Papatinding militarisasyon ang nasa likod ng 'Operasyong Bakal' ng 5th ID, 86th IB at DENR

Vic Balligi
Reynaldo Piñon Command - NPA Central Isabela
Marso 16, 2014

Paulit-ulit at gasgas ang rason ng 5th Infantry Division Philippine Army para maisagawa ang mga operasyong pangkombat sa anyo ng umano’y 'Operasyong Bakal'. Walang pinag-iba ito sa isang kotseng kakarag-karag na kailangan nang idispatsa ngunit patuloy pa ring sinasakyan.

Sa kanilang pinakahuling operasyon, ipinasok ng militar ang kanilang tangkeng APC at 105 mm Howitzer na kanyon sa dalawang interyor na barangay ng San Mariano, Isabela: sa Barangay Dicamay noong November 2013 at sa Barangay San Jose nito lamang Marso 2014.Walang kalaban-laban sa APC at kanyon ang mga maliliit na mangangahoy na binansagang 'iligal', kahit pa diumano'y armado ang mga mangangahoy na ito, kagaya ng sinasabi ng 5th ID at 86th Infantry Battalion. Kinakutsaba lamang ng mga sundalo ang DENR (Department of Environment and Natural Resources) para mas madulas, magmukhang katanggap-tanggap at walang-hadlang na mailatag at masimulan muli ang mga operasyon at aktibidad ng mga Peace and Development Teams (PDTs). Alinsunod ito sa kasalukuyang programa para sa kontra-insurhensya ng rehimeng US-Aquino, ang Oplan Bayanihan. Ito ang tunay at  pamalagiang layunin at nasa likod ng mga 'Operasyong Bakal'. Matagal na itong nalantad sa mga mamamayan, partikular na sa mga naninirahan sa dating Forest Region ng Isabela. Saan mang lugar, nilalabanan ng mga mamamayan ang mga PDT dahil sa kanilang mga pang-aabuso at karahasan. Katulad na lang ng paninira nila sa ilang mga pananim na mais sa Barangay Disulap at Dibuluan.

Binabawalan ng mga sundalo ng AFP ang mga mamamayan na kumuha ng mga troso at tinawag silang mga 'iligal'. Samantala pinapayagan at ginuguwardiyahan ng mga tropa ng militar ang malalaking negosyante at mga konsesyonaryo na pawang mapepera, may kakayahang magbayad at maglagay kapalit ng mga permit at lisensya. Ilanpung libong ektarya ang kinalbo na at kakalbuhin pa ng mga kompanyang ito sa natitirang kagubatan ng Sierra Madre: 26,000 ektarya ng LLC, 8,000 ektarya ng Monte Alto, at 24,174 ektarya ng PATECO.

Puspusan ang pagbabantay ng mga puwersa ng 5th ID at 86th IB sa pagmimina ng nickel sa Dinapigue at sa planta ng bio-ethanol sa San Mariano. Nakaamba ang pagtatayo ng dambuhalang dam sa Ilog ng Ilaguen. Nariyan din ang malawakang pagmimina ng carbon sa apat na bayan ng ating probinsya at ang maramihang pagtotroso sa tabing ng konstruksyon ng kalsadang Ilagan-Divilacan. Mga proyekto ito na mapanira sa kalikasan, mapangdambong sa likas na kayamanan, mapangwasak sa kabuhayan, at mapang-agaw sa lupa ng mga magsasaka, subalit nakakuha ng pahintulot at suporta ng maka-dayuhan at kontra-mamamayan na estado. Ang mga proyektong ito ang dapat patigilin ng mga tropa ng 5th ID, imbes na atupagin ang 'libreng gupit' na serbisyo diumano ng mga PDT at maging inutil sa harap ng mga proyektong ito.

Matinding kahirapan, pang-aapi at pagsasamantala ang nagtutulak sa mga magsasaka at mamamayan para suungin ang mapanganib na hanapbuhay gaya ng pangangahoy. Samantala, pagkaganid sa ganansya, salapi at kapangyarihan ang nagtutulak sa malalaking negosyanteng lokal at dayuhan, sa reaksyunaryong gobyerno at sa mga tropa ng 5th ID para pahintulutan at protektahan ang mga proyektong magreresulta sa kapariwaraan ng kalikasan at ng sambayanan.

Tutulan at labanan ang mga proyektong mapanira sa kalikasan at mapangwasak sa kabuhayan ng mamamayan!
Ilantad at labanan ang pang-aabuso at karahasan ng mga PDT, 86th IB, CMO at 5th ID!
Patuloy na biguin ang Oplan Bayanihan!