Sugaton og protesta ang pagduaw ni Obama ug pagbaseng militar sa US!

Ispesyal Isyu
Ang Bayan
Abril 23, 2014

Download PDF

Sa moabutay nga Abril 28, moduaw sa nasud si Barack Obama, kasamtangang hepe sa imperyalismong US, alang sa inagurasyon sa pinakabag-ong kasabutang militar tali sa US ug Pilipinas. Matapos ang sagunson nga panagtigum gikan Marso, gihimo nang pinal sa mga opisyal sa gobyerno ug militar sa US ug Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA o Kasabutan alang sa Gipalambo nga Pagtinabangayng Pangdepensa) niadtong Abril 11.

Unang gisugdan sa US ug Pilipinas ang paghikay sa bag-ong kasabutan niadtong Enero 2011, human ideklara sa US ang plano niining “pivot” o pagkambya ngadto sa Asia ug pagdeklara sa “Bag-ong Siglo sa Pacific” (New Pacific Century). Niining maong deklarasyon, gitumbok sa US nga yawe sa subling pagbangon sa US gikan sa krisis ang pagpakusog sa pagpamuhunan ug pakigpamatigayon niini sa Asia pinaagi sa pagpakusog sa presensyang militar niini sa Asia. Kining plano nga “pivot” sa US gikasibawan sa pagdisposisyon o pagdeploy sa Asia sa taman 60% sa pwersang nabal ug 50% sa pwersang pangyuta niini nga anaa sa langyawng kanasuran. Tumbas kini sa pagmintinar og gatusan ka libong tropa sa nagkalain-laing dapit sa Asia. Sa ingon, mahimo niining magpakita og kusog-militar unsamang orasa ug asaman sa rehiyon.


Kabahin usab niining pagkambya sa Asia ang pagtukod og mga rehiyonal ug baylateral nga kasabutan tali niini ug mga nasud sa Asia-Pacific alang sa mas hanoy nga koordinasyon. Gibanabana sa US nga mahuman ang “pivot” sa mosunod nga dekada.

Niining nangaging tulo ka tuig, misubsob ug midaghan ang mga pagdunggo sa mga barkong iggugubat, ang paglanding ug pag-istasyon sa mga jetfighter ug mga barkong iggugubat ug pagkanaog sa mga armadong tropa sa US sa Pilipinas. Niadtong 2012, dili mokubos sa 80 ka beses ang pagdunggo sa mga barkong iggugubat sa mga pantalan sa Pilipinas. Mokabat kini sa kapin-kon-kulang 150 ka pagdunggo niadtong 2013 ug gibanabanang mosubsob pa sa taliabot pa nga katuigan.

Gawas sa nagrelyebohay nga mga pwersang militar sa US, permanenteng nakaistasyon ang 700 ka sundalong Amerikano nga naglangkob sa Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) sa US Pacific Command nga nagbase sa eksklusibong erya sa US sulod sa Camp Navarro sa Western Command sa AFP sa Zamboanga City sukad pa 2002. Aron hatagag-rason ang nagkadakong presensyang militar sa US sa Pilipinas ug paglunsad og mga pagbansaybansay-militar sa nagkalain-laing dapit sa bahin sa Asia, gihulhugan sa US ang nagbagang diplomatikong tensyon sa hisgutanan sa pag-angkon sa nagkalain-laing nasud sa mga isla ug pormasyon sa South China Sea, lakip ang Spratly Islands ug Scarborough Shoal. Talagsaon ang papel niini sa itoy nga gobyerno ni Benigno Aquino III nga sukad 2011 maoy nanguna sa pagsaba-saba ug pagpanghagit sa China.

Ginagamit ni Aquino ug sa gobyernong US ang “tensyon sa China” aron hatagag-rason ang pagpadako sa presensya sa US sa Pilipinas. Ginahulagway sa rehimeng Aquino nga “higala” sa Pilipinas ang US sa hisgutanan sa panagbangi diha sa China. Ginahulagway usab sa mga opisyal ni Aquino nga ubos sa 1956 Mutual Defense Treaty, adunay “obligasyon” ang US nga mosuporta sa Pilipinas oras nga mosilaob ang panagbangi sa South China Sea.

