NPA: Suklan ug pakyason ang abusadong operasyon ug ekspansyon sa North Cotabato sa 39th IB

Isabel Fermiza
Mt. Apo Subregional Command - NPA Southern Mindanao
February 24, 2014

 English Translation: NPA tackles 39th IB’s abusive operations, expansion in North Cotabato

Sunod-sunod nga mga taktikal nga opensiba ang gilunsad sa Natarang Gerilya 51 ilalom sa Mt. Apo Subregional Command – New People’s Army sa  syudad sa Digos ug lungsod sa Makilala niining bulan sa Pebrero aron pakgangon ang abusadong operisyong militar sa berdugo nga 39th Infantry Batallion- 10th ID-AFP.

Pebrero 18 sa alas 3:30 sa kaadlawon mibusikad ang eksplosibo sa mga NPA nga mipatay sa pipila ka mga myembro sa 39th IB sa mismong tugkaran sa kampo niini sa Sitio Jansig, Barangay Old Bulatukan, Makilala. Pebrero 10 usab sa mga 2:30 ang takna  sa hapon, giambus sa mga NPA ang Scout Platoon  sa 39th IB sa Sitio Lutangan, Barangay Goma, syudad sa Digos. Walo sa tropa sa mga pasista ang namatay samtang siyam ang samaron sa  kombinasyong buto sa Command Detonated Explosives ug balinis sa mga pulang manggugubat. Nakompiska sa mga NPA ang 1 ka M14, daghang mga bag, vest ug mga kahimanang  medical. Sa pikas bahin, usa ka pulang manggugubat, si Ka Jiboy, ang nahimong martir ug duha ang samaron sa nahitabong ambus.   

Ang mga taktikal nga opensiba gidesenyo batok sa deployment sa 39th IB sa lungsod sa Makilala ug Tulunan sa probinsya sa North Cotabato ug pagpalapad niini sa kanhing teritoryo nga naglangkob sa tibuok probinsya sa Davao del Sur. Arogante ug pasista, ang 39th IB nagapanghambog isip pinakadakong batalyon ilalom sa 10ID samtang desperado ang mga lakang niini aron palapdon pa ang ilang langkob sa pagpangabuso.

Pebrero 9 sa alas 2 sa hapon, gidakop ug gi-detine sa tropa sa 39th IB sulod sa 2 ka oras ang mga lumad nga naaktohan nilang nagapangayam og hayop sa lasangong bahin sa Barangay Batasan, Makilala. Giimbistiga ug gihasi sa mga sundalo ang mga lumad nga sila Elorde Panggilan, Denis Panggilan, Dexter Panggilan, Ariel Panggilan, Randy Emban, Lodring Emban, Ryan  Baclao, Jonel de Guzman, Wowie de Guzman, Henry Ando ug Roel de Vera. Gibuhian lamang ang 12 ka mga sibilyan sa dihang giadtuan sila sa katawhan sa komunidad ug mga opisyales sa barangay aron idemanda sa tropa sa 39th IB nga buhian ang ilang mga dinakpan.

Ang maong insidente usa ka panugod lamang nga katikaran sa sundalo ngadto sa mas abusado  pang mga aktibidad sa 39th IB Special Operation Teams (SOT) sa Makilala, gikan sa pagpangsaywar, pinugos nga pagpasurender, ug pagkampo sa mga istraktura sa sibilyan sa tanang barangay sa lungsod. Nagapakita usab ang mga sundalo sa ilang pagkatalawan ug pagkadesperado diha sa ilang pagkuha og litrato sa attendance sheets sa usa ka tigum sa mga sibilyan  aron ilhon ug hasion ang mga lider sa  organisasyon sa mga mag-uuma.

Kahinunduman dunay maduguong rekord na daan ang 39th IB  diha sa pagpatay kang “Bador” Dante sa Barangay Kisante ug Tata Panugan sa Barangay Malasila sa lungsod sa Makilala, Ignacio Ecoy sa sityo Tobor, Brgy. Goma, Bido Ecoy, Rody Panugan sa Sityo Guela, Brgy. Goma, tanan gikan sa syudad sa Digos niadtong tuig 2005; Boy Navarez sa sityo Alo, Brgy. Darpuay, Ester Patiga sa sityo Balagonon, Brgy. Managa ug Renato Jumawan sa Brgy Managa, tanan gikan sa lungsod sa Bansalan niadtong tuig 2006; ug ang mag-amahang Dejos sa Sta. Cruz niadtong 2011.

Tin-aw nga ang deklarasyon sa 10th ID sa milabay nga mga bulan nga wala nay NPA ang probinsya sa Davao del Sur dili lang usa ka bakak kung itandi diha sa pagpalapad sa erya ug agresibong operasyong militar sa 39th IB sa probinya sa Davao del Sur ug North Cotabato. Nagapakita usab kini sa tumong sa AFP nga ipakaylap ang pagpanglapas sa tawhanong katungod gikan sa usa ka probinsya ngadto sa lain pang probinsya ilalom sa taktika niining itugbang ang usa ka batalyon sa AFP sa matag usa ka natarang gerilya sa NPA.

Pinaagi sa hambogerong pagpalapad ug pagpunting sa iyang mga bangkil ngadto sa mga makalulooy nga mga mag-uuma ug lumad, ang 39th IB labaw lamang nga nagabutyag sa iyang kaugalingon isip mga sundalo nga talawan, nagatago ilalom sa usa ka brutal apan bangkarote nga kontra-rebolusyonaryong programa sa Oplan Bayanihan. Busa, kinahanglang mas paigtingon pa sa katawhan ang militanteng pakigbisog batok sa bag-og bul-og sa pasismo samtang palig-onon sa NPA ang kaugalingon isip tinuod nga sundalo ug tigpanalipod sa katawhan.