COPD ug mga peke nga surenderee--desperadong pagpanglingla sa AFP

Alan Juanito
NPA-North Central Mindanao Region
Mayo 8, 2014

Samot nga nagkadesperado ang AFP karong kapin duha ka tuig na lang ang nahabiling panahon sa implementasyon sa ilang Oplan Bayanihan. Sa kapakyas niini pagkab-ot sa mga target sa unang yugto sa OpBay (2010-2013), mas gipasubsub niini karon ang saywar nga component sa iyang triad operations, samtang padayong ginalunsad ang dinagkung operasyong militar ug pagpaniktik.

Karon, nabutyag na sab ang tinuod nga kinaiya sa Community Organizing for Peace and Development (COPD) isip instrumentong pang-saywar sa gipahigayon sa 8th IB PA nga usa ka kontra-NPA nga pulong-pulong sa Mayo 7 kung asa gihakot nila ang kapin-kon-kulang 200 ka mga lumulupyo sa mga baryo ug sityo sa Impasug-ong, Bukidnon. Giparada kini nga mga tawo isip mga NPA ug mga tigsuporta sa rebolusyonaryong kalihukan nga kuno “mibalik sa sabakan sa gubyerno.” Gipundok-pundok nila ang mga tumatambong sa matag komunidad ug gipadala og mga banner nga nagbiay-biay sa rebolusyonaryong kalihukan. Gipugos sab sila pagpasinggit-singgit og mga panawagan sa pagbagsak sa NPA.Mao kini ang kulminasyon sa pila na ka bulan nilang COPD operations sa kabaryuhan sa Bukidnon ug Misamis Oriental, kung asa daghang mga pulong-pulong sab ang gipahigayon sa mga lokalidad. Kaluha sa ilang pagpundo sa mga komunidad ang pagpanglapas sa tawhanong katungod. Nagpahamtang sila og food blockade sa Kalabugao ug Hagpa, Impasug-ong ug sa Urika ug Hindangon, Gingoog City, kung asa gilimitahan lang sa 5-10 ka kilo nga bugas ang gitugot nga paliton sa mga tawo matag semana. Ginaharang sila sa dalan ug ginatimbang ang ilang dala aron masiguro ang pagpatuman niini. Dakung dislokasyon sab sa panginabuhian sa masa ang resulta sa gipatuman nilang population control sa Victory, San Luis, Malitbog, Bukidnon kung asa gilimitahan ang mga lumulupyo sa pag-adto sa ilang mga uma gikan alas 9:00 sa buntag hangtud alas 3:00 sa hapon. Gawasnong nagasulod-gawas ang mga sundalo sa kabalayan sa mga komunidad.

Dili na bag-o ang ingon niining pakana sa kaaway. Susamang panghitabo ang natala sa Loreto, Agusan del Sur niadtong miaging bulan kung asa 26 ka mga lumulupyo, lakip mga bata, ang gideklara isip mga nagsurender nga NPA. Marso 29 niining tuiga, atol gyud sa ika-45 anibersaryo sa NPA, naglunsad ang 4th ID og seremonya sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro kung asa misurender kuno ang 72 ka mga indibidwal, nga naglakip sa mga bata. Niadtong 2012, giparada sab nila ang kapin 80 ka mga surenderee sa Bukidnon, nga kadaghanan mga yanong mag-uuma ug Lumad.

Tumong nilang i-project sa masmidya ug patuohon ang publiko nga nagkahuyang na ang rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon ug epektibo ang mga taktika sa ilang pasistang Oplan. Sigurado sab nga sakyan sa mga oportunistang opisyal ang kahigayunang makapangwarta sa programang PAMANA sa rehimen pinaagi sa pagtigbas sa gigahin nga pondo alang sa “rehabilitasyon” sa mga surenderee.

Apan ang mismong pagpasubsub nila sa ilang triad operations, ingon man ang walay-puas nga paggukod sa mga aktibista sa syudad ug kabukiran, iligal nga pag-aresto ug pagdetine sa yanong mga mag-uuma ug pagpatay sa mga progresibong lider maoy nagpamatuod sa kadesperado sa rehimen ug liderato sa 4th ID. Ang dayag nga pasismo maoy hinagiban sa nagkadugta ug nagakatay-og nga rehimen. Sama sa iro nga mamaak kay mahadlok masipaan, mas mibangis ang AFP tungod sa kahingawa niining maulawan sa mata sa publiko tungod sa mga kapildihang naangkon niini sa malampusong taktikal nga mga opensiba sa NPA ug sa dili ikalilong nga pag-abante sa rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon.

Kinahanglang pursigidong ibutyag ug batukan sa katawhan ang pasistang triad operations sa Oplan Bayanihan. Angay suklan sa masa sa kabukiran ang mga pakanang COPD sa kaaway aron ampingan ang integridad sa ilang mga komunidad ug ang katungod sa ilang mga lumulupyo. Kinahanglan dugangan pa sa rebolusyonaryong kalihukan ang mga paningkamot sa pagpakyas sa Oplan Bayanihan ug sa tanang bangis ug malinglahong mga unod niini.