Iligal na pag-aresto at detensyon sa konsultant ng NDFP na si Roy Erecre, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
Mayo 12, 2014


Translation: NDFP condemns illegal arrest and detention of NDFP Consultant Roy Erecre

Mariing kunukundena ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang iligal na pag-aresto at detensyon sa Konsultant ng NDFP na si Roy Erecre. Inaresto siya noong Mayo 7, 2014 sa Barangay Bajada, Davao City, ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ng Philippine National Police (PNP), at ng Eastern Mindanao Command ng Philippine Army sa ilalim ni Captain Caber. Kasalukuyan siyang nakapiit sa pandistrong piitan sa Bohol sa Tagbiliran City.

Nagtataglay si G. Erecre ng Dokumento ng Pagkakakilanlan ng NDFP Blg. ND978243 sa kodang pangalan na Vide Alguna. Binigyan siya ng Dokumento ng Pagkilala bilang Konsultant ng NDFP para sa Visayas noong 20 Abril 2001 ng Tagapangulo noon ng GRP Negotiating Panel na si Silvestre H. Bello III. Isinasaad ng Dokumento ng Pagkilala: "ang tinukoy na tao sa itaas ay dapat garantiyahan ang kaligtasan at imunidad (JASIG) para sa buong panahon ng negosasyong pangkapayapaan. Kinakailangan ninyong tiyakin ang ligtas na kondukta at malayang pagbiyahe sa natukoy na personahe."Kinukundena namin ang mga yunit ng Armed Forces of the Philippines at PNP sa di pagkilala sa Dokumento ng Pagkakakilanlan ng NDFP ni Roy Erecre. Iginigiit namin ang kanyang kagyat at walang kundisyong pagpapalaya. Samantala, dapat igalang ang karapatan niyang mabisita ng mga kanyang mga kamag-anak at mga abogado.

Pinananagot namin ang rehimeng Aquino sa pinakahuling lansakang paglabag na ito sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Dagdag sa iligal na pag-aresto at detensyon ng mga Konsultant ng NDFP na sina Benito Tiamzon at Wlma Austria, at sa nagpapatuloy ng paglabag sa mga karapatan ng mahigit isang dosenang iba pang konsultant ng NDFP at mga tauhang protektado ng JASIG, ang patuloy na pagtanggi ng rehimeng Aquino na tumalima sa mga obligasyon nito sang-ayon sa JASIG at sa Comprehensive Agreement of Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ay malaking hadlang sa pagdaraos ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng rehimen at NDFP.