Appointment of interventionism expert as US ambassador insults Filipino people--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 03, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) said the appointment by US President Barrack Obama of "interventionism expert" Philip Goldberg as next US ambassador to the Philippines mocks and insults the Filipino people even as it signals US intent of heightening its interference and military intervention in the Philippines with the aim of further strengthening its foothold in the country and in the Asia-Pacific region.

Goldberg is set to replace Harry Thomas, who had been US ambassador to the Philippines since 2010. He is currently Assistant Secretary for Intelligence and Research under the US Department of State.

Kundenahin ang rehimeng Aquino sa pagpapahintulot sa US na magpalipad ng mga drone sa Pilipinas

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 01, 2013

Translation: Condemn Aquino regime for US drone flying in Philippines—CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyernong Aquino "sa katrayduran nito sa pagpapahintulot sa gubyerno ng US at sa militar nito na magpalipad at gamitin ang mga pangmilitar na drone nito sa Pilipinas" at hinikayat ang sambayanang Pilipino na "gawin ang lahat para panagutin ang rehimeng Aquino sa pagtataksil at pagbebenta sa soberanya ng Pilipinas."

Gayon ang pahayag ng PKP matapos aminin ng Department of Foreign Affairs ng reaksyunaryong guberno ng Pilipinas na nagsasagawa na ang pwersang militar ng US ng regular na operasyong paniniktik sa karagatan ng Pilipinas sa South China Sea.

Lapnagon nga pagsikway sa SONA ni Aquino nagasalaming sang pagkahamulag sang rehimen sa pumuluyo

Partido Komunista sang Pilipinas
Hulyo 28, 2012

Translation: Broad repudiation of Aquino’s SONA reflects regime isolation from people

Sa nagtaliwan nga simana, lapnagon nga ginsikway sang malapad nga seksyon sang pumuluyo nga Pilipino ang State of the Nation Address ni Aquino nga ginpahayag sang Hulyo 22. Ginasalaming sini ang labi nga pagkahamulag sang rehimeng Aquino nga sa sulod sang tatlo ka tuig naghari sa basehan sang armado nga kusog, pagpamahog kag pagpamigos nga ginatabunan sang mga kabutigan, pagpangtiko sa midya kag mga gimik pangpubliko. Pareho sa nagligad, ginamanipular kag ginatorse ni Aquino ang opinyon publiko, ginalikom ang nagapalala nga kahimtangan sang pumuluyo, ginatago ang kagarukan sang iya “matarung” nga rehimen kag ginahatagan-rason ang pagkasunud-sunuran sang iya rehimen sa dalagku nga dumuluong nga kapitalista kag dalagku nga lokal nga negosyante.

Ang pinakamatalom nga pagsaway kag pagsikway sa pamulong-pulong ni Aquino naghalin sa kubay sang masang mangunguma, mamumugon, imol sa syudad, migrante nga mamumugon kag mga pamilya nila, mga drayber sang dyip, mga estudyante kag iban pang sektor. Ginahangkat man sang simbahan kag iban pa nga organisasyon sang mga nahanungang pwersa ang ginapahambog ni Aquino nga pagbag-o kag pag-uswag. Ginsug-alaw sang lapnagon nga pagtamay ang ginawakal ni Aquino nga “matarung nga dalan” kag “maayo nga pagdumala”.

Ginatamyaw sang NDFP ang pumuluyo sang Cuba kag gubyerno sini sa ika-60 anibersaryo sang pag-atake sa Moncada

Luis Jalandoni
Chief International Representative, NDFP National Executive Committee
July 26, 2013

Translation: NDFP Congratulates Cuban People and Government on the 60th Anniversary of the Moncada Attacks

Ginapaabot sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamainit nga rebolusyonaryo nga pagtamyaw sa gubyerno sang Cuba kag pumuluyo sini sa pagsaulog sang ika-60 anibersaryo sang pag-atake sa baraks sang Moncada sadtong Hulyo 26, 1953. Bisan wala nagmadinalag-on ang makahason nga pag-atake nga gintigayon sang 160 rebolusyonaryong Cubano nga ginpamunuan ni Fidel Castro kag Abel Santamaria, nagpatunda ini sang pagsugod sang rebolusyonaryong kahublagan nga amo ang nagpukan sa diktaduryang Batista nga suportado sang US sadtong Enero 1, 1959.

Condemn Aquino regime for US drone flying in Philippines--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 01, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the Aquino government for "treacherously allowing the US government and its military to fly and operate its military drones over the Philippines" and urged the Filipino people "to exert all-out effort to make the Aquino regime pay for its treachery and sell-out of Philippine sovereignty."

The CPP issued this statement after the Department of Foreign Affairs of the reactionary Philippine government admitted that US military forces have been conducting routine surveillance operations in Philippine territorial waters in the South China Sea.

