Fr. Salas on Yolanda (with Pilipino subtitles)


Pahayag ng Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front of the Philippines sa ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio
Isulong ang rebolusyon ni Bonifacio!
Manggagawa, lumahok sa armadong pakikibaka!


RCTU-NDFP
Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front of the Philippines
30 Nobyembre 2013


Armadong rebolusyon ang sagot sa pang-aapi’t pagsasamantala ng mga dayuhang kapangyarihan at mga opisyal na papet nila. Ito ang kailangan para kamtin ang pambansang kalayaan at demokrasya. Iyan ang pinatunayan ng himagsikan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan.

Makalipas ang ilang daang taon, lalong tumindi ang pang-aapi’t pagsasamantala sa mga manggagawa at sambayanang Pilipino. Hindi pa rin nakakamit ng mga Pilipino ang mithiing kalayaan at demokrasya ni Bonifacio.

Ngayong taon, sa paggunita natin sa ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ng bayani ng uring anakpawis, hamon sa mga manggagawa at sambayanan na ipagpatuloy at ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyong isinulong ni Bonifacio.

Pahayag ng Prosekusyon sa Hukumang Hayag para sa Pilipinas
Inaakusahan ng sambayanang Pilipino si Presidente Aquino ng kriminal na pagpapabaya

Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
23 Nobyembre 2013

Translation: The Filipino People Accuse President Aquino of Criminal Negligence

Nicolai Church, Utrecht, Netherlands

Inakusahan ng milyun-milyong mamamayang Pilipino, ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, mangingisda, mga pambansang minorya at iba pang sektor si Presidente Benigno Aquino III ng kriminal na pagpapabaya kung saan libu-libong buhay ang nawala, milyun-milyon ang nagdusa, ilampung libo ang nasugatan  at ilampung libo pa ang nawawala at nawasak ang mga tahanan at mga gusaling pangkomunidad nang hagupitn ang Superbagyong Haiyan ang malawak na bahagi ng mga prubinsya ng Pilipinas noong 8 Nobyembre.

Bigong ilikas ni Presidente Aquino ang daan-daan libong mamamayan mula sa mga munisipalidad na nasa baybaying-dagat, kahit naglabas na ng babala na kailangang-kailangan na ang ebakwasyon. Sa babalang inilabas ng Manila Observatory bago pa man tumama ang Bagyong Haiyan, sinabi nitong “Maaaring kailanganin ang malawakang ebakwasyon nang hanggang 8 – 16 km sa mga eryang residensyal na nasa mabababang lugar sa tabing-dagat.” Nagresulta sa pagkawala ng libu-libong buhay ang pagkabigo ni Aquino na isagawa ang kagyat kinakailangang malawakang ebakwasyon. Taliwas dito, nagawang ilikas ng Vietnam ang 600,000 katao sa loob ng dalawang araw bago pa tumama sa lupa ang bagyong Haiyan sa Vietnam.

VIDEO: Ang Bayan, 21 Nov 2013Watch on youtube: http://youtu.be/1krCi5dwl0s

ANG BAYAN, 21 November 2013

Indict Aquino for criminal negligence and demand justice


It is just for the Filipino people, especially the millions of victims of the recent disaster to rise up in protest and indict Benigno Aquino III for his criminal negligence which brought death to more than 4,000 people and caused injuries to tens of thousands on November 8 as supertyphoon Yolanda barreled through the Philippines and wrought widespread devastation. The Filipino people demand justice.

They must take the Aquino regime to task for its failure to effect the rapid evacuation of… More

Pusakal na Aset ng 3IB, Pinarusahan ng NPA sa Carranglan

Ka Alexander Guerrero
Pamprobinsyang Pamatnugutan sa Operasyon, BHB-Nueva Ecija
26 November 2013

Pinarusahan ng mga partisano ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) - Nueva Ecija ang isang kilalang impostor at lokal na pwersa sa paniktik ng kaaway sa Sitio Sabado Night, Barangay Piut, Carranglan noong gabi ng November 24, 2013.

