Masugid na intel at protektor ng sindikato, pinarusahan ng BHB

LUZ DEL MAR
Public Information Officer, Jose Rapsing COmmand - BHB-Masbate
08 Sept 2013

Ipinataw kahapon ng isang tim sa ilalim ng Jose Rapsing Command, BHB-Masbate ang parusang kamatayan kay PO2 Antonio M. Lalaguna, Jr. Si PO2 Lalaguna,Jr. na nakatalaga sa Mobo MPS ay sangkot sa ilang mga kasong kontra mamamayan at paninindikato. Ilan dito ay ang mga sumusunod:
 

  • Aktibong naglalatag ng barangay intelligence network(BIN) at nagrerekluta ng mga informer, laluna sa mga driver ng habal-habal.
  • Masugid na taga giya sa mga operasyong militar na nagdudulot ng takot sa mamamayan.
  • Protektor ng kanyang pamangkin na si Coycoy Lalaguna na lider sa pagnanakaw ng mga motorksiklo at tricycle sa syudad ng Masbate at iba pang bayan.
  • Protektor ng talamak na bentahan ng shabu sa kanyang baryo at bayan ng Mobo.
  • Protektor ng gang sa kanyang baryo.
  • Nagkakanlong ng mga holdaper na nanghoholdap sa kahabaang kalsada sa Mobo.
  • Kasapi ng isang organisadong armadong grupo na ang mga kasapi ay pawang mga miembro ng PNP at AFP.

Expand and strengthen the protest movement against Aquino's corruption


Editorial
ANG BAYAN, 
7 September 2013

The huge August 26 demonstration at the Luneta Park in Manila and various other places here and abroad was an indicator of the Filipino people's widespread anger at the pork barrel system. Through this protest, the people demonstrated their wrath at the bureaucratic plunder of public funds and their use by the ruling Aquino regime to dominate reactionary politics.

The pork barrel issue has further laid bare the ruling classes' greed and underscored their deliberate refusal to heed the people's grievances and their apathy at the glaring gap between their affluence and the hard, deprived and wretched lives of the toiling masses.

[VIDEO] Palawakin at palakasin ang protesta kontra sa korapsyon ni Aquino


ANG BAYAN Video
7 Sept 2013

Ang malaking demonstrasyon noong Agosto 26 sa Luneta Park sa Maynila at sa iba’t ibang lugar sa loob at labas ng bansa ay tanda ng malawak na galit ng sambayanang Pilipino laban sa sistemang pork barrel. Ipinamalas dito ng mamamayan ang kanilang ngitngit laban sa burukratikong pagnanakaw ng pondong publiko at sa paggamit dito ng naghaharing rehimeng Aquino para pagharian ang reaksyunaryong pulitika.

Ang usapin ng pork barrel ay lalong naglantad sa kasakiman ng mga naghaharing uri. Itinatampok nito ang kanilang pagbibingi-bingihan sa daing ng mamamayan at ang matingkad na pagkakaiba ng kanilang karangyaan sa hirap, salat at miserableng pamumuhay ng masang anakpawis.

http://youtu.be/6O_Sn1DlByU