Palawakin at palakasin ang protesta kontra sa korapsyon ni Aquino

Editoryal
Ang Bayan
September 7, 2012


Download PDF here...


 

Ang malaking demonstrasyon noong Agosto 26 sa Luneta Park sa Maynila at sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng bansa ay tanda ng malawak na galit ng sambayanang Pilipino laban sa sistemang pork barrel. Ipinamalas dito ng mamamayan ang kanilang ngitngit laban sa burukratikong pagnanakaw ng pondong publiko at sa paggamit dito ng naghaharing rehimeng Aquino para pagharian ang reaksyunaryong pulitika.

Ang usapin ng pork barrel ay lalong naglantad sa kasakiman ng mga naghaharing uri. Itinatampok nito ang kanilang pagbibingi-bingihan sa daing ng mamamayan at ang matingkad na pagkakaiba ng kanilang karangyaan sa hirap, salat at miserableng pamumuhay ng masang anakpawis.

Hugot nga gipanghimaraut sa NDF-FSMR ang bangis nga pagpatay sa usa ka lider sa tribung B’laan ug iyang ubus og panuigong anak ug ang pagpang-istraping sa mga sibilyan sa Kimlawis

Ka Efren
NDFP-FarSouth Mindanao Region
06 Setyembre 2013

Hugot nga gipanghimaraut sa NDF-FSMR ang bangis nga pagpatay sa mersenaryong tropa sa gubyerno sa usa ka lider sa tribung B’laan ug iyang ubus og panuigong anak ug pagpang-istraping sa mga sibilyan lakip ang kababayen-an ug mga bata didto sa Sityo Bolol Kalon, Brgy. Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur.  Ang mga biktima sa pagpamatay mao sila ni Datu Anting Freay, 60 anyos, ug si Victor Freay, 16 anyos.  Si Datu Anting ilado nga anti-mining nga lider sa Kimlawis.

NPA engages no chemical-biological warfare, but in people's guerrilla warRIGOBERTO F. SANCHEZ
NPA Southern Mindanao Regional Command 


September 4, 2013

The New People's Army Southern Mindanao Regional Command vehemently denies the malicious and wildly concocted military propaganda that NPA explosives were contaminated with poison and bacteria. To insinuate that the NPA is engaged in a highly criminal biological and chemical warfare is, indeed, pure invention. NPA Red fighters have been using in the last four decades, guerrilla warfare weapons, such as but not limited to,  command-detonated explosives made up of traditional, non-biologically toxic ingredients.

The seven AFP troops who were hurt in a bomb blast in Pantukan yesterday were hit by  command-detonated explosives and not the falsely reported  pressure-type bombs that are banned by international laws like the Ottawa Treaty.

PO3 Jun Gil Escalante, pinarusahan ng kamatayan

Samuel Guerrero
Celso Miguez Command - NPA-Sorsogon

Steyembre 4, 2013
 

IPINATAW ng Celso Minguez Command ng Bagong Hukbong Bayan kay PO3 Jun Gil Escalante ngayong Setyembre 4 ang malaon nang hatol na kamatayan ng hukumang bayan sa mga sumusunod na kaso:
 

  1. Kasapi ito ng mamamatay-taong "death squads" ng AFP-PNP na ekstra-hudisyal na pumaslang kay Ricardo "Ding" Uy noong Nobyembre 18, 2005 sa ilalim ng Oplan Bantay Laya I. Si Ding Uy ay kilalang progresibong lider-masa at aktibista sa lalawigan.
  2. Talamak na pagbebenta ng bawal na gamot. Ang kasong ito laban kay Escalante ay isinampa sa rebolusyonaryong hukuman ng mismong mga residenteng nasusuklam sa kaniyang pagbebenta ng shabu sa iba't  ibang barangay sa syudad.