Samtang mapadayonon nga nagapakusog ang US sa relasyong militar niini sa China (lakip ang pagsalmot niini sa Rim of Pacific Exercise o RIMPAC karong Hunyo), inotro-otro usab nga gipadayag sa US nga “motabang kini sa iyang mga higala” nga gikalipay og maayo sa sango-sango nga mga itoy niini sa Pilipinas. Ang tinuod, hugot nga kaalyado sa imperyalismong US ang nagharing burukrata monopolyo kapitalistang hut-ong sa China, bisan pa ginabantayan ug ginapugngan sa US ang pagdako ug pagdominar sa China sa Asia.

Aron ilatag ang basehang ligal sa mapadayonon ug nagkadakong presensya sa militar sa US sa Pilipinas, gisugdan ang paggambalay  sa EDCA. Gihulagway kini isip pangtabang sa pagpakusog sa seguridad sa kadagatan sa nasud. Nagsukad kini ug nagapalungtad sa Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement ug Military Logistics Support Agreement.

Aron hatagag-rason usab ang EDCA, ginahulagway nga ang presensya sa militar sa US sa Pilipinas sumpay usab sa “uban pang mga hisgutanang adunay kalambigitan sa seguridad” sama sa “humanitarian aid/disaster response” o HA/DR (makitawo nga pag-ayuda sa mga biktima sa mga katalagman ug pagtubag niini). Ginapakusog sa US ang aspetong HA/DR sa kasabutan matapos magamit kini aron hatagag-rason ang dinaghang pagdeploy og mga tropa ug kagamitang militar. Usa ka pananglitan niini ang pagdunggo sa pinakadakong barko-de-gera niini sa Leyte Gulf niadtong Nobembre 2013 sa ngalan sa paghatag og ayuda ngadto sa mga gigun-ob sa bagyong Yolanda.

Kining maong probisyon ang gamiton sa US aron ipayuhot ang nakaplanong pagsulod sa mga tropa sa Eastern Visayas sa tabil sa Pacific Parnership 2014, usa ka pagbansaybansay-nabal nga ipahigayon sa Tacloban City ug kasikbit nga mga lugar karong Hunyo.

Matapos ang pila ka bulan nga negosasyon, nagpabiling sikreto ang mga detalye sa EDCA. Sa limitadong impormasyong giapud-apud sa mga opisyal ni Aquino, gibanabana nga ang mahimong unod niini mao ang mosunod:

1)    pagtugot sa militar sa US nga makabaton og base o engklabo sulod sa mga kampo militar sa Armed Forces of the Philippines;

2)    paghatag og mas malangkobon nga mga katungod ug otoridad sa mga pwersang militar sa US aron gamiton ang unsamang pasilidad, ilabina ang mga pantalan ug erport, aron makab-ot ang “minimum credible defense” batok sa “agresyon sa China” sa mga teritoryo sa Pilipinas sa South China Sea; ug

3)    paglunsad og mga pagbansay ug operesyong militar bisan asang lugara sa Pilipinas sa ngalan sa “humanitarian aid/disaster response.”

Sa ingon, ang EDCA walay lain kundili kasabutan aron pormal nga ibalik ang mga base militar sa US. Ubos niini, makabaton og eksklusibong akses ang militar sa US sa mga pasilidad-militar alang sa pagdunggo, paglanding ug pag-istasyon sa mga sakyanan, kagamitan ug mga tropang militar sa US sulod sa nasud. Subli niining gibuhi ang hilabihang gikasilagang Military Bases Agreement sa 1946 nga gigamit aron makapabilin og dagkong base militar ang US taman 1991.

Subling pagpanamastamas sa nasud

nong soberanya sa Pilipinas ang EDCA. Ginahatagag-dalan niini ang labaw pang pagpakusog sa dominasyon sa militar sa US sa Pilipinas ug kontrol nini sa dagan sa politika, militar, diplomasiya ug ekonomiya sa nasud.

1. Unsa ang “troop rotation” ug “increased rotational presence?”

Usa sa mga yaweng hisgutanan sa bag-ong kasabutan ang pagtugot sa Pilipinas sa permanenteng presensya sa mga pwersang militar sa US sa nasud sa tabil sa “troop rotation.”

Ang “troop rotation” mao ang relyebohay sa mga tropa, barko ug eroplanong iggugubat sa usa ka erya nga sakop sa operesyon sa militar sa US.

Sa gambalay sa “Asia pivot” sa US, makabaton og “increased rotational presence” o nagkadakong ihap sa mga nagarelyebohay nga tropa, barko ug eroplanong iggugubat sa US sa rehiyon sa Asia-Pacific. Nag-unang aspeto niini ang pagdeploy sa 60% sa kinatibuk-ang ihap sa mga barko-de-gera niini sa rehiyon, gikan sa 50-50 nga bahinay niini sa pagkakaron sa Pacific Ocean ug Atlantic Ocean.

