US ups military aid to push Aquino to sign access agreement--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 09, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said plans by the Obama government to increase US military aid to the Philippines is clearly aimed at further pushing the puppet Aquino regime to forge an agreement with the US allowing greater US military access to Philippine port facilities, especially in Subic and other former US military bases. The US government has announced that it would raise US military assistance to the Philippines from $30 million to $50 million in 2014.

The CPP issued this statement as Aquino's foreign affairs secretary Alberto del Rosario yesterday announced that the Aquino regime is set to start talks with the US government to forge the access agreement.

Mga katutubong tumututol sa malalaking minahan, pinapatay ng mga pwersa sa seguridad ni Aquino -- NDFP

Luis Jalandoni
Chairperson
NDFP Negotiating Panel

August 7, 2013

Translation: Tribals opposing big mining killed by Aquino security forces – NDFP

Inilalabas ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines ang kalakip na pahayag ng konsultant ng NDFP na si ALAN JAZMINES na myembro ng Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms (RWC SER).

May mga kongkretong datos ang kanyang pahayag para pasinungalingan ang mga alegasyon ni Edgar Dayanghirang ng RWC SER ng GPH. Binaybay ni Jazmines sa kanyang pahayag ang maraming halimbawa ng ekstrahudisyal na pamamaslang sa mga lider-katutubo at sa kanilang mga pamilya ng Armed Forces of the Philippines at ng mga pwersang paramilitar nito.

Idinetine ng gubyernong Aquino si Jazmines mula pa noong 14 Pebrero 2011, na lansakang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Patuloy na iginigiit ng NDFP ang pagpapalaya kay Jazmines at iba pang nakadetineng konsultant ng NDFP.

------------------

Hinggil sa pakikibaka ng mga pambansang minorya sa kanilang lupang ninuno at ang pakikibaka para sa repormang agraryo


Ni ALAN JAZMINES
Detenidong konsultant pangkapayapaan ng NDFP
Kasapi ng komite ng NDFP sa negosasyon sa repormang sosyo-ekonomiko (RWC/SER)
07 August 2013

Si Edgar Dayanghirang, pinuno ng panig ng kasalukuyang gubyerno ng Pilipinas sa Reciprocal Working Committees on Socio-Economic Reforms (GPH-NDF RWCs on SER) ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas - National Democratic Front of the Philippines, ay lumabas, na kundi man lubusang nagsisinungaling o kaya'y walang nalalaman, o kumbinasyon nito, sa kanyang pahayag sa midya sa isang panayam noong Sabado sa istasyon ng radyong DZRH.

Ipinahayag ni Dayanghirang na pinapatay ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang mga pambansang minorya kahit kabaligtaran nito ang katotohanan -- na ang regular at paramilitar na mga pwersa reaksyunaryong Armed Forces of the Philippines (AFP) ang walang-habas na pumapatay sa mga pambansang minorya, laluna sa mga lider nila at mga nagtatanggol sa kanilang komunidad at mga karapatan, at nagpapatupad ng lansakang paglabag sa mga karapatang-tao laban sa kanila.

On the struggle of indigenous people for their Ancestral Land and the struggle for genuine reform

By ALAN JAZMINES
Detained NDFP peace consultant
Member of the NDFP part in the GPH-NDFP RWCs on SER 
07 August 2013

Ednar Dayanghirang, who heads the present Philippine government’s part in the Government of the Republic of the Philippines – National Democratic Front of the Philippines Reciprocal Working Committees on Socio-Economic Reforms (GPH-NDF RWCs on SER), has come out either totally lying all the way or else totally knowing nothing, or a combination of both, in his statements to the media in an interview last Saturday with the DZRH radio station.

Dayanghirang stated that the New People’s Army (NPA) has been killing indigenous people, even if what is true is the other way around – it is the reactionary Armed Forces of the Philippines' (AFP) regular and paramilitary forces that have wantonly been killing indigenous people and national minorities, especially the leaders of these and protectors of their communities and rights, and committing other gross human rights violations against them.

Tribals opposing big mining killed by Aquino security forces – NDFP

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel 
07 August 2013


The Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines is issuing the accompanying statement of NDFP Consultant ALAN JAZMINES who is a Member of the NDFP Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms (RWC SER).

