ito ng pagtaas ng presyo ay kasabay halos ng panibagong pagtaas ng matrikula at gastos sa edukasyon at ng pakanang pagtataas ng bayarin sa kuryente at tubig," pagpapalawig ng PKP. "Dagdag na namang pabigat ang mga pagtaas na ito sa Pilipinong masang anakpawwis."

CPP denounces collusion between Aquino and oil firms in new round of oil price increases

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 18, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the three big foreign oil firms in collusion with the Aquino regime for raising anew the retail prices of petroleum products by a hefty P1 to P1.50 per liter.  The new round of oil price increases which went into effect today is the third in less than three weeks.

The biggest three oil companies, Shell, Petron and Chevron raised the retail prices of oil products by P1.50 per liter of diesel and P1 per liter of gasoline. "This latest round of oil price increases come on top of recent increases in tuition and education costs, and planned increases in electricity and water rates," further pointed out the CPP. "These increases are additional burdens on the Filipino toiling people."

Carry on the Task of Comrade Artus ‘Ka Libre’ Talastas to “Paint the Cordillera Red”!


Simon "Ka Filiw" Naogsan
Cordillera People's Democratic Front
June 17, 2013

The recent raid in the early morning of June 2 on a farmer’s hut serving as temporary shelter for a unit of the Leonardo Pacsi Command at the boundary of Aguinaldo, Ifugao and Natonin, Mountain Province highlights the brutality and gross disregard by the military of even its own rules of engagement. An oversized company of the 54th IBPA led by a certain 2nd Lt. Joshua Barrion certainly had complete ground control of the situation, having surrounded the isolated farmhouse and with well covered positions, could have at least announced a conditional surrender. Yet the military opted to indiscriminately and arbitrarily open fire pulverizing and obliterating the house with volleys of fire and M203 grenade shelling without regard if there were any civilians thereat.

Expose and oppose the revival of the cha-cha scheme


Editorial
ANG BAYAN, 7 June 2013
June 17, 2013

Right after the elections, the Aquino clique immediately floated the idea of charter change (cha-cha or amending the reactionary 1987 constitution). The ruling clique clearly wants to take advantage of its majority control over the senate and the lower house of congress in order to push through with cha-cha.

As before, House Speaker Feliciano Belmonte Jr. served as point man. And as usual, Aquino feigned lack of interest in cha-cha, after noticing the public’s somber reaction to Belmonte’s proposal. But neither did Aquino openly oppose the idea.

Atake ng 74th IBPA, binigo ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan! 14 na kagawad ng 74th IBPA, napatay sa labanan!

Armine De Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
Hunyo 1, 2013

Bandang alas-8:30 ng umaga ng ika-31 ng Mayo, inatake ng mga pwersa ng 74th IBPA ang isang yunit ng BHB na nakabase sa sityo Pangi, Baranggay Ilayang Duungan, Catanauan, Quezon. Kabaliktaran sa inaasahan ng mga pasistang kaaway, sila mismo ang nagkamit ng malaking kaswalti laban sa yunit ng BHB na kanilang inatake. Resulta ng labanan, 14 na pwersa ng pasistang 74th IBPA ang napatay, habang sa panig naman ng BHB ay walang malubhang kaswalti.

Dahil sa dinanas na malaking kaswalti, muling ipinakita ng pasistang tropa ang kanyang karahasan laban sa mamamayan. Pinaputukan ng anim na beses ang mga  nagrespondeng grupo ng mga tagapagtaguyod sa karapatang pantao na nagpunta sa pinangyarihan ng labanan upang tiyakin ang kaligtasan at maipagtanggol ang karapatan ng mamamayan. Napabalita ring hinuli ng pasistang tropa ang lokal na residente sa pinangyarihan.

NPA’s victory is the victory of peasantry

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-ST)
Southern Tagalog Region
June 1, 2013


Translation: Ang tagumpay ng NPA ay tagumpay ng uring magsasaka

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Timog Katagalugan (PKM-TK), member organization of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), salutes the victory of the Apolonio Mendoza Command of the New Peoples’ Army (NPA) against the offensive of the 74th Infantry Battalion of the Philippine Army (74th IBPA) in Catanauan, Quezon.

Fourteen 14 soldiers were reportedly killed in a 15 minute firefight on May 31. The Red commanders and guerillas of the NPA ensured that the reactionary armed forces of the Aquino regime will not “walk in the park” while they are in the province.

Ang tagumpay ng NPA ay tagumpay ng uring magsasaka

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-TK)
Timog Katagalugan
June 1, 2013

Ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Timog Katagalugan (PKM-TK), kasaping organisasyon ng National Democratic Front, ang pagbati ng mga rebolusyonaryong samahang magbubukid sa matagumpay na pagtatanggol ng Apolonio Mendoza Command ng New People’s Army (NPA) laban sa opensiba ng 74th Infantry Battalion ng Philippine Army (IBPA) sa Catanauan, Quezon.

Labing-apat 14 na sundalo ng 74th IBPA ang naiulat na napatay sa 15 minutong labanan nitong Mayo 31. Tiniyak ng mga Pulang kumander at mandirigma ng NPA na hindi “maglalakad sa parke” ang reaksyunaryong sandatahang pwersa ng rehimeng US-Aquino sa lalawigan.