Sukad pa 2010 nagakahitabo ang pagsubsob ug pagdaghan sa pagdunggo sa mga barkong iggugubat sa US sa Pilipinas. Sa report sa US Navy, mosangko sa 51 ka barkong iggugubat niini ang midunggo sa nagkalain-laing pantalan sa nasud niadtong 2010; 54 niadtong 2011; 88 niadtong 2012; ug 72 sa unang bahin pa lamang sa 2013 (Enero-Hulyo).

Dungan niini, ipahigayon ang dagkong deployment sa tropang militar sa US sa nagkalain-laing base ug semi-base nga mga pasilidad sa Asia-Pacific, nag-una sa Australia (Darwin), Singapore (Changi Bay) ug South Korea (Jeju Island) sa seres sa mga “port visit,” pagbansaybansay- militar ug uban pang aktibidad.

Sa Pilipinas, plano sa US nga ipabilin ang 4,000-4,500 ka tropa sa nagkalain-laing lokal nga pantalan, erport ug mga “joint operational base.” Langkoban kini sa mga pwersa ug yunit nga magpinulihay, lakip kadtong mga tropa sa US Marines ug Navy nga kanhing nakabase sa Okinawa, Japan, nga karon panamtang nga nakaistasyon sa Guam.

2. Nganong adunay mga tukoronon nga permanenteng base militar ug mga pasilidad ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas kung ginaingon nga nagarelyebohay lamang kini sila?

REKISITO sa “increased rotational presence” sa US ang pagbaton og permanenteng mga pasilidad aron eksklusibong magamit sa militar sa US alang sa pagdunggo ug paglanding sa nagkadaghang mga barko ug eroplanong iggugubat niini, aron mag-istasyon ug mosilbing pahulayan sa mga tropang pangkombat niini ug aron pundohan sa ilang pangsugnod (lana, diesel ug gasolina), mga armas ug kagamitan.

Sa aktwal, mopundo ang mga tropang Amerikano sa nagkalain-laing pantalan ug mga engklabong eksklusibong ginaandam alang kanila sulod sa kasamtangang mga kampo militar sa AFP. Sa mga dokumento sa US, gitawag kini og “access location” o “cooperative security location” sa mas daan nga mga dokumento.

Ang sistema niini wala mahilayo sa kasamtangang plastada tali sa US ug sa Pilipinas lambigit sa 700 ka nagarelyebohay nga tropa sa US Special Forces nga nagbase sa hedkwarters sa Joint Special Operations Task Force-Philippines (kanhing Joint Task Force-510 sa Special Operations Command Pacific) sa Camp Navarro sa Zamboanga City. Bisan nagarelyebohay ang mga tropang Amerikano, nagmintinar sila og permanenteng mga pasilidad sulod sa kampo nga dili basta-basta masulod sa mga Pilipinong opisyal.

Niadtong una, nagmintinar usab og mga pasilidad ang US Special Operations Forces sa Camp Malagutay sa Malagutay ug Camp Andrew Air Base sa Sta. Maria, pareho sa Zamboanga City; Camp General Bautista sa Busbus, Jolo, Sulu; ug sa Philippine Naval Station sa Batu-Bato, Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. Ang maong mga pasilidad ilhado sa lokal nga mga lumulupyo isip mga “kampo sa Amerikano” ug ginganlan og “gagmay nga mga base” subay sa mga pangpublikong dokumento sa US.

Sa tabang sa mga itoy nga estado niini sa Asia, plano sa US nga magtukod o reperon ang mga base/erport/pantalan nga mahimong hinanaling magamit sa ilang tropa isip lunsaranan, han-okanan og gamit ug tropa o pahulayanan. Sa usa ka taho nga giandam alang sa Pacific Command sa US Army, napatik nga sa Southeast Asia pa lamang, adunay 50 ka lokasyon nga mahimong gamiton alang niining maong mga tumong. Lakip niini ang gagmayng erport ug pantalan ug mga base ug kampo militar nga nagamit na niadto sa US ubos sa Military Bases Agreement.

3) Unsang mga kampoha ug pasilidad ang giandam na sa rehimeng US-Aquino alang sa mga tropang US?

Wala pa man ugani nagsugod ang epektibidad sa bag-ong kasabutan, gipatuman na sa rehimeng Aquino ang konstraksyon sa bag-ong mga erport ug pantalan ug pagreper sa mga kampo ug uban pang pasilidad-militar sa ngalan sa Armed Forces of the Philippines Modernization Plan.