Ginawaran ng parusang kamatayan si Lando Sismundo, 42, dahil sa aktibong pagpapagamit nito sa 3rd Infantry Battalion Philippine Army, mga pulis, at ahente sa paniktik ng rehimeng Aquino. Kabilang siya sa ilang elementong nagtaksil sa rebolusyonaryong kilusan dito sa Nueva Ecija na tinipon, sinanay at binabayaran ng mga pasistang kaaway sa ilalim ng Oplan Bayanihan sa pagsasagawa ng mga sikolohikal at kriminal na operasyon tulad ng pagpapanggap, pananakot, pangongotong, pagpatay, at iba pang maruruming gawain na iniuutos sa kanila.

Tumulong sa pagbigay ayuda at sa muling pagtayo ng mga sinalanta ng Yolanda, isuspendi ang mga taktikal na opensiba ng BHB habang iginigiit sa rehimeng Aquino ang tungkulin nitong tulungan ang mga nasalanta

Concha Araneta
NDFP Panay Regional Chapter
November 12, 2013

Translation: Magtubong sa pag‐alibyo kag pagtindog liwat sang nahalitan sang Yolanda suspendihon ang mga taktikal nga opensiba sang BHB samtang idemanda sa rehimen Aquino ang katungdanan sa pag‐ayuda sang nahalitan

Noong nakaraang Nobyembre 8, 2013 hinambalos ng pinakamatinding bagyo sa mundo ang sentral na bahagi ng Pilipinas laluna sa Kabisayaan, at nagdulot ng walang katulad na pinsala't kamatayan sa mga lugar na ito. Bagamat pumapangalawa lamang ang pinsalang tinamo ng isla ng Panay, na sa pinakahuling lista ay mahigit isang milyong katao ang apektado pero malamang kalahati ng taga-Panay na may populasyong 4.5 milyon ang tinamaan. Daan-daan ang namatay at libu-libo ang nasugatan.

Halos isang milyong kabahayan ang nawasak. Ilampung libong istrukturang pampubliko naman tulad ng mga eskwelahan, ospital, mga gym at barangay hall, palengke at tiyangge ang nasira kaya hindi na rin ito magamit para magbigay sa mamamayan ng serbisyong panlipunan at pangangailangang pangkagipitan. Karamihan sa mga linya ng komunikasyon (cellphone at telepono, radyo, internet) ang nasira kaya hindi makauugnay ang mamamayan sa kada isa at makahatid ng ayuda, pakikiramay sa panahon ng kalamidad at kawalan.

NDFP-EV slams Aquino regime's refusal of reciprocal ceasefire:
“We may be enemies of the state, but we are the friends of the people”

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas
National Democratic Front of the Philippines - Eastern Visayas
November 28, 2013

The National Democratic Front of the Philippines in Eastern Visayas denounces the Aquino government as utterly despicable for refusing to reciprocate the revolutionary movement's ceasefire in areas affected by Typhoon Yolanda (international name: Haiyan). The revolutionary movement in the region has declared a unilateral ceasefire up to mid-January 2014. The Aquino government's regional military commander, Maj. Gen. Jet Velarmino, is particularly reprehensible for saying, "We did not make a declaration of ceasefire even after the typhoon. They are enemies of the state."

We may be enemies of the state, but we are the friends of the people, their interests come first. On the other hand, what else can we call the Aquino government and its military, except as enemies of the people for refusing a ceasefire that would facilitate aid to the Typhoon Yolanda victims?

Prosecution Statement at the Open Source Tribunal on the Philippines:
The Filipino People Accuse President Aquino of Criminal Negligence

Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
November 23, 2013

Nicolai Church, Utrecht, Netherlands

The Filipino people in their millions, the workers, peasants, urban poor, fisherfolk, indigenous people and other sectors, accuse President Benigno Aquino III of criminal negligence, whereby thousands of lives were lost, millions suffered, tens of thousands injured and more tens of thousands missing, and homes and community buildings were destroyed when Supertyphoon Haiyan struck a wide swathe of Philippine provinces on 8 November.

President Aquino failed to evacuate hundreds of thousands in coastal towns, even when warnings were issued declaring that emergency evacuation was urgently needed. The Manila Observatory issued the warning before typhoon Haiyan struck, that “Massive evacuation of residential areas on low ground within 8 to 16 kilometers of the shoreline may be required.” Aquino’s failure to carry out urgently needed mass evacuation has resulted in the loss of thousands of lives. In contrast, Vietnam was able to evacuate 600,000 people in two days just before Haiyan made its landfall in Vietnam.