His statement uses concrete facts to expose the allegations of Edgar Dayanghirang of the GPH's RWC SER as completely false. In his statement, Jazmines gives numerous examples of the extrajudicial killings of indigenous peoples' leaders and their families by the Armed Forces of the Philippines and their paramilitary forces.

ILPS applauds resounding success of ICHRPP, condemns repressive acts against foreign delegates by US-Aquino regime

Chairperson, International League of People's Struggle
Prof. Jose Maria Sison
August 7, 2013

We, the International Coordinating Committee of the International League of Peoples' Struggle, applaud the resounding success of the July 19-21 International Conference for Human Rights and Peace in the Philippines and all the related activities. We congratulate the organizers and all the participants. We are proud to have co-sponsored the conference and given our view on the relationship of the imperialist policy of neoliberalism and the worsening human rights situation in the Philippines.

We are deeply pleased with the reaffirmation of human rights and the ventilation of human rights violations in the civil, political, economic, social and cultural spheres. We are moved by the new resolve to work for justice and the end of the reign of impunity and to promote and strengthen international solidarity for the purpose. The conference organizers and so many human rights and peace organizations are already disseminating the information about the proceedings and the decisions taken.

ANG BAYAN, 7 Agosto 2013


Hubaran ng maskara si Aquino


20130807pi
Download PDF here.
Nitong nagdaang tatlong taon, todo kayod ang naghaharing pangkating Aquino na baklasin ang makinaryca ng korapsyon ng nagdaang rehimeng Arroyo. Ito ay hindi para linisin ang katiwalian at anomalya sa reaksyunaryong gubyerno, kundi para maitayo ang bagong makinarya ng pagnanakaw at pandarambong na kontrolado at pinatatakbo ng pamilyang Aquino-Cojuangco at kanilang mga kasapakat.

Kung mayroon mang nagbago mula nang maupo si Aquino, ito ay ang tusong paggamit sa masmidya at mga kampanyang… More
 

NDFP Negotiator Denounces Surveillance and Harassment

National Democratic Front of the Philippines
Monitoring Committee
5 August 2013

NDFP Panel Member Fidel V. Agcaoili denounces the brazen surveillance and harassment conducted against him by two motorcycle-riding men last Monday along EDSA while en route to Quezon City.

At about 1:30 p.m. on 29 July 2013, a man riding a blue motorcycle had been observed evidently following him and his companions while riding a van officially designated for the NDFP Nominated Section in the Joint Secretariat of the Joint Monitoring Committee.  Along the way, the man was joined by another rider on board a red motorcycle.  Both continued to follow Agcaoili’s vehicle even after they had taken evasive moves in an attempt to convey to the motorcycle-riding men that they had been noticed.

Batikusin ang ala-Imeldang P250 milyong proyekto ng pagpapaganda ni Aquino

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 05, 2013

Translation: Denounce Aquino’s Imeldific P250 million beautification—CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na "batikusin ang ala-Imeldang proyektong pagpapaganda na nagkakahalaga ng P250 milyon na ipatutupad ng rehimeng Aquino bilang paghahanda sa pulong ng Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sa 2015."

"Muling pinatunayan ni Aquino na katulad niya si Imelda matapos maglaan ng malaking halaga ng salapi para pagandahin ang Maynila at maging 'kaaya-aya' ito sa mga turista at bisita. Ito ay kabila ng kalagayang milyun-milyong mamamayan ang nabubuhay sa hindi makataong kundisyon sa mga kolonya ng maralitang lunsod sa Maynila, sa mga wawa at baybayin ng Manila Bay, sa ilalim ng mga tulay, sa mga pampublikong palengke, mga parke at iba pa."

Tutulan ang mga panukala para sa isang sistema ng Pambansang ID--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 05, 2013


Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na tutulan ang mga panukala para buuin ang national ID system o sistema ng pambansang ID, na nagsabing "gagamitin lamang ito ng militar bilang sandata sa panunupil ng mga demokratikong karapatan at magsisilbing instrumento ng mga reaksyunaryo upang isulong ang kanilang makitid na mga pampulitikang interes."

Muling binuhay sa reaksyunaryong kongreso ang panukala para sa isang national ID system ilang araw na ang nakaraan sa pamamagitan ng House Bill 6895 na isinampa ni Representative Al Francis Bichara ng Albay. Kapag naisabatas ito, lahat ng Pilipino sa bansa at sa ibayong dagat ay oobligahing kumuha ng kanilang ID sa kani-kanilang mga munisipyo.