Ginahulagway sa mga opisyal sa rehimeng US-Aquino nga ang pagpalambo sa Subic ug Clark pagpangandam alang sa pagbalhin sa mga hedkwarters sa Philippine Navy ug Philippine Air Force. Ingon pa man, direktang giangkon sa mga opisyal-militar sa rehimen nga ang mga pagbag-o sa duha ka kanhing base nakapunting sa pagserbisyo sa mga tropa, barko ug eroplanong US ug sa mga kaalyado niini (sama sa Japan ug India; ug pinakaulahi, ang South Korea pinaagi sa parallel nga kasabutang militar). Gibanabanang mosangko sa 10 bilyon ang gikinahanglanon aron imodernisa ang Subic pa lamang.

Ginaduso sa US nga makabaton og akses sa uban pang erport ug pantalan alang sa “refueling and repair” sa ilang mga barko ug eroplano. Lakip niini ang Poro Point sa La Union, Sangley Point sa Cavite ug mga komersyal nga pantalan sa mga syudad sa Laoag, Cagayan de Oro ug Zamboanga. Gusto usab sa US nga buksan alang sa ilang paggamit ang mga susama nga pasilidad sa Batanes, Sta. Ana sa Cagayan, General Santos City ug Cebu. Kining maong mga pantalan ug erport kabahin sa kutay sa mga pasilidad nga mahimong maabot sa ilang mga barkong iggugubat nga maggikan sa Guam sulod sa lima ka adlaw o mas mubo pa.

Dungan niini, gipalambo mismo sa US ang mga kampo nga kanunay nga gamiton sa ilang mga tropa. Niadtong 2011, gipanghambog ni Harry Thomas, ambasador niadto sa US dinhi sa Pilipinas, nga naghatag ang US og `200 milyong ayuda-militar sa rehimeng Aquino aron palamboon ang nagkalain-laing kampo sa AFP. Lakip niini ang `42 milyon alang sa konstraksyon sa mga baraks, kasilyas ug kan-anan sa Basa Air Base sa Pampanga, ug `25 milyon alang sa pagreper sa mga dalan sulod sa Fort Magsaysay (hedkwarters sa 7th ID) sa Nueva Ecija. Ang duha ka kampo regular nga lunsaranan sa mga pagbansaybansay- militar sa US.

Plano sa US nga permanenteng mobase ang pila ka batalyon sa US Marines, Navy ug Air Force (1,500+ ka tropa) sa Subic Bay ug Clark Air Base (200) isip suporta sa nagkadaghang mga tropang magrelyebohanay sa rehiyon alang sa mga hiniusa nga pagbansaybansay, operesyong militar ug uban pa.

Plano usab sa US nga motukod og usa ka “advanced command post” sa Palawan ug magmintinar og gipagamay nga kompanya sa Marine Special Operations Battalion (60-70 ka tropa) sa lugar. Kabahin niining planoha ang pagtukod og usa ka “joint command” sa Philippine Marine Corps Reservation sa Samariniana, Brookes Point sa Palawan ug ang pagpataas sa airstrip nga anaa sulod niini gikan sa usa ka kilometro paingon sa 2.4 kilometros aron magamit sa US. Ubay niini, reperon usab ang usa  ka erport sa eroplano sa Balabac, habagatang Palawan nga kanhing gigamit sa US niadtong Ikaduhang Gubat Pangkalibutan.

Kabahin pa gihapon nianing planoha ang nabutyag na nga konstraksyon sa base nabal sa Oyster Bay,  pila ka kilometro lamang ang gilay-on sa protektadong Underground River, alang sa paggamit sa mga barko de gera sa US. Timbang ang mga sundalong Pilipino, gisugdan na sa US ang konstraksyon sa base nabal sa tabil sa paglunsad sa ika-13 Philippines-US Amphibious Landing Exercise o PHIBLEX 13 niadtong Oktubre 2012. Naggikan sa pundo alang sa modernisasyon sa AFP ang `500 milyong gigasto alang sa konstraksyon sa ginganlan og “gamay nga Subic.”

Plano usab sa US nga magtukod og mga “joint operational base” sa Ulugan Bay sa lungsod sa Macarascas ug sa Tarumpitao Point sa lungsod sa Rizal, Palawan. Sa gambalay sa “joint command” ug pagtukod og “joint operational base,” nga gitawag usab og “base sharing,” permanente ug malungtaron nga makabase ang gatusan ka mga sundalong Amerikano sa tabil sa “troop rotation” nga walay direktang pag-angkon og permanenteng pagbase sa langyawng tropa sa nasud.

