Paananalakay ng 42nd IB PA binigo ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Norben Gruta Command

Diego Magtanggol
Norben Gruta Command - NPA Camarines Sur
Marso 1, 2014

Muli  na namang ipinamalas ng mga Pulang mandirigma ng Norben Gruta Command  ang  kahandaan  sa  mga  di  inaasahang  pananalakay  ng  mga reaksyunaryong AFP. Ika-23 ng Pebrero taong kasalukuyan,  napalaban ang isang iskwad ng Pulang mandirigma  na may bilang na labing-isa sa mga elemento ng 42nd IB PA sa Sitio Kaliryuhan Brgy. Bagong Silang, Pasacao, Camarines Sur.

Bago ang labanan, bandang ala-una ng araw na iyon ay may nagpaabot na masa na may kaaway malapit  sa  base ng mga Pulang mandirigma, agad namang nagpulong ang kumand at pinaalerto ang lahat ng mga kasama at nagposisyon sa kanya-kanyang pormasyon. Dahil sa pawala-wala ang kaaway nanatiling nakaposisyon at nakaalerto ang mga Pulang mandirigma habang minomonitor  ang kaaway.  Bandang alas-tres ng  hapon ng  araw ding iyon biglang sumalakay ang di bababa sa labing-limang elemento ng  Bravo Coy ng 42nd IB na nakabase sa Brgy. Cambalidio Libmanan Camarines Sur. Dahil sa  maayos na posisyon at  koordinasyon ng bawat fire-team, mahusay na nakapamutok  ang  mga  Pulang   mandirigma,  na  nagresulta  sa   pagka-demoralisa ng kaaway kaya nabigo ang tangkang kubkob sa yunit ng BHB.


Habang nagkakaputukan naanalisa ng kumand ng BHB na palayo at matataas na ang putok na nanggagaling sa kaaway. Dito na nakakuha ng pagkakataon ang mga Pulang mandirigma na magmaniobra palayo sa lugar.  Sa prosesong pag-atras, maayos at ligtas nilang nilisan ang pinangyarihan ng labanan dala ang isang sugatan na agad namang nalapatan ng pangunang lunas at kasalukuyang nasa maayos na kalagayan.

Tumagal ng hindi bababa sa 20 minuto ang ng labanan. Batay sa ulat ng mga masang  nakakita  sa  mga umaatras  na  kaaway,  may  naunang  dalawang inusungan na sugatan at may dalawa pang isinunod na  ikinarga sa duyan, kaya apat ang  kumpirmadong nasugatan sa panig ng  mga elemeto ng 42ndIB.

Patunay  lamang  ito  na  mahusay  na  koordinasyon  at  kahandaan  ng  mga Pulang   mandirigma.  Taas  morale  sa  hanay  ng  BHB,  dahil  ang  sana’ydepensiba ay naipaling  sa opensiba sa pagkakakuha nila ng inisyatiba sa naturang labanan at nagdulot ng demoralisasyon at kaswalati sa hanay ng kaaway.