Pamunuan sang 3rd IDPA, Maj. Ray Tiongson, guba nga plaka

Ka Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada Jr. Command (NPA-Central Panay)
Marso 30, 2014

Kaangay sa guba nga plaka ang pamunuan sang 3rd Infantry Division, Philippine Army sa pahayag sini paagi sa iya spokesperson nga si Maj. Ray Tiongson nga nagapaluya na ang rebolusyonaryo nga kahublagan bangud madamo na kuno nga mga katapu sang NPA ang nagsurender. Masobra na sa tatlo ka tuig nga pasulit-sulit ini nga deklarasyon sang militarya sa tuyo nga mapakita nga nagamadinalag-on ang Oplan Bayanihan kag padayon nga makakuha sang nagapadaku nga pondo ang militarya.Sining Marso 29, 2014, kadungan sang anibersaryo sang NPA, ginpresentar sang militar sa midya ang kuno duha ka katapu sang NPA sa idalom sang Central Front-Panay nga mga bag-o nga surrenderees. Wala na gid sang mapensaran pa nga mapatihan nga propaganda si Maj. Ray Tiongson kundi ang gasgas na nga linya sa pagpresentar sang mga “recycled surrenderees” agud mapamatud-an nga nagahina na ang rebolusyonaryo nga armadong hublag.  Ang importante nga makaagaw  sang atensyon sang mass media sa adlaw sang anibersaryo sang NPA.

Bisan pila ka beses pa nga suliton ni Maj. Ray Tiongson ang iya pahayag, indi matago ang kamatuoran nga padayon nga nagakapaslaw ang Oplan Bayanihan sa tuyo sini nga mapaluya ang rebolusyonaryo nga kahublagan partikular sa Central Panay. Sa pihak sang wala untat nga masingki nga operasyon sa masobra na sa tatlo ka tuig namentinar sang prenteng gerilya sa Central Panay ang iya kumpanya-kadaku nga armadong kusog kag padayon nga nagatinguha nga mapabaskog ang inisyatiba kag ikasarang sa paglunsar sang mga aksyon militar samtang padayon nga ginapalapad kag ginapabakod ang baseng masa sini. Ang apat ka sunod-sunod nga mga harassment operations sa mga PA-CAA detachments sining bulan sang Marso nagapatimaan sang nagapabawi nga inisyatiba sini.

Lubos ang kumpyansa sang mga Pulang kumander kag hangaway sang  sa idalom sang Jose Percival Estocada, Jr. Command sa Central Panay nga makaamot ini sa panawagan sang Komite Sentral sang PKP nga “pasingkion ang mga opensiba agug mag-agum sang dugang nga mga inisyatiba sa pagsulong sang inaway banwa” samtang padayon man nga ginapamunuan ang pagbangon sang pumuluyo nga gindalasa sang superbagyo Yolanda.

Mabuhay ang Bag-ong Hangaway sang Banwa!

Pumuluyo magbangon, sukton ang inutil nga rehimeng Aquino sa kapabayaan sini sa mga biktima sang superbagyo Yolanda!