Sa tabil sa relief ug rehabilitasyon sa mga lugar nga gigun-ob sa Yolanda niadtong miaging tuig, subli nang gigamit sa US ang Guian Military Airbase sa Eastern Samar, nga gitukod niini niadtong Ikaduhang Gubat Pangkalibutan.

4) Nganong mahinungdanon alang sa US nga “mokambya” sa Asia?

Mahinungdanon alang sa US ang rehiyon sa Asia. Dinhi nahimutang ang duha sa pinakadagkong ekonomiya sa tibuok kalibutan (India ug China). Anaa dinhi ang duha sa pinakadagkong importer sa mga igbabaligya sa US—ang Japan ug ang bloke sa ASEAN nga gilangkoban sa napulo ka gagmayng nasud. Anaa sa Southeast Asia ang duha ka rutang pangdagat (ang Malacca Strait ug South China Sea) kundiin tig-agian ang 70% sa kinatibuk-ang pamatigayong pangdagat (maritime commerce) sa Pacific.

Sa Asia-Pacific usab nahimutang ang pinakadakong tigpalitay og mga armas ug uban pang gamit-militar sa US (Australia ug South Korea). Mokabat sa $10 ka bilyon ang kantidad sa mga armas nga nabaligya sa US sa India niadtong miaging dekada. Plano sa US nga palapdon pa ang bahin niini sa merkado.

Dugang niini, dako ang panginahanglan sa US nga atubangon ang China, usa sa pinakadagkong hulga sa dominasyon sa ekonomiya ug militar niini sa Asia. Adunay partikular nga papel ang “pivot” niini sa Asia ug sa karkulado nga pagduso-militar niini aron ihingusog ang dugang nga mga neoliberal nga pagbag-o sa ekonomiya sa China sa tinguhang labaw pang makabintaha ang dagkong kapitalistang Amerikano nga namuhunan sa China.

Diha sa pagpakusog sa presensya niini sa Asia, aktibong ginababagan sa US ang mga pagsulay sa China nga solong harian ang pagpamuhunan ug pamatigayon o itukod ang kaugalingon isip pangrehiyong lider sa ekonomiya ug militar sa mga nasud sa Asia-Pacific.

5) Unsa na ang giabot sa “pivot?”

ANAA pa gihapon sa proseso ang US sa paglatag sa mga rekisito alang sa madayonon nga pagkambya sa mga pwersa niini sa Asia nga gibanabana niining makompleto sa 2020.

Niadtong miaging tuig, gisugdan na niini ang pagpangrelyebo sa pila ka batalyon sa Marines sa base niini sa Darwin, Australia. Anaa pa sa proseso sa pakignegosasyon ang US sa Australia lambigit sa pagbukas sa uban pang kampo militar niini sa presensya sa mga pwersang Amerikano, pagreper sa usa sa mga pantalan aron magamit kini nga nuclear-powered aircraft carrier, ug paggamit sa pila sa mga isla niini isip lunsaranan sa mga eroplanong iggugubat ug UAV.

Sa Singapore, nagsugod na og relyebohay ang upat nga Littoral Combat Ships nga ginagamit kuno sa US alang sa humanitarian aid/disaster response. Nagapundo taman unom ka bulan sa Changi Bay ang mga barko. Duyog niini, gibuksan na    usab sa Singapore ang paggamit sa US sa kasikbit nga erport alang sa pagpangreper ug pagkarga og gasolina sa mga eroplanong iggugubat niini.

Niadtong 2011, mipirma ang US sa usa ka lambigit nga kasabutan sa “maritime security” sa Indonesia nga nagresulta sa paglunsad sa 140 “pagbansaybansay-militar” sulod sa nasud.

Niadtong 2012, nagtibuok og kasabutang militar tali sa US ug Vietnam nga kuhohay milangkob sa seguridad pangdagat, “search and rescue operations,” “peacekeeping operations” ug HA/DR.

Samtang, madayonon nga nagahan-ok og mga tropa ang US sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon sa ngalan sa mga tinapong pagbansaybansay, espesyal nga operesyon ug HA/DR.

Sa Thailand, madayonon ang paglunsad sa Cobra Gold, usa sa pinakadagko ug pinakamalungtaron nga pagbansaybansay-militar sa rehiyon.