Ka Parago releases 5 POWs in Paquibato

Rubi del Mundo
NDFP-Southern Mindanao
July 31, 2013

Upon the orders of the National Democratic Front Southern Mindanao, Ka Parago, spokesperson of the 1st Pulang Bagani Battalion of the New People's Army released its five prisoners of war today, July 31, 2013 at around 4pm in a village in Paquibato district, Davao city.

Released after 44 days in detention were  Cpl. Emmanuel Quezon (serial no. 827510), Pfc. Vernie Padilla (SN 898234), Pvt. Marteniano Pasigas (SN 901766), Pfc. Ronald Gura (SN 898248), and Pfc. Donato Estandian (SN 893670).

The five POWs belong to the 60th Infantry Battalion who were tried by the people's revolutionary court for cases of harassment, intimidation and other violations against the peasant and Lumad masses by the 10thID-Philippine Army in Paquibato district.

Isinusulong ni Binay ang chacha para makuha ang suporta ng US sa 2016--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 30, 2013

Translation: Binay pushing for chacha to get US support for 2016—CPP

Tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Jejomar Binay, bise presidente ng Republika ng Pilipinas, sa pagtutulak ng mga maka-liberalisasyon susog sa reaksyunaryong konstitusyon ng 1987 para lalo itong magsilbi sa interes ng mga dayuhang kapitalistang sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga probisyon sa konstitusyon na nagbabawal sa dayuhang pagmamay-ari ng lupain at mayoryang kontrol sa mga lokal na negosyo.

Anang PKP, "ang pag-endorso ni Binay sa charter change (pagbago sa konstitusyon) o chacha ay malinaw na isang pagtatangkang makuha ang suporta ng imperyalistang US para sa kanyang kandidatura sa 2016 bilang sunod na hepe ng papet na estado ng Pilipinas".

Sumasalamin sa malaganap na pagtatakwil sa SONA ni Aquino ang pagkahiwalay ng rehimen sa mamamayan

Communist Party of the Philippines
July 28, 2013


Translation: Broad repudiation of Aquino's SONA reflects regime isolation from people
Noong nakaraang linggo, ang _state of the nation address_ (ulat ng kalagayan ng bansa) ni Aquino na ipinahayag noong Hulyo 22 ay itinakwil ng malawak na seksyon ng sambayanang Pilipino. Sinasalamin nito ang patuloy na pagkahiwalay ng rehimeng Aquino na sa loob ng tatlong taon ay naghahari sa batayan ng armadong lakas, pananakot at panunupil na tinatabingan ng mga kasinungalingan, pambabaluktot sa midya at mga gimik sa publiko. Gaya ng dati, minamanipula at binabaluktot ni Aquino ang opinyong publiko, inililihim ang papalalang kalagayan ng mamamayan, itinatago ang kabulukan ng kanyang "matuwid" na rehimen at binibigyang-matwid ang pangangayupapa ng kanyang rehimen sa malalaking dayuhang kapitalista at malalaking lokal na negosyante.

Aluling Bridge: pagnanakaw, panlilinlang at kainutilan ni Noynoy

Alfredo Cesar Command
NPA-Ilocos Sur
July 26, 2013

Sa huli niyang State of the Nation Address, isinama ni Noynoy Aquino sa kanyang pagmamayabang ang pagtatapos ng Aluling Bridge sa Cervantes, Ilocos Sur na nagdudugtong ng Mountain Province at Ilocos Sur bilang bahagi ng pakete ng mga tulay at kalsadang ginawa diumano ng kanyang administrasyon.

Walang pwedeng ipagmalaki si Noynoy sa pagkakatapos ng Aluling bridge paglipas ng 35 taong paghihintay ng mga mamamayan ng Ilocos Sur at Mountain Province.  Kung tutuusin, ipinakita lang niya ang masugid niyang pagtulong sa mga dayuhang kumpanyang minahan para mas mapabilis ang pandarambong at pagkawasak ng mga nasabing probinsya at mga karatig nito.

Binay pushing for chacha to get US support for 2016--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 30, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today assailed Jejomar Binay, vice president of the Republic of the Philippines, for pushing for pro-liberalization amendments to the 1987 reactionary constitution to make it more accomodating to foreign capitalist interests by removing provisions prohibiting foreign ownership of land and majority control of local businesses.

The CPP said "Binay's endorsement of charter change or chacha is clearly an attempt to secure US imperialist support for his 2016 candidacy as next chieftain of the Philippine puppet state".

P-NOY’S SONA full of lies and hypocrisy

Frank Fernandez
NDFP - Negros
July 26, 2013

As expected by many Filipino people, the mid-term State of the Nation Address (SONA) 2013 of P-Noy is full of lies, hypocrisy and empty promises. The latest SONA conditions the people to brace themselves for power, water, transport rate hikes and SSS contributions. While the Aquino government is mum on the sad plight of the oppressed and exploited especially the Overseas Filipino Workers, the Sabah-Malaysia conflict and the Peace Talks between the GPH and the NDFP.

