CPP denounces oil price increases, unsubstantial rollback amid steep fall in crude oil prices

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 31, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the big oil companies for raising anew the prices of local petroleum products and their failure to roll back prices substantially to reflect the large drop in the international prices of crude oil.

Yesterday, big oil companies increased gasoline prices by P0.30 per liter and kerosene by P0.10.
Chart of rate of change of prices of gasoline, diesel and Dubai crude

Labanan ang malalalang patakaran ni Aquino sa huling taon ng kanyang panunungkulan

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 30, 2014


Translation: Struggle against Aquino’s worsening policies during its last year in office

Lalo pang lalala sa korapsyon ang rehimeng Aquino at magpatutupad ng pinakamalalang mga patakaran nito sa susunod na taon habang nag-iipon ito ng pondo para sa eleksyon, tinitiyak ang pagtalima sa kontrata sa mga kaalyadong malalaking kumprador at mga katuwang na dayuhang kapitalista, nagsisilbing lalo sa pangangailangan ng militar ng US sa bansa at pinakakawalan ang mga desperadong hakbang ng panunupil upang pigilan ang paglago ng rebolusyonaryong kilusan.

Nais bitagin nang maaga ng naghaharing reaksyunaryong sistema ang mamamayan sa sarswelang eleksyong 2016. Gayunpaman, magiging abala ang masang anakpawis ng mga manggagawa, magsasaka, mala-proletaryado at mababang kitang mga empleyado at propesyunal sa pakikibaka para ipagtanggol at isulong ang kanilang kagalingan sa harap ng lumalalang sosyo-ekonomikong kalagayan.

Struggle against Aquino's worsening policies during its last year in office

Communist Party of the Philippines
December 30, 2014

The Aquino regime is set to become ever more corrupt and implement its worst policies ever in the coming year as it prepares to fill-up its election warchest, ensure compliance with contracts with allied big compradors and partner foreign capitalists, serve more the needs of the US military in the country and unleash desperate acts of suppression to stymie the growth of the revolutionary movement.

The ruling reactionary system seeks to draw the people early into the election carnival of 2016. However, the toiling masses of workers, peasants, semi-proletariat and low-income employees and professionals will have to be busy with waging struggles to defend and advance their welfare amid worsening socio-economic conditions.

Keep the revolutionary flame raging, achieve more victories

Anniversary Statement of the Communist Party of the Philippines--North Central Mindanao Region

Ka Norsen Manggubat
CPP North Central Mindanao Region
December 26, 2014

The entire revolutionary forces and the masses of North Central Mindanao Region is brimming with revolutionary fervour as we celebrate the 46th founding anniversary of the re-established Communist Party of the Philippines.

Most importantly let us offer this celebration to all revolutionary martyrs and heroes, including the seven Red fighters who offered their lives this year. We also salute all Party cadres and members, Red commanders and fighters, and all those who offered their time and lives fulfilling the demanding tasks of advancing the revolution.

Mibul-og ang rebolusyon sa Pilipinas taliwala sa pagsamot sa laygay nga krisis sa nagharing sistema

Communist Party of the Philippines 
December 26, 2014

Translation: The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens

Download PDF: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/archives/2014/original/20141226bi.pdf


Walay kinutuban ang atong kasaya sa pagsaulog sa ika-46 nga anibersaryo sa pagkatukod sa atong bantugan, magilakon ug minahal nga Partido Komunista sa Pilipinas, ang rebolusyonaryong proletaryong abanteng destakamento nga nanguna sa demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino batok sa imperyalismong US, pyudalismo ug burukrata kapitalismo.

Atong gipahalipayan ang tanang mga kauban sa mga kadaugan sa pagtukod sa Partido, sa Bagong Hukbong Bayan ug National Democratic Front, sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, tinuod nga reporma sa yuta ug pagtukod sa baseng masa sa kabanikanhan (mga organo sa politikanhong gahum ug mga organisasyong masa) ug sa pagpakusog sa kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Nagasulong ang rebolusyon sa Pilipinas sa tunga sang paglala sang nagapadayon nga krisis sang nagahari nga sistema

Communist Party of the Philippines
December 26, 2014


Translation: The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens


Download PDF: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/archives/2014/original/20141226hi.pdf


Wala sang kutod ang aton kasadya sa pagsaulog sang ika-46 nga anibersaryo sang pagtukod sang aton dungganon, bulawanon kag mahal nga Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), ang rebolusyonaryo nga proletaryong destakamento sang demokratikong rebolusyon sang pumuluyong Pilipino batuk sa imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Ginatamyaw naton ang ta-nan nga mga kaupod sa mga kadalag-an sa pagtukod sang Partido, sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) kag National Democratic Front (NDF) sa pagpasulong sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, tunay nga reporma sa duta kag pagtukod sang baseng masa sa kaumhan (mga organo sang gahum pangpulitika kag mga organisasyong masa) kag sa pagpaigting sang kahublagang masa lunsay sa kasyudaran kag kaumhan.

Apat ang patay at pito pa ang sugatan sa mga sundalo ng Bravo Company ng 29th IB

Omar Ibarra
New People's Army, Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command (WANAS)
Disyembre 23, 2014

Translation: Upat ang patay ug lain pang pito ang samaron sa mga sundalo sa Bravo Company sa 29th IB
 

Apat ang patay at pito pa ang sugatan sa mga sundalo ng Bravo Company ng 29th IB nang pasabugan sila ng command-detonated explosive ng isang tim ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command noong Disyembre 22 alas-8 ng umaga sa Rizal, Buenavista, Agusan del Norte.


Sakay ng isang siksbay, nagmula sa command post ng Bravo Company sa Barangay Rizal ang isang platun ng mga tropa para rumelyebo sa kanilang tropa na nananatiling nakapondo sa Sityo Bangkaling, Nongnong, Butuan City. Hindi na nakaganti ng putok ang mga nakasakay sa siksbay dahil sa impact ng pagsabog ng eksplosibo.

Pag-alabin pa ang rebolusyon, kamtin ang dagdag na mga tagumpay!

Pahayag sa anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas--North Central Mindanao Region

Ka Norsen Manggubat
Partido Komunista ng Pilipinas--North Central Mindanao Region
Disyembre 26, 2014

Translation: Ipadilaab pa ang rebolusyon, kab-uton ang dugang mga kadaugan

Buong sigla at init na ipinagdiriwang ngayon ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng North Central Mindanao Region ang ika-46 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Higit sa lahat, iukol natin ang ating pagdadalamhati sa lahat ng mga rebolusyonaryong martir at bayani, kabilang ang pitong Pulang mandirigmang nag-alay ng kanilang buhay ngayong taon.

Panagutin ang pasistang 402nd Brigade sa pagpatay kay Brgy. Kapitan Nicasio "Angis" Precioso Sr.! Ilantad ang paglabag ng AFP sa kanilang SOMO

Omar Ibarra
NPA--Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command
Disyembre 22, 2014

Translation: Papanubagon ang pasistang 402nd Brigade sa pagpatay kang Brgy. Kapitan Nicasio “ANGIS” Precioso, Sr! Ibutyag ang kalapasan sa AFP sa ilang SOMO

Pananagutin ng Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command ang mga kriminal na  reaksyunaryong tropa sa ilalim ni Col. Roland Dumawa ng 26th IB at ng 402nd Brigade sa pagbaril at pagpatay kay Barangay Kapitan Nicasio "Angis" Precioso Sr. ng Balit, San Luis, Agusan del Sur kasabay mismo ng kanilang tigil-putukan. Disyembre 22, pasado alas-8 ng umaga, tatlong araw bago mag-Pasko nang patayin si Kapitan Angis sa Km. 2, Nuevo Trabajo, San Luis, Agusan del Sur. Dadalo sana siya sa Municipal Peace and Order Council Meeting (MPOC) noong araw na iyon para talakayin ang panggigipit ng mga yunit ng COPD sa mga baryo ng San Luis.

