ANG BAYAN, 7 June 2014

Patalsikin ang rehimeng umaalingasaw sa korapsyon!20140607pi
Download PDF here
Umaalingasaw sa korapsyon si Benigno Aquino III at ang kanyang rehimen. Matapos ang halos apat na taong walang tigil na satsat hinggil sa “malinis na pamamahala,” ipinakita ni Aquino na wala siyang pinagkaiba sa mga dating presidente sa pagtataguyod at pakinabang sa burukrata kapitalistang korapsyon.


Sinakyan ng doble-karang si Aquino ang galit ng mamamayan sa korapsyon ng dating rehimeng Arroyo at inilako ang islogan ng “matuwid na daan.” Subalit paraan lamang ito para pagtakpan ang lawak at… More