Kaugalingong kahuyangan sa AFP nagbutang sa peligro sa tropa niini, sibilyan nga personel nga medikal

Ka Rubi del Mundo
NDFP-Southern Mindanao
March 13, 2014

Translation: AFP’s inherent weaknesses imperil the lives of its own troops, civilian medical personnel

Gibarugan sa National Democratic Front Regional Council ang kasamtangang proseso sa paghatag damyos alang kang Mr. Genaro Doronio Dumayas, Ms. Bonita dela Cruz , Mr. Arnel Comandante Veloroso ug Mr. Alberto Simbajon Cabual nga puros nasamdan atol sa ambush nga gibuhat sa New People’s Army sa Brgy. Managa, Bansalan, Davao del Sur kaniadtong Marso 2, 2014. Kini nga lakang sa NDF nagpahugot sa una nang gipagula sa NPA Southern Mindanao Regional Command nga pagpangayog pasaylo ug pahiuli, tulo ka adlaw human ang insidente.

Baliktad ang binuhatan sa mga opisyales sa AFP ug sa rehimeng US-Aquino nga nagpadayong naghugas kamot sa kaugalingon diha sa ilang nahimong kasaypanan tungod gibutang nila sa peligro ang mga kinabuhi sa medical responder sa ambush niadtong Marso 2.Ug nagpadayon silang nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa ilang tropa ug mga personaheng medical tungod sa ilang kaugalingong kahuyangan, pagkabangkarote ug korapsyon. Padayon silang nanghimaraut sa NPA sa paggamit niini og command detonated explosives bisan pa man nga ilang kaugalingong kahuyangan ug brutal nga mga palisiya niresulta sa mas daghan pang ihap sa mga kaswalti ug pagkawala og propredad.

Ang AFP nagdawat sa usa sa pinakataas, gani sa pinakadako nga bahin sa salapi sa katawhan, apan kining mahinungdanong rekurso gikawkaw ra sa mga hakog nga heneral, samtang nag-antus ang mga yunit sa AFP diha sa kakulangon sa lohistika nila sa erya. Ang nahitabo sa Bansalan nagpamatuod niining tataw nga kabalighoan.

Ang mga medical responder gipadala sa kaaway ngadto sa erya sa panangsangka walo ka oras human sa unang ambush sa NPA, sa alas onse sa buntag diin daghan ang ihap sa kaswalti sa mga sundalong militar. Nigamit ang AFP og mga sibilyan nga medical responder sama sa PDRRMC ug sa Red Cross tungod nagkulang sila og mga kwalipikadong manluluwas pangkombat, mga forward medical facility ug transportasyon. Ang kakulang sa medical evacuation unit sulod sa yunit sa Army dili sala sa uyamot nga mga sundalo kundili sa liderato mismo sa AFP nga tataw nga nangawkaw sa kwarta sa katawhan aron matustusan ang adunahang kinabuhi sa mga heneral niini. Taliwala sa unta superyoridad sa ilang armas, lohistika ug kadaghan sa personel, tungod sa pagkabangkarote niini, gibutang ra sa AFP ang kaugalingon niining tropa isip mga sayong target sa hukbo sa katawhan.

Sa nahitabo sa Bansalan, ang mga medical personel gimanduan sa AFP nga dili mugamit og sirena ug blinker nga suga sa ilang ambulansya ug sakyanan, aron matago ang ilang kailhanan samtang padulong sa erya sa panagsangka. Tungod gilapas niini ang mga SOP ug wala gipaneguro nga ang mga medical unit kinahanglan dali mailhan, gibutang sa peligro sa AFP ang ilang kinabuhi ug kaluwasan ug gihimo silang mga target sa atake. Grabeng kalapasan ang gibuhat sa AFP sa pagbawal sa medical personel ug ilang mga sakyanan nga dali mailhan ug diha sa dili pagtuman sa pamaagi ug proseso aron sila mailhan pinaagi sa ilang klaro nga emblem ug signal.

Ang Demokratikong Gobyerno sa Katawhan may taas nga panlantaw sa mga medical responder, sa mga aid group ug institusyon nga andam ihalad ang ilang kinabuhi aron magsilbe, bisan sa mga notadong abusador nga yunit sa AFP sama sa 39th Infantry Battalion nga iladong naglapas sa tawhanong katungod sa katawhan sa Davao del Sur, Davao City ug North Cotabato. Sa mga nagsunod nga adlaw human sa insidente niadtong Marso 2,nagbuhat kami og lakang aron matabangan ang 4 ka rescuer ug gipaningkamotan pa nga malabwan ang kalisud sa pagbuhat niini tungod sa limitasyon sa seguridad ug rekurso. Samtang giila namo ang reyalidad nga may mga kaswalti sa gubat, nangayo kami og pasaylo tungod sa pagtuo nga kung nagkugi pa ang mga operatib sa NPA sa pagbuhat og intel sa pinakaulahing minuto sa nahitabong ambush, dili unta mahitabo ang ambush nga gikasamad sa mga dili lehitimong target sama sa mga rescuer.

Sa pagpatuman sa pulitikanhong awtoridad niini, ang Demokratikong Gobyerno sa Katawhan nagtuman sa kaugalingon niining sistema sa hustisya ug nag-ila sa paningkamot nga gibuhat sa NPA Southern Mindanao Regional Command nga magpatuman og mga tukma nga mga silot batok sa mga responseble nga mga operatib sa NPA. Isip signatory sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, gituman sa NDF ang katungdanan ug responsibilidad niini mahitungod sa pagprotekta sa mga prinsipyo sa IHL subay sa kaugalingon niining prinsipyo, organisasyon ug sirkumstansya (Part VI, Final Provision, Article 1). Busa, bulok ang AFP ug GPH kung idemanda niini nga isurender ang mga responsableng tawo nga nalambigit sa insidente sa Bansalan tungod ang ilang mga balaod ug sistema sa hustisya dili aplikable sa maong mga indibidwal.