Upat ang patay ug lain pang pito ang samaron sa mga sundalo sa Bravo Company sa 29th IB

Omar Ibarra
New People’s Army, Western Agusan Norte – Agusan Sur Subregional Command (WANAS)
North Central Mindanao Region (NCMR)
Disyembre 23, 2014

Upat ang patay ug lain pang pito ang samaron sa mga sundalo sa Bravo Company sa 29th IB  dihang gipabuthan sa command detonated explosive sa usa ka tim sa New People’s Army ilalum sa Western Agusan Norte – Agusan Sur Sub-Regional Command niadtong Disyembre 22 sa alas 8:00 sa buntag sa Rizal, Buenavista, Agusan del Norte.

Gikan sa command post sa Bravo Company sa Barangay Rizal ang usa ka platun nga tropa padulong sa pagrelyibo sa ilang tropa nga nagpabiling nagpundo sa Sitio Bangkaling, Nongnong, Butuan City sakay sa usa ka six by six truck. Wala na nakabalos pa pagpabuto ang mga nagsakay sa 6 x 6 tungod sa impact sa buto sa eksplosibo. 

Photo album: CPP 46th Anniversary in Marihatag, Surigao del Sur
Despite the heavy rains, distance and attempts of of the scout rangers of the AFP to prevent the people from attending, more than 15,000 people attended the Peace Consultation and Celebration of the 46th anniversary of the CPP in Marihatag, Surigao del Sur last December 26, 2014.

Ipadilaab pa ang rebolusyon, kab-uton ang dugang mga kadaugan


Ka. Norsen Manggubat
CPP - North Central Mindanao Region
December 26, 2014

Anniversary Statement Communist Party of the Philippines North Central Mindanao RegionSa tumang kadasig ug kamainitong ginasaulog karon sa tanang rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa North Central Mindanao Region ang ika-46 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas.

Ipahinungod nato labaw sa tanan ang atong pagmaya ngadto sa tanang mga rebolusyonaryong martir ug bayani, lakip na sa pito ka Pulang manggugubat nga naghalad sa ilang kinabuhi karong tuiga.

Ginasaludohan sab nato ang tanang mga kadre ug mga membro sa Partido, Pulang kumander ug manggugubat, ug tanang naghalad sa ilang panahon ug kinabuhi sa pagpatuman sa mga bug-at nga tahas sa pagpaasdang sa rebolusyon.

Comval Jail Warden is being investigated for negligence, illegal drugs trade in jail

Ka Aris Francisco
NPA- Comval-North Davao South Agusan Sub-regional Command
December 26, 2014

The Comval-North Davao South Agusan Subregional Command-New People’s Army has in its custody Jose Mervin Coquilla, the provincial jail warden of Compostela Valley Provincial Rehabilitation Center of the Government of the Philippines (GPH) since December 23 when he was arrested outside his house at 7:45 pm in Panabo City.

Coquilla was taken into custody by the NPA in order to subject him to an investigation to determine his individual culpability with respect to the complaints lodged against him before the People's Democratic Government by jail inmates and their families.

Taktikal nga Opensiba sa Rizal, Buenavista, Agusan del Norte

Omar Ibarra
NPA - WANAS
Disyembre 23, 2014

Upat ang patay ug lain pang pito ang samaron sa mga sundalo sa Bravo Company sa 29th IB dihang gipabuthan sa command detonated explosive sa usa ka tim sa New People’s Army ilalum sa Western Agusan Norte – Agusan Sur Sub-Regional Command niadtong Disyembre 22 sa alas 8:00 sa buntag sa Rizal, Buenavista, Agusan del Norte.

Gikan sa command post sa Bravo Company sa Barangay Rizal ang usa ka platun nga tropa padulong sa pagrelyibo sa ilang tropa nga nagpabiling nagpundo sa Sitio Bangkaling, Nongnong, Butuan City sakay sa usa ka six by six truck.  Wala na nakabalos pa pagpabuto ang mga nagsakay sa 6 x 6 tungod sa impact sa buto sa eksplosibo.  Nakalabay ang lima ka minutos ayha nakaabot ang laing tropa nila aron pag-rescue.  Ang mga sundalo nga kintahay nag-rescue, nagpataka pagpamusil punting bisan asa nga nakaigo sa usa ka batan-on nga naglampas sa pilapil sa ilang basakan. Gawas sa boto sa eksplosibo, wala nay laing boto nga naggikan sa tampi sa mga NPA. Busa, klaro nga bunga lang sa hunahuna sa mga sundalo sa 29th IB ang ilang estorya sa 10-ka minuto nga sinukliay og bala.

Ganap na Biguin ang Oplan Bayanihan, Pamunuan ang Kilusansa Pagbangon at Mag-ambag sa Pag-abanse ng Rebolusyon sa Isla ng Panay

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command, NPA-Central Panay
December 26, 2014

Ang organisasyon ng PKP, BHB at baseng masa nito sa Central Panay ay nakikiisa sa organisasyon ng PKP sa buong bansa sa pagdiwang ng ika-46 na anibersaryo nito ngayong Disyembre 26, 2014.  Sumasaludo at ibinibigay nito ang pinakamataas na pagpupugay sa mga rebolusyonaryong martir na nag-alay ng kanilang buhay para sa pag-abanse ng rebolusyon.

Sa pamumuno ng Partido sa Central Panay,  nag-ani ng malalaking tagumpay ang rebolusyonaryong kilusan sa larangan ngayong taon.

The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens

The tide of revolution rises in the Philippines as the chronic crisis of the ruling system worsens

Central Committee
Communist Party of the Philippines

December 26, 2014

With boundless joy, we celebrate the 46th founding anniversary of our great and glorious beloved Communist Party of the Philippines, the proletarian revolutionary vanguard of the Filipino people's democratic revolution against US imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism.

We congratulate all our comrades for winning victories in building the Party, the New People's Army and the National Democratic Front; in carrying out the revolutionary armed struggle, genuine land reform and building the rural mass base (organs of political power and mass organizations) and in intensifying the mass movement in both urban and rural areas.

Dumadaluyong ang rebolusyon sa Pilipinas sa gitna ng paglala ng pamalagiang krisis ng naghaharing sistema

Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 26, 2014

Walang-hangganan ang ating saya sa pagdiriwang ng ika-46 na anibersaryo ng pagkakatatag ng ating dakila, maningning at mahal na Partido Komunista ng Pilipinas, ang rebolusyonaryong proletaryong taliba ng demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino laban sa imperyalismong US, pyudalismo at burukrata kapitalismo.

Binabati natin ang lahat ng ating mga kasama sa mga tagumpay sa pagbubuo ng Partido, ng Bagong Hukbong Bayan at National Democratic Front, sa pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, tunay na reporma sa lupa at pagtatatag ng baseng masa sa kanayunan (mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa) at sa pagpapaigting ng kilusang masa kapwa sa kalunsuran at kanayunan.

Ang Bayan Video: Resist the US’ overweening arrogance under the VFA

Video
Ang Bayan
December 24, 2014The Communist Party of the Philippines and the entire Filipino people condemn in the strongest possible terms the Aquino regime’s contemptuous puppetry in the case of the Jennifer Laude killing.

The Aquino government immediately buckled in the face of the US’ outright denial of its “request” to cede to Philippine authorities custody over US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, who has been accused of killing Laude. The Department of Foreign Affairs (DFA) very meekly accepted the US embassy’s response regarding Pemberton. Worse, it even served as a US apologist in saying that the rejection was well within the rights of the US under the Visiting Forces Agreement (VFA) and that it would not appeal the decision.

Paslawon ang todo-atake sang armadong pwersa sang rehimen US-Aquino kag arangkahon ang kahublagan masa sa pagpatalsik sang rehimen

Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Rehiyon-Panay Para sa okasyon sang ika-46 nga Anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Disyembre 26, 2014

Concha Araneta
Partido Komunista sang Pilipinas
Komiteng Rehiyunal - Panay
Disyembre 26, 2014

Ginasaulog sang Partido Komunista sang Pilipinas ang iya ika-46 nga anibersaryo sa kahimtangan nga nagadesperar ang rehimen sa pagpanguyapot sa poder. Mas nag-athag ini sang ginsikway ang rehimen sang mga 62% sang pumuluyo sang gin-ambisyon ni Aquino nga magpalawig sang iya termino. Ang labi nga pag-arangka sang rehimen sang armado nga kusog sa pagsweto sang nagaaliwasa nga pumuluyo palatandaan pa gid sang pagkahamulag sini sa kadam-an. Sa kada pagdungka sang Pinoy o mga tinawo sini sa Panay ginaputakte ini sang nagapakamalaut sa ila pagginahom.

