Rise up against the Aquino regime's criminal abandonment of the Yolanda survivors

Fr. Santiago Salas
NDFP-Eastern Visayas
May 29, 2014

The National Democratic Front of the Philippines-Eastern Visayas condemns in the strongest possible terms the Aquino regime's criminal abandonment of the survivors of supertyphoon Yolanda, which led to the deaths yesterday, May 28, of Maria Elisa Ocenar and her six young children in a fire at the "tent city" in San Jose, Tacloban City, Leyte. "The NDFP-EV sympathizes with the Ocenar family and we join the people in collective outrage at Benigno Simeon Aquino III for his criminal abandonment of the Yolanda survivors," NDFP-EV spokesperson Fr. Santiago Salas said. "Who killed Maria Elisa Ocenar and her children Justin, Jacqueline, Jasmine, Dominick, John Mark and Kathleen? We say it is Aquino himself for letting these victims and many other Yolanda survivors live in inhuman conditions six months after supertyphoon Yolanda, despite the outpouring of international humanitarian aid as well as promises of government support."Fr. Salas assailed Aquino, who is due to visit Eastern Visayas this May 30, as a heartless and corrupt  criminal who pretends to be facilitating billions of pesos of humanitarian aid for the Yolanda survivors, who in reality are left to fend for themselves. "Ocenar and the children lived in a tent subject to the elements and a fire hazard as well. They lived on relief donations. The children's father was working far away in Samar to support his young family. The Ocenar family's abject situation reflects the conditions among the vast majority of Yolanda survivors in Eastern Visayas. It is half a year after supertyphoon Yolanda but the people are still fighting to stay alive. What else is there to say: the Aquino government does not care about the Yolanda survivors, and it is looting the humanitarian aid and covering up the real plight of the survivors by claiming that everything is all right."

The NDFP-EV spokesperson called on the people to rise up against the disastrous Aquino regime. "It begs belief that the young Ocenar family, which survived supertyphoon Yolanda, should be killed because the Aquino government is a bigger disaster. The Yolanda survivors, the people, are fuming with rage at the criminal Aquino government over the killing of the Ocenar family. They must bring their rage to the streets. They must demand justice for the Ocenar family and all Yolanda survivors. They must apeal to the international humanitarian agencies to stop aiding the Aquino regime since their help is not reaching the people. They can appeal that international aid still continue but be delivered directly to the communities and the mass organizations of the people.

"They must demand genuine reconstruction after Yolanda based on national sovereignty, economic emancipation and self-reliance. They must shake the Aquino government to its foundations for continuing to lie, steal and oppress. If the people accumulate enough strength, they can bring down the Aquino regime to the same ignominious end as the Marcos and Estrada regimes that it richly deserves."#
Mag-alsa kontra ha kriminal nga pagpasibaya han rehimen Aquino ha mga biktima han Yolanda


Fr. Santiago Salas
NDFP-Eastern Visayas
May 29, 2014

Nagpahayag yana hin pinakahitaas nga porma hin pagkondenar an National Democratic Front of the Philippines- Eastern Visayas (NDFP-EV) ha kriminal nga pag-abandona han rehimen Aquino ha mga biktima han super bagyo Yolanda, nga naghagudalan kakulop, Mayo 28, ha kamatay ni Maria Elisa Ocenar ngan an unom nira nga gudti pa nga kabataan ha usa nga sunog ha “tent city” ha San Jose, Tacloban City, Leyte. “Nakikiduyog an NDFP-EV ha kasubo han pamilya Ocenar ngan nakikusa kami ha katawhan ha ira kangalas kan Benigno Aquino III tungod ha iya kriminal nga pagpasibaya ha mga biktima han Yolanda,” segun kan Fr. Santiago Salas, tagapagyakan han NDFP-EV. “Hin-o an nagpatay kanda Maria Elisa Ocenar ngan ha iya kabataan nga hira Justine, Jacqueline, Jasmine, Dominick, John Mark ngan Kathleen? Gintutudlok naton nga hi Aquino mismo, tungod nga gintugutan niya nga mabuhi ha diri makatawo nga urukyan an mga biktima han Yolanda unom kabulan kahuman han paglasurbo han superbagyo, ngan ha luyo han pagbuhos han damo nga internasyunal nga ayuda ngan mga saad nga suporta han gubyerno.”

Ginsukna ni Fr. Salas hi Aquino, nga mabisita ha Eastern Visayas yana nga tiabot ng Mayo 30, komo waray pulos ngan kurap nga kriminal nga napostura nga napasilitar han bilyun-bilyon kapiso nga ayuda para ha mga biktima han Yolanda, pero ha kamatuoran ginpabay-an niya hira nga atimanon an ira kalugaringon . “Nag-uukoy an pamilya Ocenar ha usa ha mga tent nga abrido ha magkadurudilain nga elemento ngan bulnerable ha sunog. Nabubuhi hira ha mga donasyon nga relief. Han panahon han kasunog, nakadto an amay han kabataan ha Samar ngan nagpapakabuhi agud suportahan an iya pamilya. Ginpapakita han kamutangan han mga Ocenar an tinuod nga kahimtang han mayoriya han mga biktima han Yolanda ha Eastern Visayas. Tunga na han tuig an nakakalabay tikang han paglasurbo, kundi nakikigbisog la gihapon an katawhan agud padayon nga mabuhi. Mayda pa ba nasasalin nga angay igyakan kundi: Waray labot an gubyerno ni Aquino ha mga biktima han Yolanda, ginlilimas niya an makatawo nga ayuda ngan gintatahuban an tinuod nga kahimtang han mga biktima pinaagi han pagpasamwak nga nakabalik na ha normal an ngatanan.

Ginpanawagan han tagapagyakan han NDFP-EV nga mag-alsa an katawhan kontra han trahedya nga rehimen Aquino. “Diri makurukarawat an kamatuoran nga an pamilya Ocenar nga nakatalwas na unta ha superbagyo Yolanda, kinahanglan pa mamatay tungod kay mas dako nga kalamidad an gubyerno Aquino. Naglalarab an kangalas han mga biktima han Yolanda, han bug-os nga katawhan, ha kriminal nga gubyerno ni Aquino ha pagkamatay han pamilya Ocenar. Kinahanglan dad-on nira an ira kangalas ha kakarsadahan. Kinahanglan igdemanda an hustisya para ha pamilya Ocenar ngan ha ngatanan nga biktima han bagyo Yolanda. Kinahanglan manawagan hira ha internasyunal nga mga ahensya nga undangon na an panhatag hin ayuda ha rehimen Aquino tungod kay diri man ini nakakaabot an ira bulig ha katawhan. Mahihimo nira igemanda an padayon nga pagpadara hin internasyunal nga ayuda pero direkta na ini nga ipanhatag ha mga komunidad ngan ha mga panmasa nga organisasyon han katawhan.

“Kinahanglan igdemanda an tinuod nga rekonstruksyon kahuman han Yolanda basar ha nasyunal nga soberaniya, pan-ekonomiya nga katalwasan ngan pagsarig-ha-kalugaringon. Kinahanglan bay-ugon an pundasyon han gubyerno Aquino ha iya nagpapadayon nga pagbinuwa, pangawat ngan pananalumpigos. Kun magkamay-ada na sadang nga kusog an katawhan, mahihimo na nira pabagsakon an rehimen Aquino sugad han madinaugon nga pagpabagsak kanda Marcos nga Estrada nga kaangayan la ha ira.”#