ANG BAYAN, 7 January 2014

Wakasan ang korap, papet at brutal na paghahari ni Aquino


20140107pi
Download PDF

Mula nang malantad si Benigno Aquino III bilang Hari ng Pork Barrel at tumambad ang kanyang kriminal na pagpapabaya sa kapakanan ng mamamayan sa harap ng magkakasunod na sakuna noong nagdaang taon, lumakas at lumaganap na ang sigaw ng mamamayang Pilipino para wakasan na ang kanyang korap, papet at brutal na paghahari.

Sukang-suka na ang mamamayang Pilipino sa tatlong-taon nang mga buladas ni Aquino tungkol sa diumano’y gubyernong malinis at naghahatid ng serbisyong pampubliko sa mamamayan…. More