Sa tunga sang nagamakot nga atake sang armado nga kaaway kag kontra-kampanya sang NPA, padayon ang malaparan kag dalagkuan nga kampanya sa pagtabang kag pagpabangon sang pila ka milyon nga nahalitan nga pumuluyo sang Bagyo Yolanda sa Panay. Ang panawagan sang Partido nakapamuno ukon nakaimpluwensya sang pinakamalapad nga alyansa sang organisasyon sang pumuluyo, mga nahanunga nga sektor, sang mga insytitusyon pareho sang mga simbahan, pila ka LGU, mga negosyante, mga professional, pamatan-on, kag kapin sang malapad nga mangunguma kag mamumugon. Nakatubong man ang madamo nga pilantropo, mga institusyon sa sulod kag sa gwa sang pungsod sa paghatag sang resorsa.

NDF-ST members hold lightning rally; hail 46 years of revolutionary armed struggle led by CPP-NPA

National Democratic Front of the Philippines - Souther Tagalog
December 23, 2014

In celebration of the forthcoming 46th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines (CPP), around 50 members of NDF-ST held a lightning rally in San Pablo City, Laguna to hail the people’s victories in waging revolutionary armed struggle for 46 years.

“The NDF-ST expresses its highest salute to the CPP for leading the Filipino masses and revolutionary forces in advancing the fight for national liberation and democracy. Likewise, it is also fitting to give our highest accolade to all heroes and martyrs of the national democratic revolution and Red Fighters who have unselfishly offered their lives for the people and the revolution,” said Patnubay de Guia, Spokesperson of NDF-ST.

Papanubagon ang pasistang 402nd Brigade sa pagpatay kang Brgy. Kapitan Nicasio “ANGIS” Precioso, Sr!
Ibutyag ang kalapasan sa AFP sa ilang SOMO

Omar Ibarra
New People’s Army, Western Agusan Norte – Agusan Sur Subregional Command (WANAS)
Disyembre 23, 2014

Papanubagon sa  Western Agusan Norte – Agusan Sur sub-regional command ang kriminal nga mga reaksyonaryong tropa ubos ni Col. Dumawa sa 26th IB ug sa 402nd Brigade sa pagpusil-patay kang Barangay Kapitan Nicasio “Angis” Precioso Sr sa Balit, San Luis, Agusan del Sur atol mismo sa yugto sa ilang ceasefire. Disyembre 22 sa alas-8:00 pasado sa buntag, 3 ka adlaw sa dili pa ang Pasko, sa dihang ilang gipatay si Kapitan Angis didto sa Km. 2, Nuevo Trabajo, San Luis, Agusan del Sur.  Magtambong unta siya sa Municipal Peace and Order Council Meeting (MPOC) niadtong adlawa aron hisgutan ang pagpanghasi sa mga yunit sa COPD sa mga baryo sa San Luis.

Si Kapitan Angis lig-ong mibarug sa tingog sa katawhan sa iyang barangay nga kusganong misupak sa pagpundo sa tropa sa 26th IB sa ilang barangay. Daghan na ang dautan nilang kasinatian sa miagi niining RSOT o COPD na karon sama sa pag-unay og pinatyanay sa mga tropa sa AFP gamit ang granada diha mismo taliwala sa barangay niadtong 2005, paglabay sa granada sa balay sa kanhing kapitan Aber Precioso niadtong 2007, pagpasurender sa mga lumulupyo kay NPA kuno, pagpatay kang Datu Mansubaybay Badbaran niadtong 2009, ug dili maihap nga mga kaso sa ilegal nga mga imbestigasyon, pagpangrekisa, ug uban pa.

Dapat pa ngang ibaba ang pasahe sa MRT/LRT sa halip na itaas--PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 22, 2014

Translation: MRT/LRT fare rates should be rolled back, not raised--CPP


Inilalabas ang PKP ang sumusunod na pahayag hinggil sa plano ng rehimeng Aquino na magpataw ng 50-85% pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT:

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa plano nitong itaas ang pasahe sa MRT at LRT nang hanggang 80%. Ang planong pagtataas ng pasahe sa tren ay dagdag na pasanin ng milyun-milyong gumagamit ng sistema ng tren, na karamihan ay mga manggagawang mababa ang kita, mga estudyante at maliliit na propesyunal at mga ordinaryong empleyado.

AFP defies own SOMO with continued troops deployment, hamletting in Southern Mindanao

Simon Santiago
Political Director, NPA Southern Mindanao Regional Command
December 22, 2014

Reports from the field reveal the duplicity of the US Aquino regime’s one-month Suspension of Military Operations and Suspension and Police Operations. Prior to the start of its own supposed SOMO and SOPO on December 18 and up to this day, combat forces under the Eastern Mindanao Command-AFP continue to occupy and operate the following towns and provinces in Southern Mindanao and boundary provinces:

Resist the US' overweening arrogance under the VFA


Resist the US’ overweening arrogance under the VFA20141221en The Communist Party of the Philippines and the entire Filipino people condemn in the strongest possible terms the Aquino regime’s contemptuous puppetry in the case of the Jennifer Laude killing.

The Aquino government immediately buckled in the face of the US’ outright denial of its “request” to cede to Philippine authorities custody over US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, who has been accused of killing Laude. The Department of Foreign Affairs (DFA) very meekly accepted the US…

MRT/LRT fare rates should be rolled back, not raised--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 22, 2014

The CPP issued the following statement on plans by the Aquino regime to impose a 50-85% hike in fare rates in the MRT and LRT metro rail system:

p(()). The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the Aquino regime for its plan to raise MRT and LRT fare rates by 80%. The planned metro rail fare hikes are an additional burden on the millions of commuters using the train system, who are mostly low-income workers, students and small professionals and ordinary employees.

Pahayag ng Pakikiisa sa Pagdiriwang ng ika-46 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas

Fortunato Magtanggol
RCTU - Southern Tagalog
21 Dec 2014

CPP 46th Anniversary Ang Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST), alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ay kaisa ng malawak na masang anakpawis sa pagdiriwang para sa ika-46 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM)!

Ang pagkakatatag ng PKP noong Disyembre 26, 1968 ay kapanganakan ng panibagong pag-asa para sa uring manggagawang Pilipino—iniluwal nito ang taliba ng rebolusyon na magsusulong ng pagpapalaya sa mga aping uri sa pamamagitan ng makatarungang digma.

Labanan ang pamamayagpag ng US sa ilalim ng VFA

Editoryal
Ang Bayan
Disyembre 21, 2014

Download PDF here

Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng buong sambayanang Pilipino ang kasuklam-suklam na pagpapakapapet ng rehimeng Aquino sa kaso ng pagpatay kay Jennifer Laude.

Tiklop-tuhod agad ang gubyernong Aquino sa agarang pagtanggi ng US sa "kahilingan" nitong ipasa na sa mga awtoridad ng Pilipinas ang kustodiya kay US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, ang akusado sa pagpatay kay Laude. Parang maamong tupang tinanggap na lamang ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang paabot ng embahada ng US hinggil kay Pemberton. Masahol pa, ang DFA pa ang nagsilbing tagapagtanggol ng US nang sabihin nito na ang pagtanggi ay "saklaw ng karapatan ng US" sa ilalim ng Visiting Forces Agreement (VFA) kaya hindi na nito iaapela ang desisyon.

