Iwaksi ang Bagahe

Communist Party of the Philippines
March 28, 2014

Download MP3 here...

Iwaksi ang Bagahe

iwaksi ang mga bagahe
paandarin ang makina
humakbang na paabante
nang walang alinlangan

pagyamanin ang mga natutunan
pag-aralan ang mga karanasan
mula sa praktika tungo sa teorya
at iangat ito sa mas mataas na praktikahindi kailangang makuntento
sa kaunti na kaalaman
hindi kailangang maging kampante
sa mga lumang diskarte

iwaksi ang mga bagahe
paandarin ang makina
humakbang na paabante
nang walang alinlangan

lumahok tayo sa digma
upang digma'y pag-aralan
mangahas matuto ng bago
lumahok tayo sa digma
upang digma'y pag-aralan
iwaksi ang konserbatismo

pawiin ang agam-agam sa 'ting isip
tanggalin mga gawing di maganda
isapuso ang pagpapanibagong-hubog
upang makasulong nang husto

iwaksi ang mga bagahe
paandarin ang makina
humakbang na paabante
nang walang alinlangan

pairalin ang pagkamalikhain
maging magiting sa mga labanan
sundalo ng api
ikaw ang pag-asa
ng rebolusyon

magtatagumpay ka!