Asembliya sa rebolusyonaryong tawong simbahan sa North Cotabato

Christians for National Liberation
Southern Mindanao Region
Pebrero 17, 2014

Malampuson nga gilunsad sa Christians for National Liberation (CNL) sa probinsya sa North Cotabato niining ika-17 nga adlaw sa bulan sa Pebrero 2014 ang Komperensya sa mga miyembro niini, atol sa pagsaulog sa ika-42 ka tuig nga anibersaryo sa organisasyon pinaagi sa pagpamuno sa Partido Komunista ng Pilipinas.

Gidawat sa mga delegadong pari, madre, pastor, layko, ug uban pang tawong simbahan ang hagit alang sa pagpakaylap, pagpalapad, pagpakusog ug pagpalig-on sa organisasyon. Giila nila ang pagpadayon sa politikanhong tahas sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan aron batukan ug pukanon ang kabangis ug pagpahimulos sa nagharing hut-ong ngadto sa masang mag-uuma ug uban pang kabus nga katawhang Pilipino.

Susama sa kasaysayan sa pakigbisog sa mga tawong simbahan pinaagi sa iyang politikanhong organisasyon nga mao ang Christians for National Liberation, kasamtangang hugot nga ginapanghimaraut niini ang dunot nga sistema sa rehimeng US-Aquino uban sa mga yawan-ong galamay niini. Hugot nga ginasangyaw sa mga tawong simbahan ilalom sa CNL ang dulom ug demonyo sa militarisasyon sa kabanikanhan ilalom sa kontra-rebolusyonaryong OPLAN BAYANIHAN nga nagyatak sa tawhanong katungod sa bagang duot sa katawhan. Hugot usab ang baruganan sa CNL batok sa ubos nga presyo sa pagpalit sa mga produkto sa masang mag-uuma sama sa palay, rubber cup-lumps ug uban pa samtang nagapadayon ang pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton.Kini ang padayong nagpasamot sa kauyamot ug kakabus sa katawhan, sitwasyon nga walay kalainan sa katawhan panahon ni Kristo nga nag-ilaid sa tumang kalisud ilalom sa diktadurya sa Roma.

Giila sa CNL nga ang mga taong simbahan adunay dakung matampo diha sa paglunsad sa demokratikong rebolusyon pinaagi sa pagpalig-on sa han-ay niini ug pagpagpalapad sa miyembro aron makatabang sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa alang sa pagpakusog sa gubat sa katawhan.

Ang panawagan sa Partido Komunista ng Pilipinas ngadto sa CNL mao nga hugot huptan ang pang-ideyolohiyang prinsipyo sa Marxismo, Leninismo ug Maoismo,ug ang pagpakusog sa politikanhong linya nga mao ang pagasdang sa Demokratikong Rebolusyon nga may sosyalistang perspektiba aron hingpit ug pursigido nga mapatuman sa matag miyembro niini ang tanang tahas sa rebolusyon.

Ang CNL nanawagan usab nga batukan ang lama sa liberalismo ug tamdan ang prinsipyo sa rebolusyon ilabina ang pagtamod sa Demokratikong Sentralismo. Nag-awhag ang CNL sa tanang hut-ong dinaugdaug sa pagsuporta sa rebolusyonaryong kalihukan aron bungkagon ug pukanon ang nagharing sistema ug tukuron ang gobyerno sa katawhan diin hustisya ug tinuod nga kalinaw sa katilingban ang magtunhay.

Mabuhay ang CNL!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang masang Pilipino!