Sa dili madugay buhian na ang tanang bihag sa gubat sa NPA sa Mindanao

Ka Oris
NDFP-Mindanao

Disyembre 20, 2014

Ang National Democratic Front-Mindanao nagpahayag sa iyang kaakohan nga sa dili madugay buhian na ang tanang bihag sa gubat (Prisoners of War o POW) sa Mindanao. Ang mga bihag sa gubat gilangkoban sa tulo (3) ka pulis ug usa (1) ka CAFGU sa Northeastern Mindanao Region gikan sa Malimono ug Alegria sa Surigao del Norte ug sa Bayugan; duha (2) ka membro sa Philippine Army sa 8th IB ug usa ka Cafgu sa 26th IB sa Northcentral Mindanao Region; ug duha (2) ka membro sa Phil. Army sa Southern Mindanao Region.

Ang maong mga POW buhian sa tagsa-tagsa nila ka mga Custodial Units sa Bagong Hukbong Bayan sa tulo ka rehiyon. Ang papeles  sa pagbuhi kanila gipirmahan sa National Executive Council National Democratic Front of the Philippines.

Bukas nga sulat para kay Boy Dulla kag sa iya pamilya sang Brgy. Camalandaan, Cauayan

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 19, 2014

Para sa imo Boy kag imo Pamilya,


Sa ngalan sg pagpakig-isa sa pumuluyo sa pagselebrar sg Paskwa kag sa pagpakig-abyan sg rebolusyonaryong kahublagan, kami nagapadangat sang amon mainit nga pagpanamyaw sa imo kag sa imo pamilya!

Bisan naulihi na, amon man ginapadangat ang a,om pagpakigbuylog sa kalisod kag kasubo sang pamailya ni Alfonso Dulla sa iya hinali nga kamatayon.

AFP SOMO padayon ginalapas sg Phil. Army, balibad lamang ang paglagas sa mga NPA nga nagsunog sg mga ekwipo sg IBC

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 18, 2014

Puno sg kabutigan kag pagpaniplang ang ginadeklarar sg US-Aquino nga rehimen kag sg mersenaryong Armed Forces of the Philippines (AFP) nga Suspension of Offensive Military Operations (SOMO). Paagi sini nga deklarasyon, ginatuga nila ang ilusyon sg kalinong.

Apang ang matuod, nagatuga ini sang mas agresibo nga military operations sa kabukiran nga nagatublag sa malinong kag matawhay nga pagpangabuhi sg masang mangunguma nga nagaselebrar sg Paskwa kag bag-ong tuig bisan saging, kamote kag kape lamang ang handa.

10 ka adlaw nga ceasefire ipatuman sa NPA-NCMR, pag-release sa 2 ka POW giandam

Allan Juanito
New People’s Army- North Central Mindanao Region
Disyembre 19, 2014

Hugot nga mosanong ang tanang kumand ug yunit sa New People’s Army sa North Central Mindanao Region sa nasudnong kamanduan sa Partido Komunista ng Pilipinas alang sa kaugalingong 10 ka adlaw nga ceasefire samtang magpabilin kining alerto ug aktibong modepensa sa kaugalingon bisan pa man gideklara sa gubyernong Aquino ang 33 ka adlaw nga unilateral Suspension of Offensive Military Operation (SOMO) ug Suspension of Offensive Police Operation (SOPO).  Samtang, ginaandam na sa custodial unit sa NPA ang pagbuhi sa duha ka prisoners of war nga nabihag sa Bukidnon.

Isip pakighiusa sa katawhang Pilipino sa pagsaulog sa pasko ug bag-ong tuig, lakip na sa pagbisita sa Santo Papa sa Simbahang Katoliko, walay unsa mang ilunsad nga opensibang operasyon ang tanang yunit gerilya sa NPA-NCMR ug milisyang bayan batok sa AFP-PNP ug mga grupong paramilitar karong Disyembre 24 hangtud 26, 2014, Disyembre 31 hangtud Enero 1, 2015 ug Enero 15 hangtud 19, 2015. Kahigayunan sab kini alang sa pagsaulog sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon sa ika-46 nga anibersaryo sa Partido Komunista karong Disyembre 26.

Mensahe ng RCTU sa ika-46 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
Ibagsak ang rehimeng US-Aquino! Itayo ang Gobyernong Bayan!

Revolutionary Council of Trade Unions
Disyembre 19, 2014
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas! Kami ay mga rebolusyonaryong manggagawa at mamamayan sa ilalim ng National Democratic Front of the Philippines. Ipinagdiriwang namin ang mga dakilang tagumpay ng Partido Komunista ng Pilipinas sa apatnapu’t anim na taong pamumuno nito sa rebolusyong Pilipino. 

Malagim ang kinabukasan ng mga manggagawa at sambayanan sa ilalim ng rehimen ni Noynoy Aquino! Kontra-manggagawa at kontra-maralita si Noynoy! Pinapatindi niya ang kahirapan at kagutuman natin. Binubundat niya sa labis-labis na tubo ang amo niyang imperyalistang Kano at mga gaya niyang malaking haciendero’t kapitalista!

Revolutionary workers hold rally, hail CPP’s 46th anniversary

Revolutionary Council of Trade Unions
December 19, 2014
Watch on youtube: http://youtu.be/z3MTFTOPgc4; Photos also available: http://www.philippinerevolution.net/statements/20141219_ibagsak-ang-rehimeng-us-aquino-itayo-ang-gobyernong-bayan

Hundreds of workers led by the Revolutionary Council of Trade Unions, together with other underground revolutionary organizations under the National Democratic Front of the Philippines, held a lightning rally in downtown Manila this morning to mark the 46th anniversary of the Communist Party of the Philippines.

Burning a US flag containing the pictures of US Pres. Barack Obama and Pres. Benigno Simeon Aquino III, the workers said 2014 marked a year of advances for the CPP because of the worsening socio-economic conditions of the workers and people resulting from the semi-colonial and semi-feudal system in the country and the global economic crisis.

Pagkustodiya ng US sa suspek sa pagpatay sa Subic, kinundena ng PKP, pagpapawalambisa sa VFA, iginiit

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 18, 2014

Translation: CPP condemns US custody of Subic killing suspect, demands VFA abrogation 

Inilabas ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sumusunod na pahayag na kumukondena sa pusisyon ng US kahapon na panatilihin ang kustodiya sa US Marine na si Joseph Scott Pemberton na inisyuhan ng mandamyento de aresto dahil sa pagpatay sa Pilipinang si Jennifer Laude noong Oktubre 11 sa Olongapo City:

Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagkundena sa gubyerno at militar ng US sa pagbasura sa hiling ng gubyerno ng Pilipinas na kunin ang kustodiya sa US Marine na si Joseph Scott Pemberton na kinasuhan ng pagpatay kay Jennifer Laude.

CPP condemns US custody of Subic killing suspect, demands VFA abrogation 

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

December 18, 2014
The Communist Party of the Philippines (CPP) issued the following statement condemning the US position yesterday to retain custody of its marine serviceman Joseph Scott Pemberton who has been issued a warrant of arrest over the killing of Filipina Jennifer Laude last October 11 in Olongapo City:

The CPP joins the Filipino people in condemning the US government and military for rejecting the Philippine government's request to have custody of US marine serviceman Joseph Scott Pemberton who has been indicted for the murder of Jennifer Laude.

The AFP’s COPD is part of the offensive operations against the revolutionary movement thus, a legitimate target of the tactical offensive of the NPA

Ka Oris
NDFP-Mindanao
17 December 2014

According to the spokesperson of the 4th ID PA, Benigno S. Aquino III has signed its unilateral ceasefire declaration through a Suspension of Offensive Military Operations, or SOMO, on the part of the AFP and a Suspension of Police Offensive Operations (SOPO) for the PNP, which will both commence midnight of 18 December 2014 and end midnight of 19 January 2015. The month-long SOMO and SOPO will, thus, take effect through Christmas until the New Year, including time covered by the Papal visit.

The 4th ID PA spokesperson added however that, within the duration of their own SOMO, the COPD (Community Organizing for Peace and Development), military operations to rescue the Prisoners of War (POW) and other similar operations shall remain in full play.