The People's Struggle for Justice

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines

Nicolai Church, Utrecht, Netherlands
23 November 2013


    We are grateful to the tribunal for giving due course
    To the people’s charges and demands,
    For heeding the people’s cry for justice
    Against the crimes that comprise the social disaster
    Aggravating the devastation by super typhoon Haiyan.

VIDEO: NDFP-EV denounces Aquino government’s inutility in aiding calamity victims, calls for speedy humanitarian assistanceThe National Democratic Front of the Philippines in Eastern Visayas commiserates with the millions of people who suffered losses of lives and properties in the region and elsewhere in the country due to Typhoon Yolanda (Haiyan) last November 8. We condemn the gross incompetence and unreadiness of the Aquino government even though weather forecasts had already warned days in advance of the category 4 superstorm and the expected massive flooding from the storm surge. The Aquino government only made token announcements and evacuations, did not stock food and water, and did not prepare emergency services. Rather than passing the buck to the local government, it should have been the responsibility of the national governmment to ensure the safety and well-being of the people because of the scale and scope of the calamity. ... MORE

Watch on youtube. http://youtu.be/Yyhp-K8T7tw

Tuligsain ang rehimeng Aquino sa walang lubay na opensiba sa harap ng sakuna at deklarasyon ng tigil-putukan--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 26, 2013Tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa paglulunsad ng walang lubay na armadong opensiba at brutal na mga kampanya ng panunupil sa Eastern Visayas, Panay at Negros na tahasang pag-upasala sa malawak na masa at ganap na pagbalewala sa kanilang kahilingan para sa isang pansamantalang pagtigil ng armadong labanan upang makapagbigay ng lubos na pansin sa gawaing _relief_ at rehabilitasyon.

"Pataksil na sinasamantala ng rehimeng Aquino at ng armadong pwersa nito ang deklarasyon ng tigil-putukan ng PKP upang makapaglunsad ng walang lubay na opensibong operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan at sa masang magsasaka sa mga rebolusyonaryong lugar," anang PKP. Noong nakaraang dalawang araw, inianunsyo ng Komite Sentral ng PKP ang isang isang-buwang pagpapalawig sa deklarasyon ng tigil-putukang inilabas para sa mga kumand ng BHB sa Eastern Visayas, Central Visayas, mga isla ng Panay at Negros. Ang pinalawig na panahon ng tigil-putukan ay naglalayong mahayaan ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa na makapagkonsentra sa kagyat na tungkulin ng rehabilitasyon at paggigiit ng pang-ekonomyang karapatan ng mamamayan sa harap ng sakuna.

KAMPO... photo album at the PRWC

Kampo

Ligpit_gamit

Always ready to face challenges… The revolutionary stand of Red forces in Negros has become firmed and determined to exploit the favorable situation to fulfill the essential requisites in strengthening the revolutionary forces and contribute to the advance of the armed struggle to strategic stalemate, in a just and protracted peoples war and until the victory of the democratic revolution of the people for national freedom and democracy. More...

Denounce the Aquino regime's relentless offensives amid disaster, ceasefire declaration--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 26, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounces the Aquino regime and its armed forces for waging relentless armed offensives and brutal campaigns of suppression in Eastern Visayas, Panay and Negros in outright contempt of the broad masses and in complete disregard for their demand for a temporary cessation of armed hostilities in order to give full attention to relief and rehabilitation work.

"The Aquino regime and its armed forces are treacherously taking advantage of the ceasefire declaration of the CPP in order to wage relentless offensive operations against the New People's Army and the peasant masses in the revolutionary areas," said the CPP. Two days ago, the Central Committee of the CPP announced a one-month extension of the ceasefire declaration issued to the NPA commands in Eastern Visayas, Central Visayas, Panay and Negros islands. The extended ceasefire period aim to allow all revolutionary forces to concentrate on the urgent task of rehabilitation and asserting the people's economic rights amidst the disaster.

