Iligal na pag-aresto sa mga Konsultant ng NDFP na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
March 22, 2014


Translation: NDFP condemns illegal arrest of NDFP Consultants Benito Tiamzon and Wilma Austria

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang iligal na pag-aresto ng mga pwersa sa seguridad ng rehimeng Aquino kina Benito Tiamzon at Wilma Austria ngayong hapon sa Carcar, Cebu.

Mga Konsultant ng NDFP sina Benito Tiamzon at Wilma Austria na gumampan at gumagampan ng malalaking signipikanteng tungkulin sa negoasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP/GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Si Wilma Austria ay mayroong hawak na Dokumento ng Pagkakakilanlan ng NDFP na ND978226 na may tunay niyang pangalan. Mayroon siyang Dokumento ng Pagkilala na pirmado ng Tagapangulo noon ng Panel sa Negosasyon ng GRP na si Silvestre H. Bello III na nagsasabing: "Dapat igawad sa nakasaad na pangalan sa itaas ang mga garantiya sa kaligtasan at imunidad tulad ng isinasaad ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) sa buong panahon ng negosasyong pangkapayapaan. Inaatasan kayong ipatupad ang ligtas na kondukta at malayang pagbyahe ng naturang tao."

May hawak ding Dokumento ng Pagkakakilanlan na ND978227 ng NDFP si Benito Tiamzon gamit ang kodang pangalan na "Crising Banaag". Mayroon din siyang hawak na Dokumento ng Pagkilala na pirmado ng Tagapangulo noon ng Panel sa Negosasyon ng GRP na si Silvestre H. Bello III.

Puspusang iginigiit ng NDFP na kagyat at walang kundisyong palayain sina Benito Tiamzon at Wilma Austria.

Ang pinakahuling garapal na paglabag na ito sa JASIG ng rehimeng Aquino, na dagdag sa napakarami nang lansakang paglabag sa JASIG, ay labis-labis na maglalagay sa peligro sa mga usapang pangkapayapaan ng GPH-NDFP.