Deklarasyon ng tigil-putukan para sa tradisyunal na Kapaskuhan, sa anibersaryo ng PKP at sa pagbisita ni Pope Francis

Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas
17 Disyembre 2014

Translation:  Ceasefire Declaration for traditional holidays, CPP anniversary and Pope Francis' visit

Inilalabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang deklarasyon ng tigil-putukang ito para sa lahat ng kumand at yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at milisyang bayan na may bisa sa sumusunod na panahon:

12:01 n.u. ng Disyembre 24, 2014 hanggang 11:59 n.g. ng Disyembre 26, 2014;
 

Ceasefire Declaration for traditional holidays, CPP anniversary and Pope Francis' visit

Central Committee
Communist Party of the Philippines
17 December 2014

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) hereby issues this ceasefire declaration to all commands and units of the New People's Army (NPA) and people's militia to take effect during the following periods:

    12:01 am of December 24, 2014 to 11:59 pm of December 26, 2014;

    12:01 am of December 31, 2014 to 11:59 pm of January 1, 2015; and

    12:01 am of January 15, 2015 to 11:59 pm of January 19, 2015.

Mensahe sa ika-50 anibersaryo ng Kabataang Makabayan

Rizalina "La Iza" Bonifacio
Kabataang Makabayan - Laguna
Nobyembre 30, 2014

Nakikiisa kami sa pagdiriwang ng limang dekadang kasaysayan ng Kabataang Makabayan o KM, lalo na ang mga pakikibaka, sakripisyo at tagumpay nito sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Hinahangad ng mamamayang Pilipino na ibagsak ang paghahari ng imperyalismong US (United States), pyudalismo't burukrata-kapitalismo at itayo ang isang tunay na malaya, demokratiko't maunlad na lipunan. Ang pagkakatatag ng KM noong Nobyembre 30, 1964 ay patunay na ang kabataan ang pag-asa ng bayan tungo sa layuning ito.

NPA punishes COPD units in Agusan del Sur, AFP incurs 10 casualties

Ka Omar Ibarra
NPA-WANAS Sub-regional Command, North Central Mindanao Region
December 15, 2014

A Philippine Army officer and two soldiers were killed while seven others were wounded in a series of harassments by Red fighters of the New People’s Army under the Western Agusan Norte-Agusan Sur Sub-regional Command against units of the fascist armed forces’ Community Organizing for Peace and Development (COPD) in the municipalities of La Paz and Talacogon, Agusan del Sur in December 13 and 14, 2014. There were no casualties on the NPA side.

In December 13, around 4:30 AM, an NPA team harassed a platoon-size COPD unit of the 26th and 36th Infantry Battalions stationed in a school in Sitio Libon, Brgy. Leydia, La Paz. Three soldiers were wounded in this incident. Residents of the area have complained of the soldiers’ use of the said school as their barracks. The literacy-numeracy school is run by the Rural Missionaries of the Philippines but has been used as barracks by the COPD unit since November.

Manindigang tupdin ang batas sa karapatang pantao at wastong kondukta sa digmaan, kondenahin ang pamamaslang ng 31st Infantry Batallion laban sa mga sibilyan

Samuel Guerrero
Celso Minguez Command-NPA Sorsogon
Disyembre 14, 2014

Mariing kinokondena ng Celso Minguez Command ang walang pakundangan pagpatay sa sibilyan ng 31st Infantry Batallion Philippine Army sa ilalim ng liderato ng 903rd Infantry Batallion, Philippine Army.  Nauulol sa pagkapikon sa dinanas na pagkatalo sa magkakasunod na labanan ang 31st IBPA kaya pinagbabalingan ang mga sibilyan na mga pawang mga non-combatants. Kaalinsabay nito, layon nilang makapaghasik ng teror sa sibilyan sa pagsasagawa ng mga serye ng pamamaslang o extra judicial killing (ejk) para ibintang at  sirain ang imahe ng Bagong Hukbong Bayan.

Ang saywar na langkap ng Oplan Bayanihan na isinasagawa ng Peace and Development Team (PDT) na nagmamarali ng kabutihan at kaunlaran na iniimbwelto ang mga lokal na yunit at ahensya ng gobyerno para palabasin na suportado ito ng iba-ibang sektor ay hinubaran ng katotohanang hungkag at kaguluhan lamang ang dulot sa mga baranggay. Ipinamalas ng 31st IBPA ang kawalan ng pagtupad sa etika o code of ethics sa paggamit ng media at desperadong linya ng mga pahayag ng 903rd Infantry Brigade. Nagdidileryo ang mga deklarasyon ng 31st IBPA sa pagsasabing ang kanilang mga napapangasawa, nagiging kabit o karelasyon na kababaihan sa baryo na nakuha ang loob kung hindi man sa panlilinlang ay gamit sa paniktik ng Bagong Hukbong Bayan. 

Jalaur Megadam na proyekto, pinakamalalang paglabag sa karapatang pantao ng mga tumanduk

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command -NPA-Central Panay
Disyembre 15, 2014

Mahigit apat na  dekada nang dinaranas ng mga mamayang Tumanduk ng Ilog Jalaud at Alibunan ang ibat-ibang anyo ng paglabag sa karapatang pantao mula pa noong rehimeng Marcos hanggang rehimeng Arroyo.  Bunga ng kapabayaan ng gobyerno, hindi nila nakamit ang pag-unlad ng pamumuhay kung kaya’t hanggang ngayon karamihan sa kanila ang dumaranas ng sobrang gutom at kahirapan.  Ang kanilang mga ninuno ay naging biktima ng pang-aagaw ng lupa ng mga panginoong maylupa tulad ng angkan ng Celo at Carreon ng Calinog at ng mga montero ng DENR.  Naging biktima din sila ng pasismo ng estado bunga ng sunod-sunod na mga Oplan at kampanya militar na nagresulta sa malawakang ebakwasyon, pangsasalbyeds at pilit na pagpapatrabaho.  Bantog na tagapagpatupad nito ang dating berdugo na si PC MSgt Porping Cataluña ng Cahigon at ang kanyang uhaw-sa-dugo na mga CHDF noong dekada ’70 at ’80.

Sa kasalukuyan, sa ilalim ng rehimeng Aquino, pagdudusahan ng mga mamamayang Tumanduk ng Ilog Jalaud at Alibunan ang pinakamalubhang paglabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng megadam sa Ilog Jalaud at ang kakambal nito na Oplan Bayanihan.   Sa pagtatayo ng megadam, lulubog sa tubig ang lupa ng kanilang ninuno at unti-unti silang palalayasin sa kanilang mga sakahan sa pagpapatupad ng mga reforestation-watershed at eco-tourism projects.  Kailanman ay hindi na nila mababalikan ang lupa ng kanilang mga ninuno at magiging mas miserable ang kalagayan ng kanilang pamumuhay kabaliktaran ng mapanlinlang na mga pangako ng rehimeng Aquino at mga tagapagsalita nito na si Senador Drilon at Meyor Centena ng Calinog.

61st IB, apat na taon ng paglabag sa karapatang pantao

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command -NPA-Central Panay
Disyembre 14, 2014

Lubhang ipinagyabang ni  Maj. Gen. Vicente Porto, commanding general ng 3rd ID, ang paglipat ng binansagang Hunter Battalion ng Philippine Army noong Nobyembre 2010.  Sadyang may ipagyayabang si Maj. Gen Porto dahil ang 61st IB ang isa sa mga “pinakamahusay na batalyon ng armi” – pinakamahusay sa paglabag ng karapatang pantao na kanyang pinatunayan sa mahabang listahan ng mga karahasan sa Isla ng Negros  mula noong 2002 hanggang 2010.

Sa pagpapatupad ng Peace and Development Operations sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng Aquino mula 2011 hanggang 2014  muling pinatunayan ng 61st IB ang  kanyang “kahusayan” sa Isla ng Panay laluna na sa probinsya ng Capiz at bahagi ng Iloilo sa mga sumusunod na pinakatampok na mga karahasan:

Isa na namang sibilyan, pinaslang ng militar

Samuel Guerrero
Celso Minguez Commaand - NPA-Sorsogon
Disyembre 13, 2014

PINASOK ng tatlong sundalo ang isang bahay sa Barangay Bugtong, Barcelona, Sorsogon bandang alas-11:00 kagabi at pinagbabaril hanggang mapatay ang maybahay na si Susan Ernacio Cagalitan, 60 anyos, hiwalay sa asawa.