Oppose proposals for a National ID system--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 05, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the Filipino people to oppose proposals to establish a National ID system, saying this "will only be weaponized by the military in the suppression of democratic rights and serve as a tool of the reactionaries to advance their narrow political interests."

The proposal for a national ID system was revived a few days ago in the reactionary congress through House Bill 6895 filed by Albay Representative Al Francis Bichara. If enacted into law, all Filipinos here and abroad will be required to secure non-transferable IDs from their local civil registrars.

Denounce Aquino's Imeldific P250 million beautification--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 05, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the Filipino people to "denounce the Imeldific P250 million beautification project to be carried out by the Aquino regime in preparation for the 2015 meeting of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)."

"Aquino is again proving himself an Imelda after having allocated a large amount of money to cosmeticize Manila and make it 'presentable' to tourists and visitors. This, even as millions of people live in subhuman conditions in Manila's urban poor colonies, by estuaries and the coast of Manila Bay, under bridges, in public markets, parks and the like."

Oplan Bayanihan in Northern Samar a failure! 17 soldiers killed and 11 wounded in successive NPA military actions!

Ka Amado Pesante
Rodante Urtal Command, New People's Army-Northern Samar
August 03, 2013

The Rodante Urtal Command of the New People's Army (RUC-NPA) in Northern Samar today said 17 were killed and 11 wounded among soldiers of the 8th Infantry Division of the Armed Forces of the Philippines in a series of military engagements launched by the RUC-NPA from June to July 2013. According to Ka Amado Pesante, spokesperson of the RUC-NPA, These series of military actions occurred in the barangays of Avelino, Cuenco and Lakandula in Las Navas, Northern Samar, dealing 12 killed and two wounded on the enemy. One Red fighter was martyred and four wounded in these military actions. Meanwhile, in the town of Victoria, five were killed and nine wounded last June 25 when a team of Red fighters and the people's militia harassed operating troops of the 20th IB between Brgy. Lungib and Brgy. Luisita. There were no casualties on the side of the NPA in this tactical offensive.

Revolutionary forces in Eastern Visayas hail Philippine Solidarity Month for the People's War in India

Fr. Santiago Ka Sanny Salas
National Democratic Front of the Philippines - Eastern Visayas
July 31, 2013

The National Democratic Front of the Philippines in Eastern Visayas and all revolutionary forces in the region recently observed the Philippine Solidarity Month for the People's War in India  this July 2013 as declared by the Communist Party of the Philippines. This is in furtherance of the international day of support held last July 1 by democratic and anti-imperialist forces worldwide. We salute our comrades in the people's democratic revolution in India, warmly congratulate them for their successes, and look forward with enthusiasm to their further victories ahead. We thank the revolutionary forces led by the Communist Party of India (Maoist) for launching the solidarity week last April 22-28 coinciding with the 40th NDFP anniversary last April 24.     

Because of the CPP's call on all revolutionary forces and people under its leadership to to support and learn from the people's democratic revolution in India, educational and cultural activities were carried out throughout the month of July. The revolutionary forces in Eastern Visayas are exceedingly excited and proud to learn from our comrades in India, and will surely continue to keep track of the developments in the people's war in India. Thus we urge our comrades in the Communist Party of India (Maoist) and its revolutionary forces to make their educational, propaganda and cultural undertakings and materials widely available. These will be surely hailed by those who are expressing solidarity and generating support for the people's war in India.

Insulto sa sambayanang Pilipino ang paghirang sa eksperto sa interbensyunismo bilang ambasador ng US sa Pilipinas

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 01, 2013


Translation: Appointment of interventionism expert as US ambassador insults Filipino people—CPP

Ayon sa Partido Komunista ng Pilipinas, ang paghirang ni Presidente Barrack Obama ng US kay Philip Goldberg, isang "eksperto sa interbensyunismo", bilang susunod na ambassador ng US sa Pilipinas ay panlilibak at pang-iinsulto sa sambayanang Pilipinp na naghuhudyat ng paglala ng pakikialam at interbensyong militar ng US sa Pilipinas na layong ibayong patatagin ang kontrol nito sa bansa at sa rehiyong Asia-Pacific.

Nakatakdang halinhan ni Goldberg si Harry Thomas, ambassador ng US sa Pilipinas mula 2010. Kasalukuyan siyang Assistant Secretary for Intelligence and Reasearch sa ilalim ng State Department ng US.