Pag-aresto at pagsasampa ng gawa-gawang kasong kriminal kay Andres Rosal, kinundena ng PKP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 28, 2014


Translation: CPP condemns arrest of Andrea Rosal, filing of concocted criminal charges

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa pag-aresto kay Andrea Rosal, sa kanyang kasamang si Rafael de Guzman, at sa pagsasampa ng mga gawa-gawang kasong kriminal laban sa kanila. Inakusahan si Andrea ng pasistang AFP na siya'y myembro ng PKP sa Timog Katagalugan.

Walong-buwang buntis si Andrea at inaresto habang naghahanda sa panganganak. Si Andrea ang pinakamatandang anak ng dating tagapagsalita ng PKP na si Gregorio "Ka Roger" Rosal na pumanaw noong 2011. Ang kanyang ina na si Rosemary, ay inilugmok ng pasistang tama ng bala noong 2011 sa isang armadong engkwentro sa Quezon noong maagang bahagi ng 2011.

"Ang pag-aresto kay Andrea ay talagang malinaw na kaso ng pasistang pagganti matapos mabigong maaresto ang kanyang mahal na ama, si Ka Roger, na kinamuhian nang lubos ng militar dahil sa epektibong pagkatawan sa rebolusyonaryong adhikain at sa paglalantad ng mga pang-aabuso ng AFP." Di kailanman nahuli si Rosal sa kabila ng walang humpay na paghahambog ng AFP.

"Wari'y isang malupit na biro na kinakasuhan ngayon ng AFP si Andrea ng pangingidnap, habang siya mismo ay biktima ng pangingidnap ng mga upisyal ng Southern Luzon Command 25 taon na ang nakaraan," pagdidiin ng PKP. "Noong 1989, ang 3-taong gulang noong si Andrea ay inagaw ng mga pasistang sundalo sa mga bisig ng kanyang lola na nagpalaki sa kanya sa Ragay, Camarines Sur."

"Pinalaya ng SolCom si Andrea matapos iprotesta sa radyo at sa midya ni Ka Roger at ng lola ni Andrea ang pangingidnap, subalit walang naparusahan sa mga may kagagawan ng krimen," pagdidiin ng PKP. "Ang totoo, wala ni isang upisyal ng Southern Luzon Command ng AFP ang naparusahan sa di mabilang na pang-aabusong ginagawa ng AFP laban sa mamamayan."

Kinukondena ng PKP ang rehimeng Aquino at ang AFP sa pagsasampa ng patung-patong na kasong kriminal sa mga lider at kasapi ng PKP upang bigyang-matwid ang pang-aaresto at pagpapahaba ng detensyon sa kanila. "Paglabag ito sa Doktrinang Hernandez, isang prinsipyong itinataguyod maging ng Korte Suprema ng Republika ng Pilipinas, na nagsasaad na ang pagsasampa ng mga kasong kriminal para sa mga paglabag na nagawa sa takbo ng pagsusulong ng pulitikal na paniniwala ng isang tao ay isang paglabag sa karapatang-tao."

"Itinatanggi ng rehimeng Aquino, tulad rin ng diktadurang Marcos, ang mga pambibimbin ng mga bilanggong pulitikal, dahil inaakusahang mga kriminal ang mga aktibista at rebolusyonaryong pursigido sa paglalantad at paglaban sa kanyang pagpapakatuta, pagsisinungaling, katiwalin at brutalidad, at sinasampahan ng mga karaniwang krimen gaya ng pagpatay, iligal na pag-iingat ng baril at ngayon, pnagingidnap," anang PKP.

Nananawagan ang PKP sa internasyunal na komunidad na nagtataguyod sa mga karapatang-tao na suriin ang ganitong praktika ng pagsasampa ng mga gawa-gawang kasong kriminal, ng pagsasampa ng kaso sa mga taong may alyas lamang, at sa pang-aaresto ng mga aktibista at iba pa at pag-akusa sa kanila ng pagkakaroon ng ganoon at ganitong alyas na laman ng mga dokumento ng mga inimbentong kasong kriminal.