Ang mga salarin ay dumating sa lugar sakay ng isang motorsiklong laging nakikitang ginagamit ng mga sundalo ng Alpha Company ng 22nd IB na nakabase sa Sityo Bungsaran, Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon. May mga nakarinig na tinatanong ng mga sundalo si Cagalitan kung nasaan ang kanyang asawa. Maya-maya pa ay umalingawngaw na ang mga putok ng baril.

Dapat labanan ng mga nakaligtas sa bagyong Ruby ang kapabayaan ng gubyerno, atrasadong ekonomya, ang pagsasamantala at pagkawasak ng kapaligiran

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 12, 2014


Translation: Ruby survivors must stand up against government neglect, economic backwardness, exploitation and environmental destruction

Sinalasa ng Bagyong Ruby (internasyunal na tawag na Hagupit) ang Pilipinas noong Disyembre 7-9. Bagama't di kasinlakas ng bagyong Yolanda (Haiyan) noong isang taon, naging sanhi ng malawak na pinsala sa mga dinaanan ng bagyong Ruby ang malakas na hangin at walang habas na pag-ulan. Pinakamatinding nasalanta ng bagyo ang Eastern Samar at ilang bahagi ng Northern Samar. Nagdulot din ito ng pinsala sa hilagang Panay, bahagi ng Negros, at mga isla ng Marinduque, Masbate at Mindoro at sa Sorsogon, Batangas, Laguna at prubinsya ng Quezon.

Ang mga inaapi at pinagsasamantalang mamamayan ang pangunahing bumata ng nakaraang bagyo. Marami sa kanila, partikular yaong nasa Eastern Samar at probinsya ng Capiz ay hindi pa ganap na nakakarekober sa bagyong Yolanda. Ilampung libong maliliit na pamilyang magsasaka, maliliit na mangingisda at mga maralita sa lunsod at kanayunan ang nawalan ng mga tahanan at ari-arian dahil sa malakas na hangin at malawakang pagbaha. Umapaw ang mabababa nang mga ilog at binaha ang mga produktong agrikultural. Buu-buong baryo ang Nalubog sa putik na rumagasa mula mga kalbong bundok.

Paliwanag sa pag-ambus ng BHB F14 na nakadamay ng mga sibilyan at pagsagot ng responsibilidad sa kanila

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
December 08, 2014


Translation: Pagpatin-aw sa pag-ambus sa BHB F14 nga nakapagan og mga sibilyan ug pagtubag sa responsibilidad ngadto kanila

Una sa lahat, hindi sinadya at hindi mga sibilyan ang target sa ambus na nakadamay ng mga sibilyan. Ang naturang ambus ay nagresulta sa pagkasugat nina armadong Brgy. Kapitan Emelio Solidor, kadreman Sgt. Derion Mordeno, mga CAFGU/CAA na sina Expedito Sabado, Elmer Adonis, Lalang Anstral, Minggoy Serna at isang nagngangalang Arong; at mga sibilyan na sina Cristina Adonis at Lisa Casilla. Napatay sina CAA Taloy Serna, CAA Noni Mabong at sibilyan na si Vanessa Sabas.

Ang target ay ang armadong Brgy. Kapitan na si Mr. Emilio Solidor kasama ang kanyang personal na badigard na si CAFGU/CAA Noni Mabong at mga CAFGU/CAA na armado kasama ng Kadreman na si Sgt. Derlon Mordeno. Si Brgy. Kapitan Solidor ang nagtataguyod at pumoprotekta sa illegal logging sa mga baryo sa paligid nila at nang-aagaw ng lupa sa pamamagitan ng pananakot gamit ang armadong CAFGU. Ginagawang private service ni Brgy. Capt. Solidor, kasama ng mga armadong CAFGU, ang ambulansya ng barangay, imbes na gamitin ito para sa mga pasyente. Ito ang nangyari sa paggamit nila sa ambulansya sa isang pribadong thanksgiving/Christmas party na kanilang dinaluhan.

Gapiin ang berdugong AFP na tumutugis sa mamamayan!

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
November 29, 2014


Translation: Pildihon ang berdugong AFP nga naglutos sa katawhan!

Ginagawang mistulang garison ng rehimeng US-Aquino ang rehiyon ng Caraga. Layunin nitong hawanin ang daan para sa walang hanggang pagdambong sa yaman ng rehiyon para sa malakihang pagmimina, plantasyon, proyektong hydropower at iba pang proyekto ng reaksyunaryong gubyernong anti-mamamayan.

Napag-alaman ng Bagong Hukbong Bayan sa Northeastern Mindanao (BHB-NEMR) na mayroong humigit-kumulang 300 tropa ng Philippine Marines na dumaong sa Nasipit, Agusan del Norte. Kasabay nito, dumating din sa Agusan del Sur ang 11 siksbay na puno ng mga tropang militar mula sa Davao. Dagdag lahat ito sa siyam na fullsize battalions ng Armed Forces of the Philippines na naririto na dati sa maliit na rehiyon ng Caraga: ang 26th, 29th, 30th, 36th at 75th IB sa ilalim ng 4th Infantry Division; ang 1st at 2nd Scout Ranger Battalion; at ang 2nd at 3rd Special Forces Battalion. Hindi pa kuntento sa pagpapabaha sa rehiyon ng mga tropang militar, ginagamit pa nila ang mga pwersang paramilitar tulad ng Bagani Force ni Marcos Bocales at grupo ni Calpit Egua para atakehin ang mamamayan at maabswelto sa mga kriminal na gawaing sila ang nag-uutos at nagtataguyod. Ang mga grupong paramilitar na ito ay sapilitang nagrerekrut ng mga myembro tulad ng ginawa nila sa Loreto, Agusan del Sur at ngayon, sa Cabadbaran, Agusan del Norte. Ang grupong paramilitar ni Marcial Belandrez sa Surigao del Sur na sinusuportahan ng Scout Rangers ay aktibong nagsasagawa ng ekstorsyon at nagbabanta sa mga sumusuporta sa pagbakwit ng mamamayang Lumad sa Lianga. Ang mga kriminal na grupong ito ay sapilitan ding nagrerekrut para sa Alsa Masa.

Istatus Panay

Ruby survivors must stand up against government neglect, economic backwardness, exploitation and environmental destruction

Communist Party of the Philippines
December 12, 2014

Typhoon Ruby (international name Hagupit) battered the Philippines on December 7-9. While not as powerful as last year's Yolanda (Haiyan), typhoon Ruby's strong winds and torrential rains caused widespread damage along its path. The typhoon caused the biggest damage in Eastern Samar and parts of Northern Samar. It also caused damage in northern Panay, parts of Negros, the islands of Marinduque, Masbate and Mindoro and in Sorsogon, Batangas, Laguna and Quezon province.

It is the oppressed and exploited people who bore the brunt of the recent typhoon. Many of them, particularly those in Eastern Samar and Capiz province have yet to fully recover from typhoon Yolanda. Tens of thousands of small peasant families, small fisherfolk and rural and urban poor lost their homes and properties to strong winds and widespread flooding. Heavily silted rivers overflowed and inundated agricultural crops. Water rushing down from logged-over mountains buried entire villages in mud.

Jeep fare cuts, unfair without bigger oil price rollback, wage hike and price cuts--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

December 11, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the order to cut jeepney fares by one peso is unfair to the jeepney drivers when the Aquino regime has yet to carry out necessary measures to ensure that the sharp fall in international crude oil prices will have an all-sided impact on the domestic economy and to the particular benefit of the toiling masses.

"Instead of giving priority to regulating the large companies, such as the big oil subsidiaries, the mass transportation corporations and energy producers and suppliers, the Aquino regime is training its regulatory powers on jeepney fares in a cheap publicity stunt that is being done at the expense of the small toilers," pointed out the CPP.

