Nagkaubos ang morale sa 69th IB tungod sa nagkadaghang kaswalti gikan sa mga ambus sa NPA

Ka Parago Sandoval
1st Pulang Bagani Battalion
NPA-Southern Mindanao
Mayo 18, 2014

Nahisugamak ang nagpatrol nga 18 ka pasistang tropa sa 69th Infantry Battalion sa gipabusikad nga command detonated explosive sa Purok Mangga, Brgy. Paquibato Proper kaniadtong Mayo 17, 5am. Tulo ang patay ug unom ang samdan sa maong atritibong taktikal nga opensiba sa 1st Pulang Bagani Battalion-New People’s Army.

Mao na kini ang ika-upat nga atritibong aksyon batok sa 69th IB sugod kaniadtong Enero. Mismo sa mga hanay sa mga sundalo sa 69th IB, miangkon na sa masa nga anaa na kini epekto sa ilang morale. Apan, matud pa nila, tungod sila sinuholan ug ubos sa mando sa nagharing hut-ong, wala na kuno silay mahimo.Sa pagkakaron, nagpadayon ang Peace and Development Outreach Program (PDOP) sa AFP sa Paquibato district. Bag-ohay, kaniadtong Mayo 14 hangtud Mayo 17, gipatawag sa mga  sundalo ang mga masa gikan sa 13 ka barangay sa PQ og kunohay seminar alang sa livelihood. Giilad pa nila ang mga tawo nga muadto si Mayor Duterte apan wala diay. Ang nahitabo, gisaywar na hinoon nila ang masa ug gipugos nga mag-alsa batok sa rebolusyonaryong kalihukan. Gipatawag kunohay nila ang masa aron tubagun ang kalisud pero gipugos na hinoon sila nga musurender ug mualsa. Walay kaulaw sila gaingon nga kalinaw ang ilang tuyo apan ila na hinoon ginaipit ang mga kabus. Kini imbes nga sulbaron ang ugat-hinungdan sa rebolusyon nga mao ang kagutom, kawad-on, mahal nga palaliton, ubos nga sweldo, taas nga bayad sa kuryente taliwala sa brownout, taas nga tuition ug mahal nga medisina.

Sa Oplan Bayanihan nga gipatuman sa berdugong 10th ID ug 69th IB, gisabong sabong sa nagharing hut-ong ang mga kabus batok sa kabus ginamit ang kwarta ug gahum sa reaksyonaryong panggamhanan. Sa han-ay mismo sa AFP nga kabus ang kagikan nasayod niini pero napugos sila.

Kun tinuod nga kalinaw ang tuyo sa Oplan Bayanihan ug 10th ID, ngano dili nila gukdon ang gamut sa rebolusyon sama sa gahitak nga kurakot nga pork barrel? Ngano dili man nila pasabton ang masa sa  nabutyag nga kawat sa pork barrel? Nga ang epekto niini mao ang kakulang sa medisina nga mahatag para sa masakiton, kulang ang subsidyo sa farm input o kulang ang salapi aron itukod og mga eskwelahan ug uban pa?

Gani, ang gibuhat sa 69th IB-10th ID ginasaywar nila ang mga kabus samtang ilang gitabunan ang grabeng kurakot sa pork barrel. Apan sa pagkatinuod wala na silay kredibilidad sa masa. Mao ila na lang silang huraton.

Busa, gipanawagan namo sa mga elemento sa 69th, 10th ID nga kabus ang kagikan, kadtong mga  nabutahan sa sweldo ug pangilad, sa mga Cafgu ug gipugos pagpasulod ug napugos nga may sweldo, biyai ang pasistang uniporme ug salmot sa rebolusyon para sa tinuod nga kalinaw.

Imbes magdahum ang AFP nga mabungkag nila ang NPA ug rebolusyonaryong kalihukan, tungod sa mando sa imperyalismong US nga magpahigayon na sab sa Balikatan Exercise, magkakusog ug magkalapad ang pagsukol sa Hukbo, milisyang bayan, ug ang gubat sa katawhan.