Panayam kay Eduardo Labrador ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - Southern Tagalog (PKM-ST)

Radyo Pakikibaka
Marso 2014
 

Naririto ang ispesyal na pagsasahimpapawid ng Radyo Pakikibaka tampok ang panayam kay Eduardo Labrador, tagapagsalita ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - Southern Tagalog (PKM-ST), para sa okasyon ng ika-45 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

https://drive.google.com/file/d/0B2Ui3eY7atndNXlnMzI3NFZRT1E/edit?usp=sharing


Mapapakinggan din sa PRWC sa http://www.philippinerevolution.net/statements/20140329_panayam-kay-eduardo-labrador-ng-pambansang-katipunan-ng-mga-magbubukid-southern-tagalog-pkm-st.