Gov. Bautista’s discernible backing for Joyce is a continuance of his self-conservancy

Ka Efren Aksasato
NDFP-FarSouth Mindanao Region
19 April 2014

Davao del Sur governor Claude Bautista’s uttered defense of Jose Abad Santos Mayor James “Jimmy” Joyce on the April 13 disarming of the latter’s private armed group come unsurprising. It is a manner among cliques.

Gov. Bautista asserted in a media interview that the New People’s Army disarmed a group of civilian security forces, contending further that the attack is but another apparent atrocity against the civilians. The group punished by the Red fighters of the Alex Ababa Command – Front 71 on April 13 is, without doubt, a band of armed mercenaries working for Joyce and not mere civilian volunteers. They were employed for the mayor’s protection and instrument of his repressive rule, as well as agents of his criminal activities and illegal operations. Such object is a legitimate target of the NPA’s tactical offensives, and is ought to be punished for their depravity to the people.Gov. Bautista’s discernible backing for Joyce is a continuance of his self-conservancy. As Gov. Bautista’s trusted collaborator in Davao Occidental, Joyce is an adherent of his governor-boss’s terroristic ploys and an abettor of his vicious schemes.

A boss’s dissoluteness is always his cohort’s deeds. While Gov. Bautista is trying to cover-up Joyce’s band of private army, he is also keeping for himself a company-strong private armed group in Malita alone. This makes Gov. Bautista the most powerful warlord in the provinces of Davao del Sur and Davao Occidental, and Jimmy Joyce is only one of his trusted subordinates.

It can be recalled that on July 5, 2010, the NPA disarmed Berto Carabona, Gov. Bautista’s henchman in Brgy. Little Baguio, Malita, Davao del Sur. The Red fighters confiscated an M203 grenade launcher and a .30 caliber Garand rifle from his possession.

The existence and spread of warlordism is ambiguously continuing to fulfill some politicians’ greed at the expense of the impoverished people. Their domination only aggravates oppression and repression, pushing further the resistance of aggrieved masses. The revolutionary movement is one with the oppressed in realizing genuine justice and in punishing grave offenders. The NPA will continue to carry out tactical offensives that will ceaselessly weaken and smash-up the warlords’ rule and the oppressive state in entirety.

Ang dayag nga pagdepensa ni Gob. Bautista ka Joyce kasumpay lang sa iyang pagpanalipod sa kaugalingon


Ka Efren Aksasato
NDFP-FarSouth Mindanao Region
19 April 2014

Dili ikatingala ang gihimong pagdepensa ni Davao del Sur governor Claude Bautista kang Jose Abad Santos mayor James “Jimmy” Joyce lambigit sa pagkadisarma sa private army niini niadtong Abril 13. Batasan lamang kini sa mga magkaabin og pundok.

Madut-anong gipamahayag ni Gob. Bautista sa midya nga civilian security forces ang gikuhaan og mga pusil, ug giduso sab niya nga yanong pagpanglapas batok sa mga sibilyan ang gibuhat sa New People’s Army.

Dili ikalalis nga mga sinuhulang goons ni Joyce ang gidisarmahan sa mga Pulang manggugubat sa Alex Ababa Command – Front 71 niadtong Abril 13, ug dili civilian volunteers. Gigamit sila aron panalipdan ang paghari sa mayor ug sumpoon ang katawhan, ug instrumento sab sila sa mga krimen ug iligal nga operisyong gipaluyohan sa mayor. Ang susama niini nga mga grupo giilang mga lehitimong target sa paglunsad og taktikal nga opensiba sa NPA ug angayan lamang nga masilotan alang sa ilang sa mga kasal-anan sa katawhan.

Ang dayag nga pagdepensa ni Gob. Bautista ka Joyce kasumpay lang sa iyang pagpanalipod sa kaugalingon. Isip nag-unang sinaligang tawo ni Gob. Bautista diha sa Davao Occidental, si Joyce tigsundog lang sa teroristang pamalakad sa iyang among gubernador ug tigpatuman sa bangis nga patakaran niini.

Kung unsay binuhatan sa agalon, mao sab ang ginabuhat sa iyang mga tawo. Samtang naningkamot si Gob. Bautista nga tabonan ang pagbaton og private army ni Joyce, dili sab malilong nga diha lamang sa lungsod sa Malita, duna sab siya’y usa ka kompanyang gidak-on nga pribadong armadong pundok. Sa laktod, si Bautista maoy labing gamhanang agalong militar sa Davao del Sur ug Occidental, ug si Joyce usa lamang sa iyang mga galamay.

Kahinumduman nga niadtong Hulyo 5, 2010, si Berto Carabona, usa ka sinaligang goon ni Gob. Bautista ang gidisarmahan sa NPA didto sa Brgy. Little Baguio, Malita, Davao del Sur. Nakuha gikan kaniya ang usa ka M203 grenade launcher ug usa ka .30 caliber Garand rifle ug mga bala.

Tin-aw nga padayong ginapatunhay ug ginapakaylap ang pagharing agalong-militar sa pipila ka mga gamhanang pulitiko aron tagbawon ang ilang kahakog, ug sa kaalautan sa kabus nga katawhan. Ang ilang pagpatigbabaw labaw pang nagpagrabe sa pangdaugdaug ug pagpahimulos, butang nga motulak sa mas kusganon pang pagsukol sa katawhang biktima sa kakabus ug kawalay hustisya. Ang rebolusyonaryong kalihukan kanunay katambayayong sa mga dinaugdaug ug linupigan sa tinguha nilang makab-ot ang tinuod nga hustisya ug silotan ang dunay bug-at nga mga salaod sa katawhan. Ang NPA padayong mopatuman sa paglunsad og mga taktikal nga opensibang inanay nga mopahuyang ug modugmok sa gahum sa mga pulitiko-agalong militar ug sa madinaugdaugong estado sa kinatibuk-an.