Agaw Armas: 3 Sangkap (An album of Revolutionary Songs)


Agaw Armas: 3 Sangkap (An album of Revolutionary Songs)

https://drive.google.com/folderview?id=0B2Ui3eY7atndSWUyazFnVVhaVEE&usp=sharing
 

Front cover.jpg https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndX1R4eFo1Vk1YcWs/edit?usp=sharing
 

Back cover.jpg https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndZlNwOTE1VE1ab0k/edit?usp=sharing
 

01. Bigyang Tinig ang Masa.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndVERmNnZuTk9KaUE/edit?usp=sharing
 

02. Wagtangon ang Bagahi.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndbDlETk9oSnFuUDQ/edit?usp=sharing
 

03. Medical.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndMXktZElkLVI0TkE/edit?usp=sharing
 

04. Buhay ay Pakikibaka.mp3  https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndRFBlYzVNdThEeWs/edit?usp=sharing
 

05. Balang May Asukal.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndRjFhdHkwSWYwVEk/edit?usp=sharing
 

06. Magkasama Pa Rin.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndSXk3U1JWUHNBNDA/edit?usp=sharing
 

07. Magkasama.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndSnBfbUdqcS1fRTQ/edit?usp=sharing
 

08. Tulo Ka Sangkap.mp3  https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndV3NxOTJDcUtGTWc/edit?usp=sharing
 

09. Saludo.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndXzE1MHlqM1pzZHM/edit?usp=sharing
 

10. Sulong.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndZ0tVdGxfNUZ4WUU/edit?usp=sharing
 

11. Bkpm.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndbG45THJVZjRQcEU/edit?usp=sharing
 

12. Remolding.mp3 https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndbXJMQV9wczdOOUE/edit?usp=sharing
 

13. Pulang Gahum.mp3  https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndeTZBdldzOXlyYU0/edit?usp=sharing