Pagpapalaya sa konsultant pangkapayapaan ng NDFP para sa Visayas, iginiit ng PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 18, 2014


Translation: CPP demands release of NDFP Visayas peace consultant

Iginiit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang kagyat na pagpapalaya sa konsultant pangkapayapaan ng NDFP para sa Visayas na si Roy Erecre na inaresto noong May 7, 2014 sa Barangay Bajada, Davao City ng magkasamang pwersa ng militar at pulisya. Nakapiit si G. Erecre sa pandistritong piitan ng Bohol sa Tagbilaran City.

"Ang pag-aresto kay G. Erecre ay isang panibagong na namang lansakang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagbibigay ng garantiya sa kaligtasan at imunidad sa mga tauhan ng magkabilang partido na sangkot sa usapang pangkapayapaan. Ipinagbabawal ng JASIG ang magkabilang panig na tugaygayan, arestuhin, ibimbin at isakdal ang mga negosyador, konsultant, at istap ng kabilang partido," anang PKP.

Ipinahayag ng negotiating panel ng NDFP na inisyuhan si G. Erecre ng Dokumento ng Pagkakakilanlan ng NDFP Blg. ND978243 sa pangalang Vide Alguna. Ang personalidad niya bilang konsultant ng NDFP ay kinilala ng GRP sa isang sulat ng dating pinuno ng Negotiating Panel nito na si Silvestre Bello III.

Sa panahon ng pag-aresto kay Mr. Erecre, sumasailalim siya sa gamutan ng doktor ng kanilang pamilya sa kanilang bayan. Mayroon siyang diabetes. Sa maagang panahon ng detensyon sa kanya, minaltrato at isinailalim siya sa interogasyon nang walang abugado. Sinampahan siya ng mga gawa-gawang kaso.

"Sa pag-aresto sa konsultant ng NDFP na si Erecre, muli na namang binigwasan ng rehimeng Aquino ang negosasyong pangkapayapaan," anang PKP. "Mariin nitong tinatanggihang dinggin ang sigaw ng iba't ibang sektor para sa pagtutuloy ng negosasyong pangkapayapaan ng NDFP-GPH."

"Mayroon nang mahigit isang dosenang konsultant ng NDFP ang ikinulong ng rehimeng Aquino, kabilang sina benito Tiamzon, Wilma Austria, Alan Jazmines at iba pa na inaresto sa ilalim ng rehimeng Aquino," dagdag ng PKP. "Tumanggi rin si Aquino na palayaan si Eduardo Serrano na nakakulong noon pang 2004."