CPP rejects AFP fecal-brained psywar line that NPA smears explosives with human waste

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
September 05, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) flatly rejected as "baseless, desperate and fecal-brained" the psywar claims made by officers of the Armed Forces of the Philippines (AFP) that the New People's Army (NPA) smears explosives with human feces.

The AFP made these pronouncements yesterday after claiming that soldiers wounded in an NPA attack Tuesday morning in Napnapan, Pantukan, Compostela Valley were tested positive for bacteria commonly found in the human gut.

Mensahe ng Pakikiisa ng Negotiating Panel ng NDFP sa pagtitipon at karaban para sa kapayapaan sa Setyembre 02, 2013

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel

Setyembre 01, 2013

Translation:
NDFP Negotiating Panel message of solidarity to the gathering and caravan for peace on 2 September 2013

Ipinararating ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang mainit na pagbati ng pakikiisa nito sa mga organisador at mga kalahok sa Gathering and Caravan for Peace (Pagtitipon at Karaban para sa Kapayapaan) mula Quezon City Memorial hanggang Plaza Miranda sa 02 Setyembre 2013.

Matatag naming sinusuporthan ang inisyatiba ng katatayo pa lamang na Citizens Alliance for Just Peace (CALL for JUST PEACE) at ang iba pang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa buong bansa para sa epektibong pagkakamit ng isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Pulis na dealer ng shabu, pinarusahan ng kamatayan

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, NPA-Sorsogon

Setyembre 4, 2013

IPINATAW ng Celso Minguez Command ng Bagong Hukbong Bayan kay PO3 Jun Gil “Bong” Escalante ngayong Setyembre 4 ang malaon nang hatol na kamatayan ng hukumang bayan sa kasong pagbebenta ng bawal na gamot. Ang pagpaparusa ay isinagawa bandang 10:00 ng umaga sa tirahan ng kalaguyo ni Escalante sa Barangay Sampaloc, Sorsogon City.

Ang kaso laban kay Escalante ay isinampa sa rebolusyonaryong hukuman ng mga residenteng nasusuklam sa kaniyang pagbebenta ng shabu sa iba’t ibang barangay sa syudad. Napatunayan ang kaniyang pagkakasala noon pang 2006. Nakaligtas si Escalante sa unang pagtatangka ng BHB na ipatupad ang hatol noong taon ding iyon.

Ang kamatayan ni Escalante ay isa na namang dagok sa sindikato sa bentahan ng iligal na droga sa prubinsya na kinasasangkutan mismo ng mga tauhan at upisyal ng PNP at AFP.

Ispesyal na akomodasyon ni Aquino kay Napoles, nagpapaalab sa galit at protesta ng mamamayan

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 03, 2013

Translation: Aquino special accommodation of Napoles stoking people's anger and protests
Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na sa lubos na pag-asikaso at sa pagbigay ng ispesyal na akomodasyon kay Janet Lim Napoles, pinasisiklab lalo ng rehimeng Aquino ang galit ng sambayanang Pilipino na sawa na sa korapsyon at magarbong estilo ng pamumuhay ng mga burukrata kapitalista at mga kasapakat nila.

"Sa pagbibigay ng ispesyal na akomodasyon kay Napoles, inuupat ng rehimeng Aquino ang paparaming aksyong protesta laban sa korapsyon at pampulitikang padrino ng sistemang pork barrel ng kongreso at Malacañang," anang PKP.

NDFP Negotiating Panel message of solidarity to the gathering and caravan for peace on 2 September 2013

LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
September 1, 2013

The Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its warm greetings of solidarity to the organizers and participants of the Gathering and Caravan for Peace from Quezon City Memorial to Plaza Miranda on 2 September 2013.

We firmly support the initiatives of your newly-born Citizens Alliance for Just Peace (CALL for JUST PEACE) and other peace advocates throughout the country to strive effectively for a just and lasting peace.

Aquino special accommodation of Napoles stoking people’s anger and protests

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
September 03, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) said that by exerting extra efforts to attend to and extend special accommodations to Janet Lim Napoles, the Aquino regime is further infuriating the Filipino people long fed up with the corruption and profligate lifestyle of the bureaucrat capitalists and their minions. 