Niadtong 2013, gilunsad sa US ang usa sa pinakadagkong “pagbansaybansay-militar sa utlalan sa South Korea ug North Korea. Nagresulta kining maong pagpanghulhog sa pagpawalay-pulos sa North Korea sa gipirmahang tratado sa hunong-buto ug subling pagdeklara og gubat tali sa duha ka nasud.

Sa Japan, gipahigayon ang inagurasyon niining Abril 20 lamang sa bag-ong radar facility sa US sa Kyoto. Ang pasilidad-militar kabahin sa US Missile Defense sa Asia.

Kinaiya sa mga pwersang Amerikano nga magrelyebohay sa Pilipinas

MAYORYA sa mga pwersang ideploy sa Southeast Asia “on rotation” mga pwersang kanhi nang naasayn sa rehiyon. Nag-una niini ang Seventh Fleet, ang pinakadakong permanenteng “forward deployed” o abanteng nakadeploy nga pwersa sa US. Kanhi kining nakaistasyon sa Subic Naval Base sa Olongapo City. Kasamtangan kining nagmintinar og base sa Okinawa, Japan.

Ang Seventh Fleet naglangkob sa 60-70 ka barko, 300 ka eroplano ug helikopter nga iggugubat ug 40,000 ka tropang Marines ug Navy. Ang flagship o sentrong barko niini mao ang USS George Washington, usa ka de-nukleyar nga aircraft carrier, nga pila ka beses na nga midunggo sa Pilipinas niining miaging duha sa tuig.

Kining mga tropaha mga pwersang pang-atake sa US. Ang Seventh Fleet adunay taas nga rekord sa pagpangilabot ug pakiggubat sa Asia, lakip ang Korea, Laos, Thailand ug Vietnam; ug niining ulahi, sa mga gubat agresyon sa US sa Middle East. Nagsugod pagtibhang og tropa ang US sa Okinawa ug nagbalhin og mga tropa niini gikan 2007 dulot sa kaylap nga pagkasilag sa katawhang Japanese sa mangilngig nga mga krimen sa mga sundalong Amerikano batok sa mga bata ug kababayen-an.

Niadtong Deisembre 2013, nagkahiusa ang US ug reaksyonaryong estado sa Japan nga isira na ang Futenma Base sa Okinawa nga gibasehan sa linibo-libong US Marines ug ibalhin kini sa ubang bahin sa isla. Walo ka libong US Marines usab ang ibalhinay sa Guam Hawaii ug uban pang lugar.

Ang “pivot to Asia” sa hisgutanang militar

SA hisgutanang militar, ang pagdako sa mga pwersang nabal sa US nagkahulugan og pagdugang og usa ka aircraft carrier, pito ka destroyer ug kuyog niining mga barkong amphibious, napulo ka Littoral Combat Ships (LCS o mga barkong mamidpid sa baybayon) ug duha ka submarine sa kadagatan sa Asia-Pacific. Anaa sa 60% usab sa mga pwersa sa US Air Force sa langyawng kanasuran ang iposisyon sa rehiyon, lakip ang mga pangkombat ug paniktik nga unmanned aerial vehicle (UAV) nga gigamit karon sa Afghanistan ug mga bag-ong eroplanong iggugubat. Nagkahulugan usab kini sa pagdeploy og 60% sa kinatibuk-ang katakus pangkawanangan ug pang-internet sa US sa rehiyon.

Dugang niini, ibalhin sa Asia ang 60,000 ka tropa nga kanhing nagbase sa Afghanistan samtang gimintinar ang daan nang gidaghanon sa mga tropang Amerikano sa rehiyon. Dakong bahin niini ang iplastar sa Guam ug Hawaii.

Sa kasamtangan, adunay 325,000 ka pwersang militar ug sibilyan ang US nga nagbase sa Asia ubos sa US Pacific Command (PACOM). Sakop sa US PACOM ang tibuok rehiyon sa Indo-Asia-Pacific gikan sa baybayon sa California taman sa utlanan sa India ug Pakistan.

Ang PACOM gilangkuban sa duha ka dagkong plotilya (fleet) nga adunay 180 ka barko, 2,000 ka eroplano ug 140,000 ka tropa; Marine Corps nga adunay 74,000 ka tropa; Air Force nga adunay 40,000 ka piloto sa siyam nga base, ug adunay 300 ka eroplano; Army nga adunay 60,000 ka personel ug mga grupo sa special forces nga nagalunsad og operesyon sa 30 ka nasud sa Asia-Pacific.