Kondenahin ang Pag-aresto kina Kasamang Benito at Wilma Tiamzon! Katarungan para sa biktima ng karahasang militar at paglabag sa karapatang pantao ng Rehimeng US-Aquino!

Ka Higom Maragang
Lucio de Guzman Command, NPA-Mindoro
Abril 2, 2014

Mariing kinokondena ng rebolusyonaryong mamamayan sa Mindoro ang iligal na pag-aresto sa mga kasamang Benito at Wilma Tiamzon at iba pa nilang kasamahan ng pinagsanib na pwersa ng militar, CIDG at pulis sa Cebu noong Marso 22, 2014. Ang pataksil na pag-aresto kina Benito at Wilma Tiamzon na kinikilala bilang pangunahing NDFP Consultants sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP ay malinaw na paglabag sa JASIG.

Ang kasunod na pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa kanila tulad ng illegal possession of firearms and explosives at iba pang gawa-gawang kaso ay bahagi ng ginagawang kriminalisasyon ng rehimeng US-Aquino sa mga pampulitikang kaso.

Ganito rin ang karanasan at pinagdaanan ni Andrea Rosal, anak ng yumaong Ka Roger at ng mahigit 400 na mga detenidong pulitikal na nakapiit sa iba’t ibang bahagi ng bansa at sinampahan ng mga kasong kriminal. Kabilang dito ang mga detenidong pulitikal mula sa isla ng Mindoro.

Sa mahigit 3-taong panunungkulan ng Rehimeng Aquino at ng Oplan Bayanihan, ang iligal na pag-aresto at detensyon ay ilan lamang sa mga paglabag sa karapatang pantao na nararanasan ng mamamayan. Marami pang mas malalang kaso ng pagpaslang, pagmasaker, pagdukot at pagkawala ang hanggang ngayon ay wala pa ring katarungan, hindi lamang sa Mindoro at Timog Katagalugan kundi sa buong bansa.

Sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino, may ilang kaso na ng mga EJK kabilang ang pagpaslang kay Guiller Castillo, isang magsasaka noong Disyembre 10, 2011 sa Mamburao, MOC at kay Remy Delicana , Coordinator ng Anakpawis sa Sta. Cruz, MOC noong Mayo 12, 2012 sa Bgy. Mulawin, Sta. Cruz, MOC at ang pagpatay kay Ginang Sopring Fetalcorin, 48 taong gulang, Bgy. Libtong, Roxas, MOR noong Setyembre 11, 2012,

Ang pinakahuling karahasang militar sa Mindoro ay ang pagmasaker sa pamilyang Saulong sa Bgy. Labunan, Bongabong, Or. Mindoro noong Marso 30, 2014. Walang awang pinaslang sina Hector Saulong, 50 taong gulang, mga anak na sina Reckreck, 25 at Stephine Rotceh, 23 at apong si Prince Clarence Steven Saulong, 2 taong gulang. Tanging ang asawang si Josephine Saulong ang nakaligtas sa pamamaril. Isang aktibong tauhan ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Phillipines o ISAFP na si Mark Anthony Flores ang itinuturo ng nakaligtas na isa sa mga criminal. Si Flores ay kinandili ng MIG4 sa Camp Eldridge sa Los Baños Laguna matapos na ituro ng nag-iisang nakaligtas sa nasabing masaker.

Hindi pa man lamang nakakamit ng mamamayang Mindoreño ang katarungan sa maraming biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Oplan Habol Tamaraw na inihasik ni Gen. Jovito Palparan nadagdagan na naman ito ng mas malalalang kaso.

Kung totoong hangad ng rehimen ang katarungan, bakit patuloy itong ipinagkait sa mga magsasaka sa Hacienda Luisita? Bakit magpahanggang ngayon ay hindi mahuli at maikulong si Palparan at mapapanagot sa kanyang mga krimen? At bakit ang mga may malalang kaso ng pandarambong sa ating kabang yaman ay nananatiling malaya at kung makulong man ay laging may espesyal na pagtrato. Kinukundena ng Partido Komunista sa Mindoro at ng Lucio de Guzman Command ang pagmamalaki ni BS Aquino na ang iligal na pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon at lima pang mga kasamahan ay mas malaki diumano kaysa kay Palparan. Lubos na inilantad ni Aquino ang tunay niyang pagkatao na walang ipinagkaiba sa hinalinhan niyang si Gloria Macapagal Arroyo. Pareho silang mga human rights violators at nagkakandili ng mga berdugo at kriminal na tulad ni Palparan.

Nalulungkot tayo sa pagkahuli ng mga kasama ngunit hindi matitigil ang paglaban ng mamamayan dahil lamang sa pagkakahuli nila. Maaari pa rin silang lumaban at mag-ambag ng kanilang kakayahan para sa rebolusyon kahit hawak sila ng pasistang kaaway. Lalong hindi ito magiging dahilan ng pagtigil ng armadong pakikibaka ng mamamayan.

Nananaginip nang gising ang mga tagapagsalita ng AFP nang ipinahayag nilang sa pagkakaaresto nina Benito Tiamzom at Wilma Austria ay tutungo sa paghina at pagkawasak ng armadong pakikibaka.

Malalim ang batayan ng pagsusulong ng armadong rebolusyon ng mamamayan. Hangga’t hindi nakakamit ng mamamayan ang katarungan, demokrasya at kalayaan mula sa pagsasamantala at paniniil ng naghaharing sistema ng mga malalaking panginoong maylupa, malalaking burgesya kumprador at burukrata kapitalismo sa ilalim ng direksyon ng imperyalismong US, walang ibang pipiliing landas ang mamamayan kundi ang paghahangad ng rebolusyonaryong pagbabago at paglahok sa armadong pakikibaka.


Palayain sina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria Tiamzon at mga kasamahan nila!
Palayain ang lahat ng detenidong pulitikal sa Pilipinas!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!