Plano ni Aquino na pagsasapribado ng lahat ng 72 pampublikong ospital, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 17, 2014

Translation:
CPP denounces Aquino plan to privatize all 72 public hospitals

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rehimeng Aquino sa walang habas na pagsasapribado ng mga pampublikong ospital sa ilalim ng tinaguriang nitong programang Public-Private Partnership (PPP).

Inilabas ng PKP ang pahayag isang araw matapos ideklara ng health secretary ni Aquino na si Enrique Ona na lahat ng 72 pampublikong ospital ay isasailalim sa pribatisasyon at ipinagtanggol ang paglagda sa kontrata sa Megawide Construction Corp.-World Citi Inc. consortium na nagkakahalaga ng P5.69 bilyon para sa pribatisasyon ng Philippine Orthopedic Center.

Ang Megawide-World Citi consortium ay isang kumpanyang na kontrolado ng malaking oligarkiya na si Henry Sy ng grupo ng mga kumpanyan ng SM.

"Binatikos ng PKP ang rehimeng Aquino sa panloloko sa publiko sa pamamagitan ng paglalarawan sa pribatisasyon ng POC bilang 'pagmodernisa sa kalingang pangkalusugan' sa imbing layuning maging katanggap-tanggap ito sa mamamayan."

"Dahil sa pribatisasyon ng POC at ng kabuuan ng sistema ng pampublikong kalusugan, lalong di maabot ng sambayanang Pilipino ang serbisyong medikal," anang PKP. "Ibayo nitong pinalala ang pag-abandona ng reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa kalingang pangkalusugan at ganap na maglilipat ng kontrol sa mga kapitalistang ganid sa tubo."

"Ipinakikita ng mga datos na ang tinaguriang programa sa modernisasyon na ipatutupad sa ilalim ng 25-taon ng pakanang build-operate-transfer ay magpapahintulot sa malalaking kapitalista na ariin at pagtubuan nang malaki ang POC," anang PKP.

"Tulad ng pamumuhunan sa pagtatayo ng mga mall at kondominyum, hindi makikipagpirmahan ng kontrata si Henry Sy para 'gawing moderno' ang POC kundi makasisiguro ng malaking tubo," anang PKP.

Nakatakdang itayo ang bagong POC sa loob ng bakuran ng National Kidney Institute at tatawagin itong Center for Bone and Joint Diseases, Trauma and Rehabilitation Medicine.

"Kapag gumagana na, pahihintulutan ng bagong POC ang Megawide ni Sy na maglaan lamang ng 10% ng mga kama nito para sa mga maralitang pasyente, mula sa kasalukuyang 65%, na ang nalalabi ay nakalaan sa mga pasyenteng may kakayanang magbayad sa pamamagitan man ng direktang pagbabayad o sa pamamagitan ng kanilang PhilHealth o iba pang pribadong seguro," anang PKP gamit ang pananaliksik na ginawa ng mga grupo sa akademya.

"Ang tinaguriang programa para sa modernisasyon ng kalusugan ni Aquino ay walang iba kundi pribatisasyon," anang PKP.

"Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na puspusang labanan ang pribatisasyon ng Philippine Orthopedic Center at ang pangkalahatang pakanang pribatisasyon sa kalusugan ng rehimeng Aquino sa ilalim ng huwad na taguri ditong Universal Health Care Program (Pangkalahatang Programa sa Kalingang Pangkalusugan), na walang iba kundi isang pag-uulit lamang ng malaon nang estratehikong programa ng World Bank para isapribado ang kalingang pangkalusugan at segurong pangkalusugan."