Paigtingin ang pakikibaka upang ipagtanggol ang karapatang-tao sa harap ng gerang mapanupil na Oplan Bayanihan ni Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 10, 2014
Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa Internasyunal na Araw ng Karapatang-tao at sa paggigiit na wakasan ang gerang mapanupil na Oplan Bayanihan ni Aquino na ipinatutupad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at iba pang armadong ahensya ng reaksyunaryong estado.

Kinukundena ng PKP ang rehimeng Aquino sa paglulunsad ng gerang mapanupil na Oplan Bayanihan at sa pagtutuon ng dahas ng estado sa mga di-aramadong sibilyan. Ang Oplan Bayanihan ni Aquino ay nakatuon pangunahin sa mga komunidad ng mga magsasaka at pambansang minorya na puspusang nagsusulong ng kanilang pakikibaka para sa reporma sa lupa at sa pagtatanggol ng kanilang lupaing ninuno laban sa pangangamkam ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at plantasyon.

Mga kalapasan sa tawhanong katungod sa Rehimeng US-Aquino sa Mindanao mikusog sa ngalan sa subrang ginansya sa mga nagharing hut-ong ug sa imperyalista

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
Disyembre 10, 2014

English Translation: Human rights violations of the US-Aquino regime escalate in the name of super-profit for the ruling class and US imperialism

Ang Adlaw sa Disyembre 10 mao ang internasyonal nga kasaulogan sa tawhanong katungod nga gideklara sa United Nations niadtong 1945.  Apan subo pamalandongan tungod kay karong tuiga, 2014, sa tibuok isla sa Mindanao mikusog ang mga kalapasan sa tawhanong katungod sa pasistang rehimeng US-Aquino III. Kini nga mga kalapasan sa tawhanong katungod nagsilbi nga dugoong halad sa itoy nga rehimen sa altar sa subrang-ginansya sa mga dagkung burgesyang kumprador, dagkung agalong yutaan ug amo niini nga imperyalista.  

Subo usab hunahunaon nga dili-tinuyong naangin ang pipila ka sibilyan sa _ambush_ sa usa ka yunit sa BHB-NEMR batok sa bangis ug armadong brgy. _captain_ uban sa iyang mga _escort_ nga kadreman ug mga CAFGU sa Rosario sa Agusan del sur. Gipatin-aw na sa tigpamaba sa NEMR ang sirkumstansya sa nahitabo, apil ang pagpangayo'g pasaylo ug pagpasalig nga mohatag sa indemnipikasyon ngadto sa mga sibilyan nga biktima. 

Ika-66 komemorasyon ng Pandaigdig Deklarasyon ng Karapatang Pantao, Ika-4 na taon na muling Tigmak ng Dugo ang kamay ng Rehimeng US-BSA!

Maria Roja Banua
NDFP - Bicol
Disyembre 10, 2014

Ang kasaysayan ng alinmang lipunan ay kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan laban sa pang-aapi at pagsasamantala. Sa lipunang kapitalista, ang digma ay ginagamit na paraan para ibayong kumita ng dambuhalang tubo mula sa pagbebenta ng kagamitang pandigma at higit na pagpapalawak ng hegemonya para sa interes ekonomiya at pulitika laban sa sariling mamamayan o mamamayan ng sinasakop na bansa. Sa ngayon, muling nagkukubli sa paraang "proxy war" ang gyerang inilulunsad ng US dahil sa pagkakalantad,magastos at pagkatalo sa labanan sa gyera sa maraming bansa sa nakaraan.

Disyembre 10, 1948 naganap ang pagtitipon ng mga bansa sa ilalim ng United Nations matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig kung saan kinilala ang maraming mga kasong ng paglabag sa karapatan pantao at sa layuning itaguyod na maging makatao ang paglulunsad ng digmaan. Pagkukunwari man o pakitang tao sa esensya ito ay inilangkap sa gyerang sikolohikal ng mga imperyalista dahil itinulak ng lumalakas na paglaban sa imperyalismo ng mamamayan ng mundo.  Iniluwal ng pagtitipong ito ang Unibersal na Deklarasyon sa Karapatang Pantao kung saan ang mga kasaping estado ay nangangako na kamtin ang pagtataguyod ng pangkalahatang paggalang sa karapatang pantao at ang mga pundamental na usapin ng kalayaan. Sinundan pa ito ng maraming kasunduan, batas at kaayusan hinggil sa paglulunsad ng gyera at mga usapang pangkapayapaan bilang isang larangan para pag-usapan ang pagresolba ng pinagmumulan ng armadong tunggalian.

Human rights violations of the US-Aquino regime escalate in the name of super-profit for the ruling class and US imperialism

Ka Oris
NDFP-Mindanao
Disyembre 10, 2014

December the 10th annually commemorates the International Day of Human Rights as declared by the United Nations in 1948. It is however, sad to note that this year, 2014, human rights violations committed by the US-Aquino III regime has escalated in the entire island of Mindanao.

The human rights abuses have been carried out by the puppet regime as a blood offering upon the altar of super profit for the big comprador bourgeois, big landlords and their imperialist master. It is also most unfortunate that a numberof civilians have figured unintendedly in an ambush carried out by a unit of the New People’s Army – NEMR in Rosario, Agusan del Sur against a notorious armed barangay captain, together with his escorts, a cadreman and CAFGU members.

Pagsuporta ng mga komunistang Dutch sa rehabilitasyon pagkatapos ng Haiyan

NDFP International Information Office
December 7, 2014

Translation: Dutch communists boost Haiyan rehabilitation efforts

[Utrecht, 07 Disyembre] Nagbigay ng malaking donasyon ngayong linggo ang New Communist Party of the Netherlands para suportahan ang gawaing rekoberi at rehabilitasyon ng mga komunidad sa Pilipinas na sinalanta ng Superbagyong Haiyan noong Nobyembre 2013.

Nakipagpulong si Maarten Muis ng NCPN sa mga rebolusyonaryong Pilipino na sina Luis G. Jalandoni, Chief International Representative (Internasyunal na Kinatawan) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Coni K. Ledema, ng International Information Office ng NDFP, at iniaabot ang kanilang donasyon. Ipinaliwanag ni Muis na nakulekta ito sa mga myembro ng NCPN at mula sa mga mambabasa ng kanilang buwanang publikasyon na Manifest.

Intensify struggle to defend human rights amid Aquino's Oplan Bayanihan war of suppression

Communist Party of the Philippines (CPP)
December 10, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in marking International Human Rights Day and demanding an end to the Aquino regime's Oplan Bayanihan war of suppression being carried out by the Armed Forces of the Philippines (AFP) and other armed agencies of the reactionary state.

The CPP condemns the Aquino regime for waging the Oplan Bayanihan war of suppression and directing state violence against unarmed civilians. Aquino's Oplan Bayanihan is most viciously directed against peasant and national minority communities who are vigorously advancing their struggle for land reform and defending their ancestral lands against landgrabbing by foreign mining and plantation companies.

Pagpatin-aw sa pag-ambus sa BHB F14 nga nakapagan og mga sibilyan ug pagtubag sa responsibilidad ngadto kanila

Maria Malaya
NDFP - Northeast Mindanao
December 8, 2014

Una sa tanan dili tinuyo ug dili mga sibilyan ang target sa pag-ambush nga nakapagan sa mga sibilyan. Ang maong ambush nagresulta sa pagkasamad nila armadong Brgy. Kapitan Emelio Solidor, kadreman Sgt. Derion Mordeno, mga CAFGU/CAA Expedito Sabado, Elmer Adonis, Lalang Anstral, Minggoy Serna ug usa ka ginganlang Arong; ug sibilyan nga sila Cristina Adonis ug Lisa Casilla. Napatay sila CAA Taloy Serna, CAA Noni Mabong ug sibilyan nga si Vanessa Sabas.

