ANG BAYAN, Feb 7, 2014

Iluwal ang daluyong ng protesta para pagbayarin ang rehimeng US-Aquino20140207pi
Download PDF
Mahigit dalawang buwan matapos wasakin ng dumaluyong na dagat at hagupit ng hangin ng superbagyong Yolanda ang buhay at kabuhayan ng milyong mamamayan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, ang mamamayan naman ngayon ang dumadaluyong sa galit at protesta laban sa kriminal na pagpapabaya at sukdulang pagkainutil ng rehimeng Aquino.


Nitong Enero 25, dumagundong sa pangunahing lansangan ng Tacloban ang sabay-sabay na yabag ng umabot sa 12,000 biktima ng bagyong Yolanda. Para silang mga along nagtipon…More