Lektura sa New World Academy, Utrecht, The Netherlands:
Ang pambansang demokratikong pakikibaka at ang paglilitis ng bayan sa imperyalismong US at mga papet nito

Prof. Jose Maria Sison
Punong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 15, 2013

Translation:National democratic struggle and the people's trial of US imperialism and its puppets


Mga kapwa ko artista at mga Kaibigan,

Magandang hapon! Maraming salamat, Maria Hlavajova ng Basis voor Actuele Kunst sa maalab na pagsalubong at kay Jonas Staal ng New World Academy para sa introduksyon sa programa.

Ang gawain ko ngayon ay magsalita hinggil sa pambansang demokratikong pakikibaka at ang paglilitis ng bayan sa imperyalismong US at sa mga papet nito sa Pilipinas. May kaugnayan ito sa titulo ng sesyon ngayon na, Tungo sa Kulturang Bayan, na nakasentro sa kritikal na papel ng sining at mga artista sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Ikinalulugod ko na si Luis Jalandoni ng National Democratic Front of the Philippines ay tututok sa tunggalian sa pagitan ng imperyalislismong kultural at kulturang bayan.

Ilalarawan ko ang mga aspetong pulitikal, sosyo-ekonomiko at kultural ng pambansang demokratikong pakikibaka. Kaya, magbibigay ako ng malawak na konteksto sa tunggalian ng imperyalismo sa kultura at kulturang bayan at sa mas direktang pagtalakay ng iba pang tagapagsalita hinggil sa sining at mga ispesipikong anyo ng sining, tulad ng musika, grapiko, imahe (effigy) at ang "paglilitis ng bayan" bilang panteatrong modelo, na may kaugnayan sa pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas.

Unite with the people in facing the devastation of Typhoon Yolanda, carry out the temporary and unilateral ceasefire for two months

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas
NDFP-Eastern Visayas
November 25, 2013

Eastern Visayas as well other nearby regions only recently suffered an unparalleled calamity. Typhoon Yolanda, which was estimated to have wind speeds of more than 300 km. per hour, lashed the entire length of the region  for 3-4 hours and caused a 5-meter storm surge that inundated coastas areas. This resulted in thousands of dead, injured and missing, and hundreds of thousands of demolished houses; destruction of important infrastructure for energy, transportation and communication and other public structures; damage to agriculture and the economy in general; mass evacuation of families; and other damage. In the more than two weeks since the storm, the Aquino government has not fully arrived at an accurate picture of the destruction because it has focused only on the urban centers, while remaining ignorant about the situation in the vaster and more numerous towns. Even foreign observers note there is no organized and systematic government response to the calamity.

Pagpapalawig ng tigil-putukan sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
23 Nobyembre 2013

Translation: Extension of ceasefire in Yolanda-devasted areas

Iniaanunsyo ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang isang buwang pagpapalawig ng naunang deklarasyon ng tigil-putukan na inilabas para sa mga kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sa mga yunit ng milisyang bayan na kumikilos sa mga lugar na sinalanta ng superbagyong Yolanda noong Nobyembre 8 (Haiyan ang internasyunal na pangalan). Ang deklarasyon ng tigil-putukan na nag-umpisa noong Nobyembre 8, 2013, ay orihinal na nakatakdang matapos sa 11:59 n.g. ng 24 Nobyembre ay may bisa hanggang 11:59 ng 24 Disyembre.

Sinasaklaw ng deklarasyon ng tigil-putukang ito ang sumusunod na mga panrehiyong kumand ng BHB:

Indict Aquino for criminal negligence and demand justice


Editorial
Ang Bayan

It is just for the Filipino people, especially the millions of victims of the recent disaster to rise up in protest and indict Benigno Aquino III for his criminal negligence which brought death to more than 4,000 people and caused injuries to tens of thousands on November 8 as supertyphoon Yolanda barreled through the Philippines and wrought widespread devastation. The Filipino people demand justice.

They must take the Aquino regime to task for its failure to effect the rapid evacuation of hundreds of thousands of people living along coastal areas, near riverbanks and at the foot of mountains who were in danger from floods or storm surges. This, despite warnings from weather forecasters that a massive evacuation was needed up to 8 to 16 kilometers inland in areas along the supertyphoon's path.