Ang target mao ang armadong Brgy. Kapitan nga si Mr. Emilio Solidor uban sa iyang personal nga body guard nga si CAFGU/CAA Noni Mabong ug mga CAFGU/CAA nga armado uban sa Kadreman nga si Sgt. Derlon Mordeno.  Kini si Brgy. Kapitan Solidor mao ang nagpasiugda ug nagprotekta sa illegal logging sa mga kabaryohan sa ilang palibot ug nangilog og yuta pinaagi sa pagpanghasi ginamit ang armadong CAFGU. Gihimo nga private service ni Brgy. Capt. Solidor, uban sa mga armadong CAFGU, ang ambulansya sa barangay, imbis nga alang sa mga pasyente.  Mao kini ang nahitabo sa paggamit nila sa ambulansya sa usa ka pribadong kalihokan nga thanksgiving/Christmas party nga ilang gitambongan.

Dutch communists boost Haiyan rehabilitation efforts

NDFP International Information Office
December 7, 2014

[Utrecht, 07 December] The New Communist Party of the Netherlands (NCPN) handed over this week a generous donation to boost the recovery and rehabilitation efforts of Philippine communities devastated by Supertyphoon Haiyan in November 2013.

Maarten Muis of the NCPN met with Philippine revolutionaries Luis G. Jalandoni, Chief International Representative of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and Coni K. Ledema, NDFP International Information Office, and handed over their donations. Muis explained that these were collected from members of the NCPN and readers of their monthly publication Manifest.

Mindanao is the priority target of the fascist US-Aquino Regime's OPB

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
December 3, 2014

At the end of its term, the fascist US-Aquino regime, through its Oplan Bayanihan (OPB), has unleashed a counter-revolutionary offensive of massive proportions against the revolutionary movement and the Filipino people, desperately aiming to once and for all defeat the people's revolutionary struggle.  The priority target of the brutal OPB campaign is the island of Mindanao even as it continues to launch its widespread suppression campaign in Luzon and in the Visayas.

The deployment in Mindanao of more than 60% of AFP forces (Army, Marines and Special Forces) is a concrete expression of this, while 22% are deployed in Luzon and 18% in the Visayas.   In Mindanao, 60 battalions of the Philippine Army and Marines have been deployed, including the Light Reaction Battalion.  Also deployed in Mindanao are 63% of the AFP’s Light Armor and Mechanized Brigades, 72% of its Field Artillery Brigades, the Philippine Air Force and communications units.  The Special Action Forces of the PNP have also been sent to Mindanao and, together with the Regional and Provincial Public Safety Battalion and companies, actively participate in the bloody counter-revolutionary campaign in the island.  They have accelerated the recruitment and training of CAFGUs and CAAs, and armed anti-people Lumad groups, alongside establishing counter-revolutionary mass organizations such as the ‘Alsa Masa’.    

Pildihon ang berdugong AFP nga naglutos sa katawhan!

Maria Malaya
NDFP - Northeast Mindanao Region
November 29, 2014

Gihimo na nga daw garrison ang rehiyon sa Caraga sa rehimeng US-Aquino. Tumong niini nga hawanan ang dalan alang sa walay kinutuban nga pagkawkaw sa bahandi sa rehiyon alang sa dinagkung pagmina, plantasyon, proyektong hydropower ug uban pang proyekto sa reaksyunaryong gobyerno nga anti-katawhan.

Nahibaloan sa Bagong Hukbong Bayan sa North Eastern Mindanao (BHB-NEMR) nga dunay kapin kun kulang 300 ka tropa sa Philippine Marines nga nidunggo sa Nasipit, Agusan del Norte.  Dungan niini niabot usab sa Agusan del Sur ang 11 ka 6x6 nga puno sa tropang militar gikan sa Davao. Dugang kini tanan sa 9 ka full sized battalions sa Armed Force of the Philippines nga naa na daan dinhi sa gamay nga rehiyon sa Caraga: ang 26th, 29th, 30th, 36th ug 75th infantry battalions ubos sa 4th Infantry Division; ang 1st ug 2nd Scout Ranger Battalions; 2nd ug 3rd Special Forces Battalions.

Kinukundena namin ang pagsalbeyds sa sibilyang si Samuel Dollesin

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, NPA-Sorsogon
Disyembre 8, 2014

MARIIN naming kinukundena ang ekstrahudisyal na pagpatay ng mga armadong pwersa ng gobyerno kay Samuel Dollesin ng Barangay Lapinig, Gubat, Sorsogon. Ang bangkay ng biktima ay natagpuan ngayong araw na nakalibing sa gilid ng kalsada sa karatig na Barangay Sogod, Bacon District, Sorsogon City.

Noong Disyembre 4 pa nawala si Dollesin, habang nag-ooperasyon ang pinagsanib na mga tropa ng PNP Public Safety Company at ng 31st Infantry Battalion ng Philippine Army sa naturang erya. Ayon sa nakasaksi, naglalakad pauwi ang biktima nang makasalubong ng mga lasing na sundalo. Huling nakita si Dollesin habang binubugbog ng mga sundalo.

ANG BAYAN, 7 December 2014, in English

Intensify mass struggles against repression20141207en
Download PDF
The Communist Party of the Philippines salutes the Filipino people as they give their all in defending their human rights in the face of the US-Aquino regime’s relentless Oplan Bayanihan campaign of suppression. The courage shown by the toiling masses, especially the peasantry and minority peoples in confronting the brutality of operating troops of the AFP is truly praiseworthy.


Of particular note is the struggle of the peasants and Lumad people of Mindanao to defend their human rights. Their…

Ilantad ang mabagal at kulang na pagbaba ng langis, igiit ang mas malaking pagbawas sa presyo--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 07, 2014

Translation: Denounce slow and small rollback of oil prices, demand bigger price cuts--CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na batikusin ang mabagal, maliit at hindi tugma na pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa harap ng sunud-sunod at malalaking pagbaba ng presyo ng krudong langis sa mga nakaraang buwan.

Inilabas ng PKP ang panawagang ito matapos ianunsyo kahapon ng mga kumpanya ng langis ang pagbabawas ng presyo ng mga produktong petrolyo nang halos P2.50 kada litro ng gasolina at halos P2.20 kada litro sa diesel.

ANG BAYAN, 7 December 2014

Intensify mass struggles against repression [ANG BAYAN 2014 Dec 07]

Video
Ang Bayan
December 7, 2014


 

The Communist Party of the Philippines salutes the Filipino people as they give their all in defending their human rights in the face of the US-Aquino regime's relentless Oplan Bayanihan campaign of suppression. The courage shown by the toiling masses, especially the peasantry and minority peoples in confronting the brutality of operating troops of the AFP is truly praiseworthy.

Paigtingin ang mga pakikibakang masa laban sa panunupil

Editoryal
Ang Bayan
Disyembre 7, 2014

Download PDF here

Translation: Intensify mass struggles against repression


Sinasaluduhan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mamamayang Pilipino sa kanilang puspusang pagtatanggol sa karapatang-tao sa harap ng walang habas na kampanyang panunupil ng rehimeng US-Aquino na Oplan Bayanihan. Kapugay-pugay ang ipinamamalas na tapang ng masang anakpawis, laluna ng masang magsasaka at minoryang mamamayan, sa pagharap sa brutalidad ng mga nag-ooperasyong tropa ng AFP.

Tampok ang pakikibaka ng mga magsasaka at mamamayang Lumad sa iba’t ibang panig ng Mindanao para ipagtanggol ang kanilang karapatang-tao. Ang kanilang militansya at determinasyon ang karampatang sagot sa lupit ng mga operasyong militar upang biguin ang tangkang takutin, patahimikin at paatrasin sila at bigyang-daan ang pagdambong sa yaman ng kanilang mga lupain at kabundukan.

Denounce slow and small rollback of oil prices, demand bigger price cuts--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 07, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the Filipino people to denounce the slow, small and incommensurate rollback of prices of petroleum products in the face of the successive and sharp decrease in the prices of crude oil over the past several months.

The CPP issued this call after oil companies announced yesterday a reduction of prices of petroleum products by around ₧2.50 for every liter of gasoline and around ₧2.20 per liter of diesel.