"By extending special accommodation to Napoles, the Aquino regime is inviting more and more protest actions against the congressional and Malacañang pork barrel system of corruption and political patronage," said the CPP.

Condemn the brutal bombings and massive military operations in Upland Bontoc and the Nothern Barrios of Sagada

Magno Udyaw
Leonardo Pacsi Command - NPA-Mountain Province
September 3, 2013

In a desperate effort to cover-up the blatant failure of Oplan Bayanihan and stamp out the rising tide of the advancing people’s war to a higher level, combined contingents of the PNP Public Safety Battalion forces of Mountain Province, Benguet and Abra joined forces with combat troops of the Task Force Tadian under the 5th Infantry Division in launching massive military and bombing operations in the vicinity of the northern barrios of Sagada and upland Bontoc, both in the Mountain Province, last August 29 to 30.

The Leonardo Pacsi Command of the NPA-Mountain Province commends its Red fighters for bravely engaging the enemy and successfully inflicting casualties. At the same time, we condemn the military and police elements in their indiscriminate aerial bombings and strafing causing damages on civilian properties and animals, and trauma on the populace particularly the children.

Aquino regime’s ‘new approach’ to peace is all-out war of oppression and suppression of the people

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
September 2, 2013

The Kabataang Makabayan, the revolutionary mass organization of the Filipino youth allied to the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), condemns in highest terms the aerial bombardment in Sagada, Mountain province and the military encampment of a school starting on August 30.

Without any regard to the indigenous communities of Sagada and in brazen violation of the Comprehensive Agreement on Respect on Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), the Philippine Airforce MG-520 attack helicopters indiscriminately bombed the areas which the military claims as an New People’s Army (NPA) camp.

The residents and indigenous communities of Sagada are also rightfully linking that the military is hell-bent on flushing out the NPA in order to eliminate opposition against the government’s plans to build industrial wind-farm and develop mining of prime copper and gold in those areas.

Pambobomba, pag-okupa ng AFP sa eskwelahan sa Sagada, kinundena ng PKP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 31, 2013

Translation: CPP condemns AFP for aerial bombings, school occupation in Sagada

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa walang patumanggang pambobomba at istraping kahapon ng umaga sa Sagada, Mt. Province at sa pag-okupa at paggamit sa isang eskwelahang pang-elementarya bilang kampong militar.

"Gamit ang dalawang MG-520 na pang-atakeng helikopter, inilunsad ng mga pasistang sundalo ng AFP ang dalawang magkasunod na pambobomba at pagpapaulan ng mga bala kahapon ng umaga sa Sagada, na yumanig sa kalupaan at _watershed areas_, nagsapanganib sa buhay ng libu-libong residente at nagdulot ng sira sa kapaligiran laluna sa pinagkukunan ng tubig."

Kamakailang pag-aresto sa isa na namang konsultant ng NDFP , ibayong pagsabotahe sa usapang pangkapayapaan

Logo.ndfp
Alan Jazmines
Consultant, NDFP
 
September 01, 2013
Ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ang iba’t iba pang lokal at internasyunal na organisasyong nagtutulak ng prosesong pangkapayapaan ay puspusang nagsusulong ng pagsisikap para sa isang tunay, pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakamit ng mga mutwal na kasunduan, ng mga saligang sosyo-ekonomiko at pagbabagong pulitikal-konstitusyunal, at seryosong wakasan ang mga labanan.

Taliwas dito, ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) — sa partikular, sa panig ng kasalukuyang rehimeng Aquino — ay pataksil na minamaliit at malalang binabalewala (hanggang sa puntong nilalapastangan) ang mga kasunduan na napagkaisahan simula pa at sa proseso ng usapang pangkapayapaan ng NDFP-GPH.