P-Noy is a hypocrite in attacking the US-GMA regime on the anomalous transactions involving combat helicopters, expressways, NBN-ZTE deal, fertilizer scam and others. He also pointed to the corruptions and anomalies in TESDA and the Bureau of Customs. However he didn’t identify the root causes of corruption in the agency.

Solidarity for the people's war in India!

Ang Bayan
Special Issue
July 19, 2013

Download PDF here...The Communist Party of the Philippines (CPP), along with all of the revolutionary forces in the Philippines declare July 2013 as Philippine Solidarity Month with People's War in India. The CPP issues this declaration of solidarity alongside a call to the democratic and anti-imperialist forces for an international day of support for people's war in India on July 1. Let us accord the highest honors to the heroes and martyrs of the people's revolution in India, celebrate their triumphs and look forward to further advances in the future.

The CPP calls on its entire membership, all Red fighters of the New People's Army (NPA) and all revolutionary forces and people under its leadership to launch educational and cultural activities in the month of July to deepen further the Filipino revolutionary forces' understanding of, and solidarity with, the people's democratic revolution in India.

Broad repudiation of Aquino's SONA reflects regime isolation from people

Communist Party of the Philippines
July 28, 2013

Over the past week, Aquino's state of the nation address delivered last July 22 has been repudiated by broad sections of the Filipino people. This reflects the increasing isolation of the Aquino regime which for three years has ruled on the force of armed coercion, intimidation and suppression, masked with lies, media spins and publicity gimmicks. As before, Aquino manipulates and misrepresents public opinion, conceals the worsening conditions of the people, hides the rottenness of his "righteous" regime and justifies his regime's subservience to foreign big capitalists and local big business.

The sharpest criticism and rejection of Aquino's speech has come from the toiling masses of peasants, workers, urban poor, migrant workers and their families, jeepney drivers, students and other sectors. Church and other middle forces organizations as well contest Aquino's claims of change and progress. Widespread cyncicism meets Aquino's claims of "righteous path" and "good governance".

NDFP-Mindanao condemns latest CDO bombing

Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP-Mindanao
27 July 2013

The NDFP-Mindanao extends it sympathy to the families and friends of the victims of the latest bombing incident at the Rosario Arcade, Limketkai Mall in Cagayan de Oro City, and condemns in the strongest possible terms this dastardly act that killed six, including provincial board member RoldanLagbas, and injured 37 others.

This was an act designed to foment sheer animosity and chaos, spreading further terror in Mindanao. We especially raise our strongest condemnation because such terrorist acttargeted innocent civilians, which, for the revolutionary movement, must be brought to an end.

NDFP Congratulates Cuban People and Government on the 60th Anniversary of the Moncada Attacks

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
July 26, 2013

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its warmest revolutionary greetings to the Cuban government and people as they celebrate the 60th anniversary of the attacks on the Moncada barracks on 26 July 1953. Although the daring attack carried out by some 160 Cuban revolutionaries led by Fidel Castro and Abel Santamaria failed, it signaled the start of the revolutionary movement that eventually overthrow the US-supported Batista dictatorship on January 1, 1959.

The victorious Cuban revolution then established a democratic government which asserted the national sovereignty of the Cuban people and government. Outstanding gains were achieved in education, health care and other fields to benefit the people.

Labanan ang mga paglabag sa FPIC at militarisasyon sa Quirino, Ilocos Sur

Alfredo Cesar Command
NPA-Ilocos Sur
July 26, 2013

Nakapakat ngayon ang humigit-kumulang isang batalyong tropa ng pasistang AFP sa bayan ng Quirino, Ilocos Sur upang takutin at dahasin ang mamamayang lumalaban sa operasyon ng Mineral Processing Plant (MPP) ng dayuhang SouthOcean Mining Company. Mula noong July 22 hanggang sa kasalukuyan ay nanghahalihaw ang mga tropa ng 50th Infantry Batallion at 51st Division Reconaisance Company ng Philippine Army sa mga barangay ng Lamag, Patungcaleo, Namitpit, Patiacan, Banoen at sa iba pang mga barangay na may malakas na pagtutol ang mamamayan laban sa MPP. Tulad ng mga asong-bantay nagsisilbing Investment Security Force ang AFP upang protektahan ang pang-ekonomyang  interes ng mga amo nilang dayuhang kapitalista at mga kasapakat na mga lokal na burukrata.

Matatandaang ang 50th IB PA ay masugid na guwardia ng Lepanto Consolidated Mining Company at iba pang kumpanya ng mina sa Ilocos at Kordilyera. May mahabang listahan at madugong rekord ang 50th IB PA sa paglabag sa karapatang-tao ng mga mamamayang lumalaban sa mapanirang operasyon ng Lepanto at iba pang dayuhang kumpanya at proyekto sa gilid ng Abra  River sa hangganan ng mga prubinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Sur at Mountain Province.