Pagdukot at pagdetine kay Prof. Dr. GN Saibaba at Jeevan Chandra, kinundena ng NDFP

Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
May 12, 2014


Translation: NDFP condemns abduction and detention of Prof. Dr. GN Saibaba and Jeevan Chandra

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pagdukot kay Prof. Dr. GN Saibaba, Joint Secretary ng Revolutionary Democratic Front (RDF - Rebolusyonaryong Demokratikong Prente) noong 9 Mayo 2014 malapit sa Delhi University ng mga di unipormadong pulis ng Maharashtra. Piniringan siya at pwersahang isinakay sa isang sasakyan.

Propesor ng Ingles si Dr. Saibaba sa Delhi University. Naka-wheelchair siya dahil halos 90% ang kapansanan niya.

Hayagang kritiko ng mga neoliberal na patakaran ng rehimen na nagpapahirap sa mamamayang Indian, siya ay isa sa pangunahing nag-organisa ng Forum Against the War on People (Talakayan Kontra sa Gera Laban sa Mamamayan).

Ang pinahuling garapal ng akto ng pagdukot ay kasunod ng naunang panghaharas sa kanya. Noong Setyembre 2013, nireyd ng mga pulis ang kanyang tahanan sa baluktot na dahilan ng paghahanap sa "ninakaw na bagay". Kinumpiska ang kanyang mga gamit (laptop, hard disk, atbp.) Muli, noong unang linggo ng Enero 2014, binantaan siya sa tabing ng abiso ng pangunguwestiyon.

Naglabas ng impormasyon ang Committee for the Release of Political Prisoners (CRPP) na nag-ulat ang mga abugado sa Ahericourt sa distrito ng Gadchiroli sa Maharashtra na iniharap na ngayon si Prof Saibaba sa mahistrado at ipinadala para kustodiya ng hukuman.

Isang nangungunang kritiko ng mga anti-mamamayang patakaran ng rehimen, si Jeevan Chandra, ang Presidente ng Rebolusyonaryong Demokratikong Prente ng Uttarakan, ang inaresto noong 5 Mayo 2014.

Kinukundena ng NDFP ang pagdukot at pagdetine sa mga upisyal ng RDF na sina Prof. Dr. GN Saibaba at Jeevan Chandra at iginigiit ang kanilang kagyat at walang kundisyong pagpapalaya.