Recent arrest of another NDFP Peace Consultant, in further spite of the peace process


Alan V. Jazmines
NDFP Consultant
September 1, 2013

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and various local and international organizations pushing for the peace process have intently been pressing on with their efforts towards genuine, lasting peace through the attainment of mutual agreements, fundamental socio-economic and political-constitutional changes, and serious end to hostilities.

The Government of the Republic of the Philippines (GPH) - - in particular, as of late on the part of the present Aquino regime - - has, on the contrary, treacherously been continuing with its belittling and grave disregard of (to the extent of intently trampling upon) agreements already made from the onset and through the course of the NDFP-GPH peace talks.

17th IB suffers 2 killed and 3 wounded in Dupag ambush


Ka Tipon Gil-ayab
Lejo Cawilan Command - NPA-Kalinga
August 31, 2013

At 2 o’clock yesterday afternoon, an ambush was successfully staged by Red fighters from the Abraham Bannawagan Front (ABF) in Dupag, Lubuagan, Kalinga. Two (2) soldiers were killed and three (3) were wounded; and M16 rifle and ammunitions were confiscated by the NPA unit, that retreated safely after the successful ambush.

NPA guerrilla warfare in Leyte beleaguers 8th ID's OpBay; 28 soldiers killed and 23 more wounded


Ka Dodong Malaya
Mt. Amandewin Command - NPA-Leyte
August 31, 2013

The Mt. Amandewin Command-New People's Army in Leyte today said that its guerrilla warfare continues to beleaguer the Oplan Bayanihan of the 8th Infantry Division of the Armed Forces of the Philippines, as the latter lost 28 killed while 23 others were wounded in five armed engagements launched by the MAC-NPA-Leyte from November 2012 to March 2013. “Behind the boasting of 8th ID Maj. Gen. Gerardo Layug that the NPA is finished in Leyte, he is actually covering up their casualties while spinning lies and ingratiating with the media to keep them in the dark about the growing strength of the NPA in Leyte and the whole Philippines,” said Ka Dodong Malaya, spokesperson of the MAC-NPA.

NPA stands up to corrupt Aquino regime as Oplan Bayanihan falters in Western Samar

Ka Vicente Magbuhat
Arnulfo Ortiz Command - NPA-Western Samar
August 31, 2013

The Arnulfo Ortiz Command (AOC) of the New People's Army-Western Samar said today the NPA continues to hold the moral high ground and the terrain against the Aquino regime's Oplan Bayanihan in the province. “The NPA is fighting for social justice and waging superior guerrilla warfare against a regime   that is starting to unravel from corruption, puppetry and violence against the people,” said Ka Vicente Magbuhat, AOC spokesperson. “Thus the NPA remains unfazed against the military's Oplan Bayanihan, which is furthering the interests of the rotten Aquino regime by committing state brutality against the people in the guise of “community spirit”. The Arnulfo Ortiz Command is rising to the occasion and earning victories in fighting intensive and extensive guerrilla warfare against Oplan Bayanihan.”

NDFP-EV calls for political and propaganda offensives against “great pretender” Noynoy Aquino


Fr. Santiago "Ka Sanny" Salas
NDFP-Eastern Visayas
August 31, 2013

The National Democratic Front of the Philippines in Eastern Visayas today called Benigno Simeon Aquino III a great pretender, and urged the people to seize the day and carry out political and propaganda offensives against the 10-billion pork barrel scam and other scandals rocking the Aquino government. “The NDFP-EV supports the public's demand that the practice of corruption-ridden pork barrel allocations for congress and other government offices be ended immediately,” said Fr. Santiago Salas, NDFP-EV spokesperson. “Those responsible for the 10-billion pork barrel scam spearheaded by businesswoman Janet Lim-Napoles, where public funds were stolen by 68 legislators and other officials, must be punished. But for the biggest scandal in Philippine political history to occur under the term of Noynoy Aquino exposes him for what he really is: the emperor is naked, the great pretender of moral ascendancy is really, truly, deeply rotten to the core.