ANG BAYAN, 21 January 2014

Ibasura ang EPIRA at wakasan ang rehimeng pahirap sa bayan


20140121pi
Download PDF
Ang tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente ay lalo pang nagpapabigat sa labis nang hirap na kalagayan ng mayorya ng mamamayang Pilipino. Mula noong Disyembre, ipinataw ng iba’t ibang mga kumpanya sa kuryente ang malaking dagdag sa singil sa kuryente na labis na ikinagalit ng mamamayan.

Pansamantala mang iniatras ang pagpapatupad ng malaking dagdag na singil sa bisa ng kautusan ng Korte Suprema, nananatiling banta sa kabuhayan ng mamamayan ang pagpapataw ng malaking dagdag na bayarin,… More