Ambus laban sa pwersa ng 201st Brigade, matagumpay na nailunsad ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command [UPDATED]

Armine de Guia
Apolononio Mendoza Command
March 25, 2014

Matagumpay na nailunsad ng isang yunit ng Apolonio Mendoza Command ang operasyong ambus laban sa 15 kataong mersenaryong pwersa ng 85th IBPA, 201st Brigade, Philippine Army na nakasakay sa hammer type jeep. Naganap ang ambus sa Brgy. Ilayang Cogorin, Lopez, Quezon, ganap na alas-8:06 ng umaga at natapos ng bandang alas-8:45 ng umaga ring ito. Nagmula ang mersenaryong pwersa sa 85th IBPA Charlie Company Headquarters sa Crossing ng Brgy. San Miguel Dao, Lopez, Quezon.

Nasapol ng mga putok ng riple at mga nakatanim na anti-personnel _command detonated explosives_ (CDEX) ng nakapakat na pwersa ng Bagong Hukbong Bayan ang papalapit na _hammer-type_ jeep lulan ang 15 kataong kaaway. Resulta nito, nalipol ang hindi bababa sa 10 habang nasugatan naman ang iba pa. Dalawa sa napangalanang napatay ay si Lt. Region Blancada, tumatayong pinuno ng pwersa at Commanding Officer ng Charlie Company ng 85th IBPA, ganondin si Pfc. Mark Malabanan. Napangalanang malubhang nasugatan naman sina Corporal Michael Milleno at Corporal Melbourne Mercado at si Pfc. Trillanes at Pfc. Latumbo. Dinala ang mga ito sa ospital sa Camp Nakar at sa V. Luna ng mersenaryong militar. Bukod dito, ang 5 pa sa mga sugatan ay dinala sa Holy Rosary Hospital sa bayan ng Lopez.

Sa kabilang banda, ligtas na nakaatras na wala ni anumang sugat ang mga pwersa ng AMC na nagsagawa ng matagumpay na ambus.

Ang pwersang naambus na pinamumunuan ni Lt. Blancada ang siyang namumuno sa operasyong militar na inilulunsad sa mga baranggay sa hangganan ng Lopez-Gumaca at Macalelon na kanilang isinasagawa sa loob ng nasa limang araw na bago sila naambus ng yunit ng AMC. Isang kabulaanan at pagtatakip sa kanilang kahihiyan ang pagsasabing pupunta ang mga ito sa ilulunsad nilang medical mission sa Brgy. Vegaflor ng Lopez.

Ang matagumpay na ambus ay pamamarusa sa mga pwersa ng 85th IBPA at ng 201st Brigade na nagsagawa ng pamamaslang kay kasamang Roberto Campaner (Ka Brando) noong Marso 1, 2014 sa Baranggay Sto Nino Ilaya, Lopez Quezon na halos katabi rin lamang ng baranggay Ilayang Cogorin na pinangyarihan ng nasabing ambus. Pinaslang si Ka Brando matapos na masugatan, malagay sa katayuang hors de combat at mahuli ng mga pwersa ng 20st Brigade.

Ang matagumpay na ambus ay panandang putok sa nagpapanibagong sigla at tuloy-tuloy na paglakas ng armadong pakikibaka, ng Bagong Hukbong Bayan, ng Partido Komunista ng Pilipinas sa South Quezon-Bondoc Peninsula (SQBP). Sa ganito, malinaw pa sa sikat ng araw ang kabiguan ng Oplan Bayanihan na wasakin ang Partido Komunista at Bagong Hukbong Bayan sa SQBP.

Ang matagumpay na ambus ay kasagutan sa kasalukuyang mainit na usapin ng pataksil na pagdakip sa mag-asawang Kasamang Benito at Wilma Tiamzon, mga consultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan. Ang pagdakip sa dalawang consultant ng NDFP ay di kailanman magpapaatras ni magiging dahilan sa pagkawasak ng rebolusyong Pilipino na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Bagamat totoong iindahin ng kilusan ang kanilang kawalan, sapat ang dami ng kasalukuyang mga makaranasang matatanda at batang kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas upang pamunuan at dalhin sa estratehikong pagkakapatas at tagumpay ang rebolusyong Pilipino. Higit sa lahat, ang sambayanang Pilipino, laluna ang masang manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, pambansang minorya at iba pang demokratikong uri at sector ang nagsusulong ng rebolusyon sa araw-araw. Ang walang kapantay na krisis, kahirapan, pagsasamantala at pang-aapi na dinadanas ng mamamayan ang panloob na kundisyon sa Pilipinas para sa katiyakan ng tagumpay ng rebolusyon.

Ang matagumpay na ambus ay mainit na salubong na putok ng Bagong Hukbong Bayan sa SQBP sa darating na ika-45 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan sa ika-29 ng Marso, 2014.

Sa pamamagitan nito, ipinapaabot namin ang pinakamainit na pulang pagpupugay at pagbati sa mga kasama at masa na naging dahilan ng materyal na tagumpay ng ambus na ito.

Higit pang mag-iibayo ang pagsulong ng armadong pakikibaka, pagtatayo ng base at pagsusulong ng rebolusyong agraryo sa mga darating na buwan at taon sa SQBP. Magmamartsa itong kasabay ng dakilang pag-igpaw pasulong ng rebolusyong Pilipino sa pambansang saklaw mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkakapatas.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!